Wspólnoty parafialne

Nowe Warpno Rzymskokatolicka parafia p.w. Wniebowzięcia NMP

Rzymskokatolicka parafia p.w.

Wniebowzięcia NMP

Nowe Warpno

ul. Warszawska 11
72-022 NOWE WARPNO

tel. 91 312 96 55
fax. 91 312 96 55
Gmina: Nowe Warpno
Powiat: Policki

email. wilczynskikarol@wp.pl
strona www: brak
Księgi od: 1946 r.-1953 r. i od
Data powstania: 2 VII.1958 r.
Dekanat: Police
Odpust: 15.VIII.

Kapłanii w parafii:

Kościoły i kaplice na terenie parafii

 • Kościół parafialny pw Wniebowzięcia NMP
  Nowe Warpno Kościół parafialny pw Wniebowzięcia NMP »
 • Kościół filialny pw św. Huberta
  Karszno Kościół filialny pw św. Huberta »
 • Kościół filialny pw MB Częstochowskiej
  Warnołęka Kościół filialny pw MB Częstochowskiej »
 • Kościół filialny pw św. Franciszka z Asyżu
  Podgrodzie Kościół filialny pw św. Franciszka z Asyżu »
 • Kaplica pw św. Krzysztofa
  Myślibórz Wielki Kaplica pw św. Krzysztofa »
 • MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE:
  Nowe Warpno 9:00, 13:00
  Warnołęka 10:30
  Podgrodzie 11:30
  Myślibórz Wielki 14:30 (VII-VIII)

  MSZA ŚWIĘTA W DZIEŃ POWSZEDNI:
  Nowe Warpno 18:00 (oprócz poniedziałku) , w czwartki 9:00


  HISTORIA PARAFII I KOŚCIOŁÓW

  Pierwsza wzmianka o proboszczu kościoła w Nowym Warpnie znana jest już z XIII wieku. Jego imię to Denikius; pojawiło się ono w dokumencie księcia Barnima I w 1271 r., najprawdopodobniej w grodzie książęcym na terenie Starego Miasta "in Warpis". Następcą Denikiusa był Henryk, pełniący jednocześnie funkcję kapelana księcia Bogusława IV, później Ottona I.

  Z roku 1331 pochodzi dokument biskupa Kamieńskiego Fryderyka przyznający dochody proboszczowi w Warpnie - Dominikowi, w wysokości 24 solidów. Z tego samego roku wywodzi się dokument oddający Pomorze w lenno papieżowi Janowi XXII, gdzie wśród miast i miejscowości pomorskich wymienione jest "Warpe". W 1378 r. książęta Świętobór III i Bogusław VII nadali klasztorowi Augustianów w Jasienicy prawo patronatu nad kościołem w Nowym Warpnie, zachowując dla siebie prawo zatwierdzania proboszcza.

  W 1442 r. wraz z miastem spłonął ratusz i kościół. Książę Pomorski Joachim potwierdza przywileje, by ułatwić odbudowę miasta. Rok 1491 - płonie kościół wraz z miastem. W roku 1530 kościół został zreformowany i podporządkowany Diecezji Kamieńskiej. Zachował się zapis, że bryła jego była mniejsza od ratusza. W roku 1555 kolejny raz spłonęło całe miasto wraz z kościołem i ratuszem, a mieszkańcy przenieśli się do Starego Warpna. W rok później odbudowano miasto. W 1692 r. w pożarze miasta spalił się i kościół i ratusz. W rok później odbudowano kościół, założono nowy dach i przebudowano wieżę. Z tego czasu pochodzi wyposażenie kościoła: dwa duże obrazy: "Sąd Ostateczny" i "Kazanie na Górze", ołtarz barokowy składający się z trzech kondygnacji: "Ostatnia wieczerza", "Ukrzyżowanie" i "Zmartwychwstanie" oraz organy z XVIII w., a także ambona z obrazami czterech ewangelistów.

  W 1945 r. świątynia została przekazana Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu. Po zorganizowaniu życia religijno-kościelnego w Diecezji Gorzowskiej przez kardynała Hlonda i Administratora Apostolskiego ks. Edmunda Nowickiego, parafia Nowe Warpno otrzymała proboszcza, którym był ks. Stanisław Żywiński. Duszpasterzował on od 1946 do 1948 roku. Został usunięty z parafii przez władze państwowe.
  Kościół został poświęcony 15 sierpnia 1946 roku. Od tego czasu każdego 15 sierpnia obchodzi się odpust parafialny; kościół jest pod wezwaniem "Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny". W tym samym roku, 26 sierpnia, poświęcono kościół filialny w Warnołęce pod wezwaniem "Matki Bożej Częstochowskiej".
  Do parafii należą następujące miejscowości: Nowe Warpno, Brzózki, Warnołęka, Mszczuje, Myślibórz Mały, Maszkowo, Myślibórz Wielki, Karszno, Podgrodzie, Miroszewo.

  W latach od 1948 r. do 1958 r. parafia była obsługiwana przez księży z Trzebieży. W lipcu 1958 r. zamieszkał w parafii, jako wikariusz samodzielny, ks. Józef Granitowski. Zaczął na nowo organizować życie parafialne i po roku pracy został przeniesiony do Pęzina. Następnie 16 września 1959 r. parafię objął ks. Stanisław Stąsiek. Miesiąc później władze państwowe zgodziły się na utworzenie samodzielnej placówki duszpasterskiej - parafii. W grudniu 1959 r. założono w kościele nową instalację elektryczną oraz zawieszono dwa żyrandole, a w dniu 22 maja 1960 r. ks. Prałat Władysław Sygnatowicz poświęcił metalowe tabernakulum. Z dniem 1 lipca 1960 r. ks. Stanisław Stąsiek został przeniesiony do Dobrzycy, a obowiązki proboszcza przejął ks. Zdzisław Ferenc. Widział on konieczność remontu dachu wieży kościelnej i kościoła w Warnołęce. Na koniec roku 1960 ks. Zdzisław Ferenc podsumował wykonanie zaplanowanych prac: naprawiono wieżę, zakupiono żłobek, Stacje Drogi Krzyżowej w obrazach i urządzono ołtarze M.B. Wniebowziętej i Serca P.J. oraz przeprowadzono częściowy remont dachu w Warnołęce. Z dniem 10 maja 1964 r. ks. Zdzisław Ferenc został zwolniony z obowiązków administratora parafii Nowe Warpno i odszedł do Recza, a w dniu 14 maja 1964 r. parafię przejął ks. Tomasz Tarczyński. W sierpniu 1966 r. rozpoczęto remont kościoła w Warnołęce. Wstawiono nowe okna i wylano posadzkę cementową. W dniu 11 grudnia 1966 roku został poświęcony kościół w Warnołęce przez ks. biskupa Ignacego Jeża. W dniach 10-25 kwietnia 1969 r. odbyło się malowanie kościoła w Nowym Warpnie. Poła sufitu i gzymsy pomalowano na bordowo - zamalowano malowidła z 1893 r. Dnia 20 sierpnia 1970 r. został zwolniony z obowiązków administratora parafii Nowe Warpno ks. Tomasz Tarczyński i udaje się do miejscowości Człopy, powiat Wałcz. Jego miejsce zajął ks. Zygmunt Frelka, który przybywa z Karnic. Funkcję proboszcza parafii Nowe Warpno pełnił tylko przez pół roku i odszedł do Wolina. Od stycznia 1971 r. dekretem nominacyjnym Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. ks. Zenon Borodo obejmuje parafię, jako tymczasowy wikariusz zarządca. Przybył z parafii Karnice (dekanat Gryfice). W tym samym roku wszczęto starania o przyznanie placu pod budowę plebani. W owym czasie plebania mieściła się w Nowym Warpnie, w domu komunalnym (dwa pokoje i kuchnia) przy pl. Zwycięstwa 10/1.

  W 1974 r. następuje zmiana wystroju prezbiterium kościoła parafialnego w Nowym Warpnie, która była zatwierdzona przez konserwatora diecezjalnego. Usytuowano centralnie tabernakulum, nowy ołtarz ofiarny, pulpit, wyrównano betonową posadzkę oraz zainstalowano oświetlenie kryte pod belkami sufitu. Wykonano również odgrzybianie w wejściu do kościoła. Pismem Kurii Biskupiej, z dnia 27 stycznia 1978 r. został zwolniony z obowiązków administratora parafii ks. Zenon Borodo obejmując równocześnie parafię w Jasienicy, a z dniem 4 lutego 1978 r. na kolejnego proboszcza został mianowany ks. Stanisław Skibiński. W dniu 11 kwietnia 1978 r. została założona księga wieczysta na działkę pod budowę plebani, a 20 kwietnia już rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Dnia 5 lutego 1981 r. poświęcono dom parafialny. W maju tego samego roku zabrano ołtarz główny do konserwacji, który ponownie zamontowano po odnowie w sierpniu 1983 r. Dnia 20 października 1983 r. został zwolniony z obowiązków proboszcza ks. Stanisław Skibiński, a z dniem 21 października 1983 r. obowiązki proboszcza obejmuje ks. Alfons Nuermberg.

  W dniu 11 kwietnia 1989 r. poczyniono starania o przekazanie ruin kościoła w Karsznie na własność parafii. Rozpoczęto przebudowę budynku gospodarczego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Podgrodziu z przeznaczeniem na kościół filialny. Ks. proboszcz Alfons Nuermberg z dniem 30 czerwca 1994 r. został zwolniony z obowiązków proboszcza w Nowym Warpnie i objął obowiązki proboszcza w Golczewie. Następnie z dniem 1 lipca 1994 r., mianowany przez ks. biskupa Mariana Przykuckiego, parafię obejmuje ks. proboszcz Krzysztof Tracz, który pełnił do tego czasu obowiązki proboszcza w parafii Batowo. Ksiądz proboszcz Krzysztof Tracz, wiosną 1995 r., przeprowadził prace zabezpieczające (zabytek ryglowy) kościoła z XVIII w. w Karsznie; wykonano projekt rekonstrukcji kościoła i wieży. Wcześniej przed pracami w Karsznie prowadzono adaptację budynku gospodarczego na kościół filialny w Podgrodziu, który w grudniu 1994 r. został poświęcony przez ks. arcybiskupa Mariana Przykuckiego.

  W ramach opieki nad dobrami kultury narodowej dokończone zostały prace renowacyjne ołtarza głównego i ambony oraz zostały odnowione dwa obrazy: "Sąd Ostateczny" i "Pan Jezus nauczający na pustyni" przez pracownię konserwacyjną Pana Tadeusza Makulca ze Szczecina. Równocześnie z wieloma innymi pracami w kościele w Warnołęce rozebrano betonowy ołtarz i ustawiono nowy ołtarz toczony w drewnie.

  Dnia 25 sierpnia 2004 r. ks. Krzysztof Tracz objął parafię w Kołbaskowie, a do Nowego Warpna skierowany został ks. proboszcz Stanisław Drewicz, który przybył ze Szczecina, z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z Golęcina.

  Po zmianie proboszczów prace w parafii rozpoczęto od inwestycji w domu parafialnym. Wymieniono wszystkie okna, drzwi wejściowe, uszczelniono dach, przemurowano kilka pomieszczeń, wymieniono centralne ogrzewanie i piec grzewczy. Dawna część katechetyczna domu parafialnego została udostępniona gminie. Ulokował się tutaj Klub Seniora, który systematycznie gromadzi wielu emerytów i rencistów z całej parafii.

  Kontynowano także prace restauracyjne przy kościele parafialnym. W listopadzie 2005 r. wzniesiono odrestaurowany krzyż na iglicę wieży kościoła, a w rok później oświetlono całą wieżę i mury świątyni. W tym samym czasie trwały parce na posesji cmentarza przykościelnego: rozebrano rachityczne ogrodzenie, a na polecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków usunięto wszelkie rośliny i krzewy, które utrzymywały wilgoć; w naturalny sposób osuszono mury świątyni. Wewnątrz kościoła poddano renowacji zabytkowy żyrandol i chrzcielnicę, zainstalowano nowe nagłośnienie.

  5 października 2006 r. poświęcono obelisk ku czci Jana Pawła II, który usytuowano na placu przed kościołem, a w 4 lata później, 18 maja 2010 r., w 90 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, tuż przy obelsku wciągnięto na maszty dwie flagi Rzeczypospolitej Polski i Gminy Nowe Warpno, które witają przybywających gości i parafian.
  W 2008 r. w prezbiterium ufundowano zabytkowe sedilia (meble sprowadzono z Holandii) orza stylowe krzesła dla służby liturgicznej. Ołtarz główny i ambonka otrzymały nowatorskie szaty. Jest to współczesna aranżacja z wikliny zrealizowana przez artystkę plastyk Jolantę Brejdak, w pracowni Magdaleny Abakanowicz. Odrestaurowano tabernakulum oraz wybudowano nowy, stylowy ołtarz eucharystyczny z pracowni Tadeusza Makulca w Szczecinie. W wejściu głównym zamontowano kratę, która pozwala na udostępnienie świątyni zwiedzającym, a jednocześnie na jej zabezpieczenie.

  Ważnym odnotowania jest fakt, iż wszelkie dotychczasowe inwestycje realizowano jedynie ze środków własnych, bez jakichkolwiek dotacji z zewnątrz.

  Dnia 7 maja 2009 r. zawiązano parafialne Stowarzyszenie RAZEM, które wspiera i animuje wszelką działalność edukacyjną, charytatywną, artystyczną i restauracyjną. To dzięki stowarzyszeniu wspieramy potrzebujących, drukujemy kalendarze, wydajemy okolicznościowe foldery, organizujemy pielgrzymki dla dorosłych i młodzieży, ministranci wyjeżdżają na spływy kajakowe i narty. Dzięki stowarzyszeniu, od 2012 r., odbywają się majowe Międzynarodowe Festiwale Muzyczne zatytuowane „Tak brzmi Nowe Warpno”, w październiku rozbrzmiewają Ogólnopolskie Festiwale Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizujemy także różnorodne koncerty muzyki i poezji religijnej, a także wystawy fotograficzne i malarskie. W ten sposób kościół parafialny, poza funkcją sakralną pełni rolę kulturotwórczą w środowisku.

  Rok rocznie, od 1995 r., dnia 1 maja, co jest osobliwością tych przepięknych okolic, odbywa się Polsko-Niemiecki Festyn Graniczny Gminy Nowe Warpno z sąsiednią Gminą w Rieth. Urozmaicony program artystyczno-sportowy rozpoczyna się Nabożeństwem Ekumenicznym, które naprzemiennie animują proboszcz tutejszej parafii i pastor z Niemiec. Początkowo, gdy przebiegała tutaj granica państwowa, spotkania odbywały się bezpośrednio w pasie granicy polsko-niemieckiej, a od roku 2012 w kościołach, na zmianę, w Nowym Warpnie i w Rieth. Także w uroczystość Zesłania Ducha Świtętego, rok rocznie, przyjeżdżają do Nowego Warpna przedwojenni mieszkańcy tych ziem. Modlitwy w kościele i na cmentarzu, zwiedzanie okolicy i rozmowy z mieszkańcami wypełniają coroczne odwiedziny.

  Od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej podejmowano usilne starania, by zyskać środki na restauracje zabytków sakralnych w parafii. Dopiero w roku 2011 satysfakcji stało się zadość - w mieszanym projekcie przyznanych środków unijnych, a także z Gminy Nowe Warpno, Starostwa Police, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej kościół parafialny w Nowym Warpnie przeszedł kapitalny remont. Wymieniono poszycie dachu, jest nowe pokrycie chełmu wieży ze złoconymi krzyżami, wymieniono stolarkę okienną. Z zewnątrz jest położona nowa faktura malarska, tzw. pobiała, z odtworzoną, przedwojenną kolorystyką i sposobem zabezpieczenia murów kościoła. Zamontowano nowe, dębowe drzwi wejściowe z każdej strony, a wejścia do świątyni wyłożono kostką granitową i masywnymi z granitu stopniami.

  Wydarzeniem historycznym dla tutejszej wspólnoty parafialnej było przybycie do Nowego Warpna, na stałe, relikwii św. Jana Pawła II. Jest to kropla krwi Ojca Świętego, Klasy Pierwszej, zamknięta w specjalnej kapsule, osadzona w relikwiarzu. Relikwia została ofiarowana przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, w Krakowie, dnia 5 sierpnia 2011 r. na ręce ks. proboszcza Stanisława Drewicza, który podjął starania o ich sprowadzenie. W dniu 29 czerwca 2012 r. Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński, w nowo wybudowanej kaplicy, umieścił Drogocenny Skarb. Bogu niech będą dzięki za obecność Świętego pośród nas.

  W lipcu 2013 r. rozpoczęto kompleksowe prace restauracyjne w kościele filialnym pw. Matki Bożej Cęstochowskiej w Warnołęce. Ryglowy (szachulcowy) kościół ma wymienione ok. 98 procent drewna z konstrukcji ścian nośnych, jest nowe, ceramiczne poszycie dachu i wieży kościoła z wyzłoconym krzyżem. Wymieniono stolarkę okienną i zamontowano szyby witrażowe, wybudowano nową zakrystię, wewnątrz kościoła położono posadzkę z terakoty, kościół odmalowano. Obejście wyłożono kostką granitową; jest nowe ogrodzenie i oświetlenie, wybudowano nowy parking na posesji kościelnej. Kościół otrzymał nowonamalowany obraz Matki Bożej Częstochowskiej w pracowni ks. Marka Cześnina. Środki finansowe na ten kapitalny remont pochodzą z RPO Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Nowe Warpno oraz ze środków diecezjalnych. Uroczystego poświęcenia odnowionego kościoła, po rocznym remoncie, dokonał Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, w dniu 23 sierpnia 2014 r.

  W marcu 2015 roku rozpoczęto prace w kościele parafialnym przywracające dawną świetność zachowanych, wielobarwnych dekoracji. W prezbiterium, tuż przy sklepieniu, w miejscu ozdobnego gzymsu, na tzw. fasecie, usunięto przedwojenny werniks; jest to zabezpieczający lakier, który ochraniał malowidła ale i jednocześnie, przez upływ czasu, zbyt przyciemnił ozdobną polichromię. Kolejnym etapem w restaurowaniu fasety będzie przywrócenie wielobarwnej dekoracji malarskiej. w roku 2015 odczyszczono całe prezbiterium i 1/4 części nawy kościoła.

  W dniu 15 sierpnia 2016 roku kościół parafialny w Nowym Warpnie obchodził, w dniu odpustu parafialnego, 70-lecie swojego poświęcenia. W Kronice Parafialnej w Trzebieży, w 1946 roku, ks. Stanisław Żywiński, który poświęcał kościół zapisał: „Nad Zalewem Szczecińskim, niedaleko Świnoujścia, wąskim korytarzem prowadzi gościniec do Nowego Warpna. Nowe Warpno ujęte jest ściśle w pierścień wodny - wysepka, a raczej półwysep, na którym króluje niewielkie miasteczko. Wąskie uliczki i chodniki z cegły przypominają stare miasto włoskie. Stara osada rybacka przypominająca wiek XIII. Był to uroczysty dzień 15 sierpnia 1946 roku. Z rana powiewał łagodny zefirek morski, potem porosił srebrzysty deszczyk, słoneczko pokazało się uśmiechnięte i zaczęło przeglądać się w modrych falach Zatoki niby w wiekiem kryształowym lustrze. Rozkołysane, a dźwięczne dzwony oznajmiły mieszkańcom jakąś niezwykłą uroczystość. Niewymownym swym językiem głosiły niezmienne co do czasu i miejsca prawdy Boże, i kruszyły serca zakamieniałych grzeszników. Ludzie ze wszystkich karczm, zaułków miasta i sąsiednich wiosek przybyli licznie, by wziąć udział w przepięknej ceremonii poświęcenia kościoła. Stanąłem w pośrodku nich. Kieruję swe kroki ku zborowi protestanckiemu. Jest w nieporządku, brudno, okna powybijane, w zborze tym mieścił się magazyn z meblami. Trzeba więc resztki mebli usunąć, ołtarz przystroić kwiatami, a tu ciemno, czarno, brudno... Przypomniały mi się słowa Psalmisty: ,,Domine dilexi decorem maiestatis gloria suae” (Pan umiłował piękno swojej chwały). Poleciłem, by w przyspieszonym tempie uprzątnęli kościół. Odprawiłem uroczystą sumę”. Uroczystościom przewodniczył ks. bp prof. Henryk Wejman w gonie licznie zgromadzonych wiernych i kapłanów. Na zakończenie, w wieży kościoła parafialnego pobłogosławiono marmurową tablicę zatytuowaną "Pamięci Duszpasterzy Parafii Nowe Warpno".

  W tydzień później, w Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski powróciła do kościoła odrestaurowana przedwojenna chrzcielnica, ozdobiona drogocennym onyksem, ustawiona w centrum kościoła, na przecięciu wejścia głównego z bocznym, pełni funkcję codziennej kropielnicy oraz chrzcielnicy, przy której dzieci otrzymują łaskę chrztu świętego.

  Dnia 15 października 2016 r. ks. Stanisław Drewicz został przeniesiony do parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie-Stołczynie, a do parafii w Nowym Warpnie, z dniem 20 października br. mianowany został ks. proboszcz Karol Wilczyński, który przybywa z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, z Dziwnowa.

  Brak uprawnień do edycji. Uprawnienia posiadają kapłani pracujący w parafii

  Jeśli zauważyłeś błąd lub masz pytania, napisz do administratora: webmaster@kuria.pl

  Katedra na żywo

  wiecej ... Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Apostolat Chorych

  Polecamy:

  Polecane:

  Neoprezbiterzy 2021

  W sobotę,  26 czerwca 2021 r., Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, udzielił święceń kapłańskich pięciu diakonom Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

  »

  Wigilia Paschalna 2021

  W nocy w Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania, w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, odprawiona została - w warunkach epidemicznych ograniczeń - Wigilia Pachalna, podczas której kilkoro dorosłych katechumenów otrzymało sakramenty chrztu i bierzmowania. Liturgii przewodniczył Księdz Arcybiskup Andrzej Dzięga. Homilię wygłosił Ksiądz Biskup Henryk Wejman. Cała celebracja była transmitowana przez interentową stronę Bazyliki Katedralnej katedra.szczecin.pl przez Radio PLUS Szczecin oraz TVP3 Szczecin.
  Fot. Wojciech Kłosowski

  »

  Kardynał Stefan Wyszyński a Pomorze Zachodnie

  7 czerwca 2020 r. kard. Stefan Wyszyński miał być ogłoszonym błogosławionym. Niestety czekamy na nowy termin. Niemniej jego posługa mocno wpisuje się w dzieje tych ziem. To w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej miał cud uzdrowienia osoby dokonany przez Boga za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia. Przygotowujące się do tej wyjątkowej chwili, pragnę ukazać związek kard. Stefana Wyszyńskiego z Pomorzem Zachodnim, a głównie Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską.

  »

  Msze św., kościoły

  Społeczność

  Polityka prywatności

  projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

  Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

  ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone