1 III Forum Pastoralne - 3.06.2023 r. | Kościół Szczecińsko-kamieński
Sobota, 21 lipca 2024 r. imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora XVI Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Wawrzyńca z Brindisi, św. Apolinarego

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

Polecamy:

Archidiecezjalne forum pastoralne

Archidiecezjalne forum pastoralne 5 czerwca 2023 13:15 wyświetleń: 535

III Forum Pastoralne - 3.06.2023 r.

"Powiązanie historii i misji Św. Ottona z Bambergu z duszpasterstwem i zaangażowaniem młodzieży w kontekście przygotowań pastoralnych Archidiecezji do Jubileuszu jest kluczowe" - stwierdza ks. dr Andrzej Zaniewski.

      Uroczysta sesja kolejnego III Forum naszej Achidiecezji odbyła się 3.06.br. od Mszy Św. z udziałem Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi i Ks. Biskupa Henryka Wejmana. Na Mszy Św. w kościele seminaryjnym Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie obecne było Kolegium Forum, uczestnicy dotychczasowych sesji, liderzy grup, wspólnot, kapłani, siostry zakonne. Zawierzając Matce Bożej i św. Ottonowi kolejne spotkanie dziękowaliśmy Bożej Opatrzności za duchowe owoce Tygodnia Ewangelizacyjnego naszej Archidiecezji, którego zwieńczeniem było sobotnie III Forum Pastoralne. Ks. Arcybiskup z troską zaapelował i zachęcił uczestników do wspólnych dyskusji, a także wskazał drogi prowadzonych rozważań i debat. Metropolita Szczecińsko - Kamieński podziękował również za dotychczasowe propozycje, debaty i refleksje pastoralne. Ks. Arcybiskup przypomniał, że wszystkie debaty, dyskusje i refleksje powinny być zawierzane Duchowi Św. w świadomości bycia jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościołem. Trwająca droga pastoralna jest z jednej strony kontynuacją już wypracowanych wniosków pochodzących z Synodu Biskupów na poziomie diecezji, a z drugiej ma szeroki wymiar przygotowawczy do jubileuszu 900 - lecia misji Św. Ottona na Pomorzu Zachodnim. Archidiecezja przygotowuje się do tego wydarzenia uwzględniając zarówno wymiar historyczny, jak i pastoralny. 

     Głównym tematem Forum był: " Jubileusz Ottonowy", a część wykładowo - dyskusyjna została podzielona na dwa moduły:  " Duszpasterstwo Młodzieży" i " Przygotowania Archidiecezji do jubileuszu misji Ottonowej". Dobór takiej tematyki ma wskazywać cele katechetyczno - duszpasterskie w postaci przybliżania młodzieży historii związanej ze Św. Ottonem, dziejami chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim a także zaangażowania jej w ten wielki jubileusz, który będziemy jako rodzina diecezjalna przeżywać. Trwające Forum Pastoralne podczas każdej sesji prezentuje wielość form, metod, duszpasterskiej troski o młodzież podejmowanych zarówno przez duchownych, siostry zakonne, liderów grup i wspólnot, oraz świeckich zaangażowanych w duchowe życie Kościoła nad Odrą i Bałtykiem. Są różne działania i charyzmaty, metody pracy, a wszystko czynione jest po to, aby chwałę oddać Panu Bogu. 

     Pierwszą część dotyczącą duszpasterstwa młodzieży otworzył ks. prof. Zigniew Formella SDB, który był wyjątkowym gościem Forum z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Zachęcił do racjonalizmu, uczenia młodzieży obrony przed manipulacjami, a także do poszukiwania stałych liderów grup młodzieżowych. Z przekazywanymi treściami potrzebne jest osobiste świadecwto przepowiadającego. Następnie głos zabrał ks. Paweł Ostrowski, który jest prezesem Fundacji " Szczecińska". Zapoznał uczestników Forum z ofertą pieszych pielgrzymek podejmowanych przez Fundację, a także z potrzebą organizowania także w kolejnych latach zarówno Archidiecezjalnych Dni Młodych, jak i angażowania młodzieży w piesze pielgrzymki, które mają wartość tworzenia wspólnoty młodzieżowej. Ks. Maciej Czaczyk, jako prefekt Katolickiej Szkoły Podstawowej w Szczecinie zwrócił uwagę na prowadzenie odważnego duszpasterstwa młodzieży opartego również na wyjaśnianiu i znaczeniu relkiwii świętych w Kościele. Dał również świadectwo swojej drogi kapłańskiego powołania. O. Remigiusz Recław SJ w swoim wystąpieniu zaprosił na zaplonawne na listopad br. - Forum Młodych " Ogień z Nieba". W swoim wystąpieniu podzielił się z uczestnikami sesji swoimi owocami pracy z młodzieżą. 

   Drugi moduł wystąpień dotyczących zarówno ram historycznych, jak i wskazań duszpasterskich dotyczących przybliżania sylwetki i przesłania św. Ottona otworzył ks. kan. prof. Grzegorz Wejman, historyk. Ks. Profesor przybliżył zarówno aspekty życia św. Ottona, ale również zaprezentował ciekawe wydarzenia, anegdoty związane z pobytem tego świętego na Pomorzu Zachodnim i w miejscowościach na terenie naszej Archidiecezji. Św. Otton był wpatrzony w krzyż naszego Zbawiciela, a przy krzyżu stała Matka Boża, która razem ze Św. Ottonem jest patronką naszej Archidiecezji. Jest to obraz, który zaleca się wykorzystywać w działaniach duszpasterskich, homiletycznych, i pastoralnych w przygotowaniach do jubileuszu. Kolejnym prelegentem był ks. kan. dr Robert Masalski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego. Wskazując na dokumenty historyczne rozszeżył swoją wypowiedź również o tereny Ziemi Lubuskiej. Poddał analizie zarówno postać św. Ottona, jak i przybliżył sylwetkę i pobyt ewangelizacyjny na naszych ziemiach ascetycznego eremity Bernarda Hiszpana. W imieniu ks. dra Andrzeja Supłata z Cerkwicy głos zabrała przedstawicielka komitetu przygotowań do jubileuszu P. Wiesława Saran. Przedstawiła losy studzienki Ottonowej ( baptysterium )w Cerkwicy, a także zapoznała uczestników ze słowami hymnu przygotowanego specjalnie na wydarzenie jubileuszu zaczynającego się od słów: " Tu św. Otton Pomorze chrzcił...". W imieniu parafii pw. MB Bolesnej z Pyrzyc głos zabrał P. dr Marcin Peterlajtner, który wskazał na miejsca obecności Św. Ottona w Pyrzycach i wokół miejscowości. Bez wątpienia na uwagę zasługuje "basen chrzcielny", który pozostawał zaniedbany, a często niedoceniany z powodu sytuacji historycznej i politycznej. Obecnie miejsca pobytu na Ziemi Pyrzyckiej Św. Ottona są poddawane rewitalizacji i odrestaurowaniu na miarę zbliżającego się jubileuszu, tak, aby ważne miejsca były bardziej widoczne i dostępne dla wiernych przybywających na modlitwę. 

     Sesja zwieńczona została dyskusją i podsumowaniem wypowiedzi. Wskazano na potrzebę organizowania nawet krótkich pielgrzymek, szczególnie z młodzieżą, aby przybliżać na mapie naszej Archidiecezji miejsca związane z pobytem Św. Ottona i zapoznawać młodzież z historią chrztu Pomorzan. Sesję zorganizował i koordynował dyrektor Wydziału Duszpasterskiego - ks. dr Andrzej Zaniewski. Na zakończenie wszystkich uczestników pobłogosławił Ks. Biskup Henryk Wejman. 

aktualizowano: 2023-06-06 00:57
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Szczecińska Pielgrzymka Rowerowa dojechała na Jasną Górę

Szczecińska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę zameldowała się przed Cudownym Obrazem w częstochowskim sanktuarium. Jej uczestnicy w tydzień przejechali ponad 600 kilometrów. Do celu dotarło ponad 170 pielgrzymów.

»

VI Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci - 08.06.2024

W sobotę, 8 czerwca br. w Sanktuarium Dzieci Fatimskich na os. Kasztanowym w Szczecinie miała miejsce VI Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci. Zaproszenie do udziału było skierowane do wszystkich dzieci, a szczególnie do dzieci komunijnych i ich rodziców. Tegorocznym hasłem pielgrzymki były słowa: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście, wiarę wzmacniajcie”, które wpisało się w dziękczynienie za dar Pierwszej Komunii Świętej zarówno dzieci jak i ich rodzin. 

 

»

Archidiecezjalne obchody Roku Ottonowego w Pyrzycach - 08.06.2024

W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej rozpoczęły się uroczyste obchody Jubileuszu związanego z 900-leciem Pomorskiej Misji Św. Ottona z Bambergu. W ten Jubileusz trwającego Roku Ottonowego wpisały się Pyrzyce, w których miały miejsce Archidiecezjalne obchody, w historycznym i zrewitalizowanym miejscu, przy Baptysterium.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności