Wspólnoty parafialne

Nowe Warpno Rzymskokatolicka parafia p.w. Wniebowzięcia NMP

Parafia Rzymskokatolicka pw.

Wniebowzięcia NMP

Nowe Warpno

ul. Warszawska 11
72-022 NOWE WARPNO

tel. 91 312 96 55
fax. 91 312 96 55
Gmina: Nowe Warpno
Powiat: Policki

email. wilczynskikarol@wp.pl
strona www: brak
Księgi od: 1946 r.-1953 r. i od
Data powstania: 2 VII.1958 r.
Dekanat: Police
Odpust: 15.VIII.

Kapłanii w parafii:

Kościoły i kaplice na terenie parafii

 • Kościół parafialny pw Wniebowzięcia NMP
  Nowe Warpno Kościół parafialny pw Wniebowzięcia NMP »
 • Kościół filialny pw św. Huberta
  Karszno Kościół filialny pw św. Huberta »
 • Kościół filialny pw MB Częstochowskiej
  Warnołęka Kościół filialny pw MB Częstochowskiej »
 • Kościół filialny pw św. Franciszka z Asyżu
  Podgrodzie Kościół filialny pw św. Franciszka z Asyżu »
 • Kaplica pw św. Krzysztofa
  Myślibórz Wielki Kaplica pw św. Krzysztofa »
 • MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE:
  Nowe Warpno 9:00, 13:00
  Warnołęka 10:30
  Podgrodzie 11:30
  Myślibórz Wielki 14:30 (VII-VIII)

  MSZA ŚWIĘTA W DZIEŃ POWSZEDNI:
  Nowe Warpno 18:00 (oprócz poniedziałku) , w czwartki 9:00


  HISTORIA PARAFII I KOŚCIOŁÓW

  Pierwsza wzmianka o proboszczu kościoła w Nowym Warpnie znana jest już z XIII wieku. Jego imię to Denikius; pojawiło się ono w dokumencie księcia Barnima I w 1271 r., najprawdopodobniej w grodzie książęcym na terenie Starego Miasta "in Warpis". Następcą Denikiusa był Henryk, pełniący jednocześnie funkcję kapelana księcia Bogusława IV, później Ottona I.

  Z roku 1331 pochodzi dokument biskupa Kamieńskiego Fryderyka przyznający dochody proboszczowi w Warpnie - Dominikowi, w wysokości 24 solidów. Z tego samego roku wywodzi się dokument oddający Pomorze w lenno papieżowi Janowi XXII, gdzie wśród miast i miejscowości pomorskich wymienione jest "Warpe". W 1378 r. książęta Świętobór III i Bogusław VII nadali klasztorowi Augustianów w Jasienicy prawo patronatu nad kościołem w Nowym Warpnie, zachowując dla siebie prawo zatwierdzania proboszcza.

  W 1442 r. wraz z miastem spłonął ratusz i kościół. Książę Pomorski Joachim potwierdza przywileje, by ułatwić odbudowę miasta. Rok 1491 - płonie kościół wraz z miastem. W roku 1530 kościół został zreformowany i podporządkowany Diecezji Kamieńskiej. Zachował się zapis, że bryła jego była mniejsza od ratusza. W roku 1555 kolejny raz spłonęło całe miasto wraz z kościołem i ratuszem, a mieszkańcy przenieśli się do Starego Warpna. W rok później odbudowano miasto. W 1692 r. w pożarze miasta spalił się i kościół i ratusz. W rok później odbudowano kościół, założono nowy dach i przebudowano wieżę. Z tego czasu pochodzi wyposażenie kościoła: dwa duże obrazy: "Sąd Ostateczny" i "Kazanie na Górze", ołtarz barokowy składający się z trzech kondygnacji: "Ostatnia wieczerza", "Ukrzyżowanie" i "Zmartwychwstanie" oraz organy z XVIII w., a także ambona z obrazami czterech ewangelistów.

  W 1945 r. świątynia została przekazana Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu. Po zorganizowaniu życia religijno-kościelnego w Diecezji Gorzowskiej przez kardynała Hlonda i Administratora Apostolskiego ks. Edmunda Nowickiego, parafia Nowe Warpno otrzymała proboszcza, którym był ks. Stanisław Żywiński. Duszpasterzował on od 1946 do 1948 roku. Został usunięty z parafii przez władze państwowe.
  Kościół został poświęcony 15 sierpnia 1946 roku. Od tego czasu każdego 15 sierpnia obchodzi się odpust parafialny; kościół jest pod wezwaniem "Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny". W tym samym roku, 26 sierpnia, poświęcono kościół filialny w Warnołęce pod wezwaniem "Matki Bożej Częstochowskiej".
  Do parafii należą następujące miejscowości: Nowe Warpno, Brzózki, Warnołęka, Mszczuje, Myślibórz Mały, Maszkowo, Myślibórz Wielki, Karszno, Podgrodzie, Miroszewo.

  W latach od 1948 r. do 1958 r. parafia była obsługiwana przez księży z Trzebieży. W lipcu 1958 r. zamieszkał w parafii, jako wikariusz samodzielny, ks. Józef Granitowski. Zaczął na nowo organizować życie parafialne i po roku pracy został przeniesiony do Pęzina. Następnie 16 września 1959 r. parafię objął ks. Stanisław Stąsiek. Miesiąc później władze państwowe zgodziły się na utworzenie samodzielnej placówki duszpasterskiej - parafii. W grudniu 1959 r. założono w kościele nową instalację elektryczną oraz zawieszono dwa żyrandole, a w dniu 22 maja 1960 r. ks. Prałat Władysław Sygnatowicz poświęcił metalowe tabernakulum. Z dniem 1 lipca 1960 r. ks. Stanisław Stąsiek został przeniesiony do Dobrzycy, a obowiązki proboszcza przejął ks. Zdzisław Ferenc. Widział on konieczność remontu dachu wieży kościelnej i kościoła w Warnołęce. Na koniec roku 1960 ks. Zdzisław Ferenc podsumował wykonanie zaplanowanych prac: naprawiono wieżę, zakupiono żłobek, Stacje Drogi Krzyżowej w obrazach i urządzono ołtarze M.B. Wniebowziętej i Serca P.J. oraz przeprowadzono częściowy remont dachu w Warnołęce. Z dniem 10 maja 1964 r. ks. Zdzisław Ferenc został zwolniony z obowiązków administratora parafii Nowe Warpno i odszedł do Recza, a w dniu 14 maja 1964 r. parafię przejął ks. Tomasz Tarczyński. W sierpniu 1966 r. rozpoczęto remont kościoła w Warnołęce. Wstawiono nowe okna i wylano posadzkę cementową. W dniu 11 grudnia 1966 roku został poświęcony kościół w Warnołęce przez ks. biskupa Ignacego Jeża. W dniach 10-25 kwietnia 1969 r. odbyło się malowanie kościoła w Nowym Warpnie. Poła sufitu i gzymsy pomalowano na bordowo - zamalowano malowidła z 1893 r. Dnia 20 sierpnia 1970 r. został zwolniony z obowiązków administratora parafii Nowe Warpno ks. Tomasz Tarczyński i udaje się do miejscowości Człopy, powiat Wałcz. Jego miejsce zajął ks. Zygmunt Frelka, który przybywa z Karnic. Funkcję proboszcza parafii Nowe Warpno pełnił tylko przez pół roku i odszedł do Wolina. Od stycznia 1971 r. dekretem nominacyjnym Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. ks. Zenon Borodo obejmuje parafię, jako tymczasowy wikariusz zarządca. Przybył z parafii Karnice (dekanat Gryfice). W tym samym roku wszczęto starania o przyznanie placu pod budowę plebani. W owym czasie plebania mieściła się w Nowym Warpnie, w domu komunalnym (dwa pokoje i kuchnia) przy pl. Zwycięstwa 10/1.

  W 1974 r. następuje zmiana wystroju prezbiterium kościoła parafialnego w Nowym Warpnie, która była zatwierdzona przez konserwatora diecezjalnego. Usytuowano centralnie tabernakulum, nowy ołtarz ofiarny, pulpit, wyrównano betonową posadzkę oraz zainstalowano oświetlenie kryte pod belkami sufitu. Wykonano również odgrzybianie w wejściu do kościoła. Pismem Kurii Biskupiej, z dnia 27 stycznia 1978 r. został zwolniony z obowiązków administratora parafii ks. Zenon Borodo obejmując równocześnie parafię w Jasienicy, a z dniem 4 lutego 1978 r. na kolejnego proboszcza został mianowany ks. Stanisław Skibiński. W dniu 11 kwietnia 1978 r. została założona księga wieczysta na działkę pod budowę plebani, a 20 kwietnia już rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Dnia 5 lutego 1981 r. poświęcono dom parafialny. W maju tego samego roku zabrano ołtarz główny do konserwacji, który ponownie zamontowano po odnowie w sierpniu 1983 r. Dnia 20 października 1983 r. został zwolniony z obowiązków proboszcza ks. Stanisław Skibiński, a z dniem 21 października 1983 r. obowiązki proboszcza obejmuje ks. Alfons Nuermberg.

  W dniu 11 kwietnia 1989 r. poczyniono starania o przekazanie ruin kościoła w Karsznie na własność parafii. Rozpoczęto przebudowę budynku gospodarczego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Podgrodziu z przeznaczeniem na kościół filialny. Ks. proboszcz Alfons Nuermberg z dniem 30 czerwca 1994 r. został zwolniony z obowiązków proboszcza w Nowym Warpnie i objął obowiązki proboszcza w Golczewie. Następnie z dniem 1 lipca 1994 r., mianowany przez ks. biskupa Mariana Przykuckiego, parafię obejmuje ks. proboszcz Krzysztof Tracz, który pełnił do tego czasu obowiązki proboszcza w parafii Batowo. Ksiądz proboszcz Krzysztof Tracz, wiosną 1995 r., przeprowadził prace zabezpieczające (zabytek ryglowy) kościoła z XVIII w. w Karsznie; wykonano projekt rekonstrukcji kościoła i wieży. Wcześniej przed pracami w Karsznie prowadzono adaptację budynku gospodarczego na kościół filialny w Podgrodziu, który w grudniu 1994 r. został poświęcony przez ks. arcybiskupa Mariana Przykuckiego.

  W ramach opieki nad dobrami kultury narodowej dokończone zostały prace renowacyjne ołtarza głównego i ambony oraz zostały odnowione dwa obrazy: "Sąd Ostateczny" i "Pan Jezus nauczający na pustyni" przez pracownię konserwacyjną Pana Tadeusza Makulca ze Szczecina. Równocześnie z wieloma innymi pracami w kościele w Warnołęce rozebrano betonowy ołtarz i ustawiono nowy ołtarz toczony w drewnie.

  Dnia 25 sierpnia 2004 r. ks. Krzysztof Tracz objął parafię w Kołbaskowie, a do Nowego Warpna skierowany został ks. proboszcz Stanisław Drewicz, który przybył ze Szczecina, z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z Golęcina.

  Po zmianie proboszczów prace w parafii rozpoczęto od inwestycji w domu parafialnym. Wymieniono wszystkie okna, drzwi wejściowe, uszczelniono dach, przemurowano kilka pomieszczeń, wymieniono centralne ogrzewanie i piec grzewczy. Dawna część katechetyczna domu parafialnego została udostępniona gminie. Ulokował się tutaj Klub Seniora, który systematycznie gromadzi wielu emerytów i rencistów z całej parafii.

  Kontynowano także prace restauracyjne przy kościele parafialnym. W listopadzie 2005 r. wzniesiono odrestaurowany krzyż na iglicę wieży kościoła, a w rok później oświetlono całą wieżę i mury świątyni. W tym samym czasie trwały parce na posesji cmentarza przykościelnego: rozebrano rachityczne ogrodzenie, a na polecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków usunięto wszelkie rośliny i krzewy, które utrzymywały wilgoć; w naturalny sposób osuszono mury świątyni. Wewnątrz kościoła poddano renowacji zabytkowy żyrandol i chrzcielnicę, zainstalowano nowe nagłośnienie.

  5 października 2006 r. poświęcono obelisk ku czci Jana Pawła II, który usytuowano na placu przed kościołem, a w 4 lata później, 18 maja 2010 r., w 90 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, tuż przy obelsku wciągnięto na maszty dwie flagi Rzeczypospolitej Polski i Gminy Nowe Warpno, które witają przybywających gości i parafian.
  W 2008 r. w prezbiterium ufundowano zabytkowe sedilia (meble sprowadzono z Holandii) orza stylowe krzesła dla służby liturgicznej. Ołtarz główny i ambonka otrzymały nowatorskie szaty. Jest to współczesna aranżacja z wikliny zrealizowana przez artystkę plastyk Jolantę Brejdak, w pracowni Magdaleny Abakanowicz. Odrestaurowano tabernakulum oraz wybudowano nowy, stylowy ołtarz eucharystyczny z pracowni Tadeusza Makulca w Szczecinie. W wejściu głównym zamontowano kratę, która pozwala na udostępnienie świątyni zwiedzającym, a jednocześnie na jej zabezpieczenie.

  Ważnym odnotowania jest fakt, iż wszelkie dotychczasowe inwestycje realizowano jedynie ze środków własnych, bez jakichkolwiek dotacji z zewnątrz.

  Dnia 7 maja 2009 r. zawiązano parafialne Stowarzyszenie RAZEM, które wspiera i animuje wszelką działalność edukacyjną, charytatywną, artystyczną i restauracyjną. To dzięki stowarzyszeniu wspieramy potrzebujących, drukujemy kalendarze, wydajemy okolicznościowe foldery, organizujemy pielgrzymki dla dorosłych i młodzieży, ministranci wyjeżdżają na spływy kajakowe i narty. Dzięki stowarzyszeniu, od 2012 r., odbywają się majowe Międzynarodowe Festiwale Muzyczne zatytuowane „Tak brzmi Nowe Warpno”, w październiku rozbrzmiewają Ogólnopolskie Festiwale Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizujemy także różnorodne koncerty muzyki i poezji religijnej, a także wystawy fotograficzne i malarskie. W ten sposób kościół parafialny, poza funkcją sakralną pełni rolę kulturotwórczą w środowisku.

  Rok rocznie, od 1995 r., dnia 1 maja, co jest osobliwością tych przepięknych okolic, odbywa się Polsko-Niemiecki Festyn Graniczny Gminy Nowe Warpno z sąsiednią Gminą w Rieth. Urozmaicony program artystyczno-sportowy rozpoczyna się Nabożeństwem Ekumenicznym, które naprzemiennie animują proboszcz tutejszej parafii i pastor z Niemiec. Początkowo, gdy przebiegała tutaj granica państwowa, spotkania odbywały się bezpośrednio w pasie granicy polsko-niemieckiej, a od roku 2012 w kościołach, na zmianę, w Nowym Warpnie i w Rieth. Także w uroczystość Zesłania Ducha Świtętego, rok rocznie, przyjeżdżają do Nowego Warpna przedwojenni mieszkańcy tych ziem. Modlitwy w kościele i na cmentarzu, zwiedzanie okolicy i rozmowy z mieszkańcami wypełniają coroczne odwiedziny.

  Od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej podejmowano usilne starania, by zyskać środki na restauracje zabytków sakralnych w parafii. Dopiero w roku 2011 satysfakcji stało się zadość - w mieszanym projekcie przyznanych środków unijnych, a także z Gminy Nowe Warpno, Starostwa Police, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej kościół parafialny w Nowym Warpnie przeszedł kapitalny remont. Wymieniono poszycie dachu, jest nowe pokrycie chełmu wieży ze złoconymi krzyżami, wymieniono stolarkę okienną. Z zewnątrz jest położona nowa faktura malarska, tzw. pobiała, z odtworzoną, przedwojenną kolorystyką i sposobem zabezpieczenia murów kościoła. Zamontowano nowe, dębowe drzwi wejściowe z każdej strony, a wejścia do świątyni wyłożono kostką granitową i masywnymi z granitu stopniami.

  Wydarzeniem historycznym dla tutejszej wspólnoty parafialnej było przybycie do Nowego Warpna, na stałe, relikwii św. Jana Pawła II. Jest to kropla krwi Ojca Świętego, Klasy Pierwszej, zamknięta w specjalnej kapsule, osadzona w relikwiarzu. Relikwia została ofiarowana przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, w Krakowie, dnia 5 sierpnia 2011 r. na ręce ks. proboszcza Stanisława Drewicza, który podjął starania o ich sprowadzenie. W dniu 29 czerwca 2012 r. Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński, w nowo wybudowanej kaplicy, umieścił Drogocenny Skarb. Bogu niech będą dzięki za obecność Świętego pośród nas.

  W lipcu 2013 r. rozpoczęto kompleksowe prace restauracyjne w kościele filialnym pw. Matki Bożej Cęstochowskiej w Warnołęce. Ryglowy (szachulcowy) kościół ma wymienione ok. 98 procent drewna z konstrukcji ścian nośnych, jest nowe, ceramiczne poszycie dachu i wieży kościoła z wyzłoconym krzyżem. Wymieniono stolarkę okienną i zamontowano szyby witrażowe, wybudowano nową zakrystię, wewnątrz kościoła położono posadzkę z terakoty, kościół odmalowano. Obejście wyłożono kostką granitową; jest nowe ogrodzenie i oświetlenie, wybudowano nowy parking na posesji kościelnej. Kościół otrzymał nowonamalowany obraz Matki Bożej Częstochowskiej w pracowni ks. Marka Cześnina. Środki finansowe na ten kapitalny remont pochodzą z RPO Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Nowe Warpno oraz ze środków diecezjalnych. Uroczystego poświęcenia odnowionego kościoła, po rocznym remoncie, dokonał Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, w dniu 23 sierpnia 2014 r.

  W marcu 2015 roku rozpoczęto prace w kościele parafialnym przywracające dawną świetność zachowanych, wielobarwnych dekoracji. W prezbiterium, tuż przy sklepieniu, w miejscu ozdobnego gzymsu, na tzw. fasecie, usunięto przedwojenny werniks; jest to zabezpieczający lakier, który ochraniał malowidła ale i jednocześnie, przez upływ czasu, zbyt przyciemnił ozdobną polichromię. Kolejnym etapem w restaurowaniu fasety będzie przywrócenie wielobarwnej dekoracji malarskiej. w roku 2015 odczyszczono całe prezbiterium i 1/4 części nawy kościoła.

  W dniu 15 sierpnia 2016 roku kościół parafialny w Nowym Warpnie obchodził, w dniu odpustu parafialnego, 70-lecie swojego poświęcenia. W Kronice Parafialnej w Trzebieży, w 1946 roku, ks. Stanisław Żywiński, który poświęcał kościół zapisał: „Nad Zalewem Szczecińskim, niedaleko Świnoujścia, wąskim korytarzem prowadzi gościniec do Nowego Warpna. Nowe Warpno ujęte jest ściśle w pierścień wodny - wysepka, a raczej półwysep, na którym króluje niewielkie miasteczko. Wąskie uliczki i chodniki z cegły przypominają stare miasto włoskie. Stara osada rybacka przypominająca wiek XIII. Był to uroczysty dzień 15 sierpnia 1946 roku. Z rana powiewał łagodny zefirek morski, potem porosił srebrzysty deszczyk, słoneczko pokazało się uśmiechnięte i zaczęło przeglądać się w modrych falach Zatoki niby w wiekiem kryształowym lustrze. Rozkołysane, a dźwięczne dzwony oznajmiły mieszkańcom jakąś niezwykłą uroczystość. Niewymownym swym językiem głosiły niezmienne co do czasu i miejsca prawdy Boże, i kruszyły serca zakamieniałych grzeszników. Ludzie ze wszystkich karczm, zaułków miasta i sąsiednich wiosek przybyli licznie, by wziąć udział w przepięknej ceremonii poświęcenia kościoła. Stanąłem w pośrodku nich. Kieruję swe kroki ku zborowi protestanckiemu. Jest w nieporządku, brudno, okna powybijane, w zborze tym mieścił się magazyn z meblami. Trzeba więc resztki mebli usunąć, ołtarz przystroić kwiatami, a tu ciemno, czarno, brudno... Przypomniały mi się słowa Psalmisty: ,,Domine dilexi decorem maiestatis gloria suae” (Pan umiłował piękno swojej chwały). Poleciłem, by w przyspieszonym tempie uprzątnęli kościół. Odprawiłem uroczystą sumę”. Uroczystościom przewodniczył ks. bp prof. Henryk Wejman w gonie licznie zgromadzonych wiernych i kapłanów. Na zakończenie, w wieży kościoła parafialnego pobłogosławiono marmurową tablicę zatytuowaną "Pamięci Duszpasterzy Parafii Nowe Warpno".

  W tydzień później, w Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski powróciła do kościoła odrestaurowana przedwojenna chrzcielnica, ozdobiona drogocennym onyksem, ustawiona w centrum kościoła, na przecięciu wejścia głównego z bocznym, pełni funkcję codziennej kropielnicy oraz chrzcielnicy, przy której dzieci otrzymują łaskę chrztu świętego.

  Dnia 15 października 2016 r. ks. Stanisław Drewicz został przeniesiony do parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie-Stołczynie, a do parafii w Nowym Warpnie, z dniem 20 października br. mianowany został ks. proboszcz Karol Wilczyński, który przybywa z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, z Dziwnowa.

  Brak uprawnień do edycji. Uprawnienia posiadają kapłani pracujący w parafii

  Jeśli zauważyłeś błąd lub masz pytania, napisz do administratora: webmaster@kuria.pl

  Katedra na żywo

  wiecej ...

  Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

  Polecamy:

  Polecane:

  Archidiecezjalne obchody Roku Ottonowego w Pyrzycach - 08.06.2024

  W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej rozpoczęły się uroczyste obchody Jubileuszu związanego z 900-leciem Pomorskiej Misji Św. Ottona z Bambergu. W ten Jubileusz trwającego Roku Ottonowego wpisały się Pyrzyce, w których miały miejsce Archidiecezjalne obchody, w historycznym i zrewitalizowanym miejscu, przy Baptysterium.

  »

  Archidiecezjalne Dni Młodych - Wolin 2024

  Od 30 maja do 1 czerwca br. po raz drugi w Wolinie odbyły się Archidiecezjalne Dni Młodych. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa zaczerpnięte z Księgi Proroka Izajasza: " Ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, pobiegną i nie będą zmęczeni" (por. Iz 40, 31).

  »

  Boże Ciało w Szczecinie 2024

  W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, Biskup Zbigniew Zieliński, Administrator Apostolski naszej Archidiecezji, przewodniczył międzyparafialnej procesji Bożego Ciała w Szczecinie. Uroczystości rozpoczęła Msza święta w Bazylice św. Jana Chrzciciela. Procesja przeszła od Bazyliki św. Jan Chrzciciela do Bazyliki Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła następującymi ulicami: Bogurodzicy, św. Wojciecha, pl. Zwycięstwa, Brama Portowa, Kard. Wyszyńskiego, Sołtysia i Grodzka. Przy każdym z czterech ołtarzy Biskup Zbigniew Zieliński wygłosił krótkie słowo, a na zakończenie procesji w Bazylice Archikatedralnej udzielł błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

  Zdjęcia: Adam Szewczyk

  »

  Msze św., kościoły

  Społeczność

  Polityka prywatności

  projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

  Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

  ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone