1 IV Forum Synodu Biskupów - 12.03.2022 r. | Kościół Szczecińsko-kamieński
Środa, 29 maja 2024 r. imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji Środa VIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Urszuli Ledóchowskiej

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

Polecamy:

Synod Biskupów etap diecezjalny

Synod Biskupów etap diecezjalny 1 kwietnia 2022 11:16 wyświetleń: 2319 Ks. P. Skiba

IV Forum Synodu Biskupów - 12.03.2022 r.

Dnia 12.03. br. w auli Wydziału Teologicznego US w Szczecinie pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego Andrzeja Dzięgi odbyło się IV Forum Synodu etapu diecezjalnego. W spotkaniu uczestniczyło Kolegium Synodu, Dekanalni Koordynatorzy, przedstawiciele zgłoszonych do prac Synodalnych Ruchów i Środowisk Kościelnych. Na spotkaniu reprezentowane były zarówno osoby świeckie, jak i duchowne, które w swoim wymiarze i kompetencjach pracują na rzecz ukształtowania się Syntezy Diecezjalnej.

Spotkanie rozpoczęło się od poprowadzenia modlitwy na rozpoczęcie obrad przez Ks. Arcybiskupa. We wstępnym słowie Ks. Arcybiskup nawiązał do poprzedniego spotkania Synodalnego zaznaczając wielość poruszanych zagadnień i związanego z tym materiału do przepracowania, aby efektem końcowym była diecezjalna synteza. Ks. Arcybiskup poprosił, aby nad przebiegiem obrad czuwał Diecezjalny Koordynator Synodu – ks. Piotr Skiba, natomiast nad przebiegiem i moderowaniem dyskusji ks. Sekretarz Synodu.

Na IV Forum zabrały głos następujące osoby przedstawiając efekty dotychczasowych prac w swoich grupach Synodalnych:

- P. Dariusz Rogalski, reprezentujący Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej wskazał na potrzebę podążania wspólną drogą, wzrostu duchowego. Zaburzenia związane z „ sacrum” negatywnie wpływają na ludzi wierzących powodując spłycanie wiary. To wszystko, o czym ludzie świeccy dowiadują się o Kościele, a co można przedstawić w formie negatywnej powoduje odejścia od wspólnej drogi i Kościoła. Duszpasterstwo Tradycji pomaga ludziom, którzy zawiedli się na instytucji Kościoła i stara przychodzić z konkretną dostosowaną do potrzeb pomocą. Jest konieczne, aby w parafiach była prowadzona katecheza dla rodziców, a liturgia była sprawowana z pobożnością i bez dodatkowych „ efektów”, które nie są zapisane w rubrykach Mszału Rzymskiego. Sprawujący liturgię kapłan zawsze powinien mieć świadomość działania „ in persona Christi”, bez pośpiechu i wystrzegając się prywaty liturgicznej. Liturgia winna być sprawowana w oparciu o Tradycję i jasno określone normy liturgiczne.

- Ks. Robert Gołębiowski, reprezentujący dekanat Banie zauważył potrzebę zwiększenia roli mediów w głoszeniu ewangelii. Trzeba podejmować inicjatywy związane z pozytywnym odczuciem bycia w Kościele i z Kościołem. Istotne jest, aby wsłuchiwać się w głos Ducha Św., który prowadzi Kościół, wskazuje drogę i nie pozwala na odejście od prawdy zawartej w Przykazaniach. Potrzebny jest rachunek sumienia, zdrowa rodzina, wspólnota, aby Kościół był mocniejszy i bardziej zjednoczony wokół Jezusa.

- P. Ewa Kocoń, reprezentująca Odnowę w Duchu Świętym wskazała na formację w parafiach. Potrzebna jest żywa modlitwa, ofiara z siebie i poświęcenie dla dobra Kościoła. W swoich działaniach formacyjno – duszpasterskich trzeba akcentować miłość Boga do człowieka. Wskazała na różne inicjatywy pogłębiające wiarę i pobożność np. organizowane w niektórych parafiach Jerycho Różańcowe. We wspólnocie Odnowy 24 osoby regularnie modlą się o powrót pokoju na Ukrainę, co jest też odczytywaniem „znaków czasu” i dostosowywanie intencji modlitewnych do aktualnych potrzeb.

- Ks. Mariusz Ogórski, reprezentujący Caritas wskazał na istotną potrzebę prowadzenia w parafiach wolontariatów i pomocy w różnych wymiarach potrzebującemu człowiekowi. Tak czyni Caritas, ale niestety są parafie, które jeszcze nie mają struktur Parafialnego Zespołu Caritas. Wśród rozmaitych potrzeb wskazał na prowadzenie katechezy dla dorosłych i dobre zagospodarowanie przestrzeni internetu do ewangelizacji i dzieł pomocowych.

- P. Wiesława Krupińska, reprezentująca Radę Społeczną przy Księdzu Arcybiskupie Metropolicie zauważyła potrzebę głoszenia prawdy, co czyni Kościół na przestrzeni wieków. Trzeba wyzbywać się lęków, obaw i odważnie głosić Chrystusa. Zaangażowanie wiernych powinno być większe, tak aby razem z kapłanami prowadzić misję Kościoła. Niebezpieczna jest tzw. seksualizacja, która powinna być prowadzona w domu rodzinnym, a nie w instytucjach państwa np. szkołach, gdyż szkoła nie może w wielu dziedzinach zastępować rodziców. Istotna jest wierząca i praktykująca rodzina, sakramentalny związek małżeński jako wzór kochających się i szanujących małżonków. Czas Synodalny to czas z jednej strony dialogu i refleksji a z drugiej jest szansą zauważenia tego, co może dotychczas było pominięte lub dyskryminowane.

- Ks. Piotr Gałas, reprezentujący dekanat Police przedstawił duszpasterskie efekty od strony „ dużej wspólnoty parafialnej”. Wskazał na potrzebę wsłuchiwania się z miłością w Słowo Boże, nie zaś na wspólne obrzucanie się zarzutami i wytykaniem sobie nieudolności. Idziemy wspólną drogą Kościoła, ale możemy to czynić odmiennymi sposobami. Kościół obecnie jest w mniejszości, a często jest niezrozumiały dla osób niewierzących. Istnieje potrzeba wzajemnego słuchania siebie nawzajem, odrzucając pychę, egoizm, uprzedzenia.

- P. Agnieszka Bednarek – Moraś, reprezentująca Szkołę Liturgiczną Animatora Muzycznego przy wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża wskazała na potrzebę posiadania tzw. dokumentu tożsamości, czyli na umiejętności przyznawania się do wiary i wspólnoty Kościoła. Źródłem i celem dla osób wierzących powinna być zawsze Eucharystia. Jest potrzeba prowadzenia katechez dla poszczególnych stanów, a w szczególności dla osób dorosłych. Ważne jest, aby głosić kerygmat.

- Ks. Janusz Szczepaniak, reprezentujący dekanat Stargard Zachód zauważył potrzebę spotykania się. Katecheza, adoracja, modlitwa to filary, które budują wiarę człowieka. Wskazał na potrzebę wzajemnego wysłuchiwania się. Rolę integracyjną w ramach parafii mogą tworzyć tzw. kawiarenki parafialne, gdzie po mszy św. można się spotkać i nawiązać bliższe relację na linii: ksiądz – parafianin.

- P. Jan Pietkiewicz, reprezentujący Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży szczególny nacisk położył na potrzebę doświadczenia żywej wiary. Młodzież w każdej parafii powinna mieć swoją przestrzeń, dzięki której może aktywnie angażować się i wspierać parafię inicjatywami. Potrzebne są aktywne duszpasterstwa młodzieży w celu pomocy formacji np. przed sakramentem bierzmowania. Wszelkiego rodzaju schole młodzieżowe, czy inne grupy skupiające młodzież są zawsze bardzo cenne i pomocne w ubogacaniu zwyczajnej liturgii parafialnej.

- P. Witold Dąbrowski, reprezentujący dekanat Szczecin Pomorzany wskazał na potrzebę budowania wspólnoty. Niebezpieczeństwem są rozbite i poranione rodziny, codzienny pęd życia, zamykanie się w kręgu swoich spraw. Wzajemne doświadczenie wiary jest czymś co buduje wspólnotę. Trzeba odrzucać pojmowanie np. mszy św. jako teatru, czy tylko biernego obserwatora wydarzenia. Należy stawiać wysokie wymagania wiernym, prowadzić pogłębioną katechezę dla dorosłych, a także szukać nowych sposobów dotarcia z Dobrą Nowiną do współczesnego człowieka.

- P. Emilia Paziewska, reprezentująca Oazę Młodzieżową wskazała na potrzebę budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Można to czynić poprzez udział w małych wspólnotach i poprzez kierowania się głosem serca. Do wiary  nikogo nie można przymuszać, ale raczej trzeba koncentrować się na przybliżaniu Boga do człowieka. Piękno sprawowanej liturgii pomaga przeżyć wspólnotową modlitwę, jest potrzeba wyjaśniania co dzieje się w czasie liturgii i jaki ma ona sens.

 

             Na zakończenie Forum głos zabrał ks. Piotr Skiba przedstawiając kilka istotnych informacji. Poprosił o przesyłanie opracowań Synodalnych przy sformułowanych precyzyjnie tematach, co znacząco pomoże w opracowywaniu Syntezy Diecezjalnej. Można w przesyłanych opracowaniach pochylać się na wszystkimi tematami, lub wybrać dokładniej jeden, czy dwa i nad nimi popracować. Także można skorzystać z możliwości opracowania swojego autorskiego tematu, który wydaje się być istotny do zaakcentowania w czasie Synodu. IV Forum Synodu zakończyło się modlitwą i zaproszeniem na kolejne sesje, które odbędą się w dniach: 7.05. br. i 11.06.br.

aktualizowano: 2022-07-31 17:38
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Jubileuszowa pielgrzymka z Bambergu

W dniach 22-25 maja br. gościła w Szczecinie blisko stuosobowa grupa pielgrzymów z partnerskiej archidiecezji w Bambergu. Pielgrzymom przewodziło dwóch Arcybiskupów: obecnie urzędujący Herwig Gössl i emerytowany Ludwig Schick.

»

Uroczysta inauguracja Roku Jubileuszu Ottonowego

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2024 r., Biskup Zbigniew Zieliński, Administrator Apostolski Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, uroczyście zainaugurował Rok Jubileuszowy 900-lecia Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu, podczas Mszy świętej o godz.18:00, w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Na zakończenie liturgii kanclerz Kurii odczytał dekret inugurujący Rok Jubileuszowy oraz dekret Penitencjarii Apostolskiej, w któym Ojciec Święty Franciszek udzielił spacjalnych jubileuszowych odpustów.

Zdjęcia: Adam Szewczyk

 

»

Dekret inaugurujący Rok Jubileuszowy

Wyrażam nadzieję, że orędownictwo św. Ottona przyczyni się i zachęci wiernych do podejmowania trudu odnowienia i ożywienia własnej wiary. W tym duchu zachęcam do podejmowania wielorakich inicjatyw duszpasterskich, które będą pomocne w odnawianiu i umacnianiu stylu życia w duchu Chrystusowej Ewangelii.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności