Czwartek, 01 października 2020 r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza Czwartek XXVI tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Katedra na żywo

wiecej ... Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Apostolat Chorych

Polecamy:

Duszpasterstwa

Duszpasterstwa 26 września 2011 17:26 wyświetleń: 6410 ks. P. Skiba

Podyplomowe Studia z zakresu Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej

Podyplomowe studia z zakresu Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej – Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego - przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych (licencjackich i magisterskich). Kształcą specjalistów w zakresie duszpasterstwa służby zdrowia i pomocy społecznej i przygotowują do pełnienia funkcji kapelana lub asystenta świeckiego w posłudze duszpasterskiej na terenie szpitala, hospicjum lub innej placówki służby zdrowia, jak również w ramach opieki domowej i instytucji pomocy społecznej.

 

NOWOŚĆ!!! Podyplomowe Studia z zakresu Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej

Podyplomowe Studia z zakresu duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej
Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego

JEDNOSTKI PROWADZĄCE
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII)
Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego – „Bonifratrzy”

DANE TELEADRESOWE Wydziału Nauk Społecznych
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
tel. (12) 370 86 01
e-mail: wns@upjp2.edu.pl

DANE TELEADRESOWE „Bonifratrów”
31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11
tel. (12) 430 56 22
e-mail: sekretariat@bonifratrzy.krakow.pl
www.bonifratrzy.pl/szkola

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
mgr lic. Elżbieta Zastawnik
wtorek: 9.00-12.00
środa: 12.30-15.30
czwartek: 9.00-12.00
piątek: 8.00-10.00, 14.00-16.00

UWAGA!!! W dniach 5-9 września 2011 r. sekretariat będzie nieczynny.

PRAKTYKI KLINICZNE W OŚRODKACH BONIFRATERSKICH:
Sekretariat Szpitala Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
Sylwia Sanocka
poniedziałek-piątek: 8.00-15.00
tel. (12) 430 56 22

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Tematyka studiów podyplomowych:
- duchowość osób chorych i umierających,
- psychopedagogika i komunikacja z pacjentem, rodziną i zespołem terapeutycznym,
- podstawy medycyny, pielęgniarstwa i pomocy społecznej,
- teologia pastoralna,
- bioetyka,
- nowy model zespołowej opieki duszpasterskiej z udziałem duchownych i osób świeckich.
Każda z dziedzin oprócz wykładów teoretycznych będzie zawierała praktyki kliniczne.

Trzysemestralne studia podyplomowe (368 godzin wykładów i praktyk klinicznych), realizowane w trybie mieszanym:
- wykłady teoretyczne, w ramach trzech zjazdów w Krakowie (poniedziałek-sobota),
- edukacja przez e-learning,
- zajęcia praktyczne w ośrodkach szpitalnych i pomocowych Bonifratrów w całym kraju.
Wszystkie zajęcia będą prowadzone z troską o chrześcijańską tradycję samarytańskiej duchowości w służbie zdrowia i pomocy społecznej.

W ramach studiów prowadzone będą zajęcia z pierwszej pomocy, po których student otrzyma certyfikat American Heart Association (AHA) w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych

Podyplomowe studia z zakresu Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej – Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego - przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych (licencjackich i magisterskich). Kształcą specjalistów w zakresie duszpasterstwa służby zdrowia i pomocy społecznej i przygotowują do pełnienia funkcji kapelana lub asystenta świeckiego w posłudze duszpasterskiej na terenie szpitala, hospicjum lub innej placówki służby zdrowia, jak również w ramach opieki domowej i instytucji pomocy społecznej. Celem studiów jest nabycie przez studenta umiejętności: nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnych oraz duchowej troski o chorego i jego rodzinę; współpracy z dyrekcją, pracownikami i wolontariuszami zespołu opiekuńczego; organizowania grup świeckich pomocników duszpasterstwa służby zdrowia i pomocy społecznej w lokalnych placówkach we współpracy z kapelanem. W trakcie studiów uczestnik nabywa znajomości podstaw sakramentologii, teologii pastoralnej, psychologii i bioetyki na takim poziomie, iż może w przyszłości wejść w skład komitetu bioetycznego. Absolwent uzyskuje ministerialne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wraz z certyfikatem praktyk klinicznych i opiekuńczych Zakonu Bonifratrów.

Dyplom studiów, nadany przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, wraz z certyfikatem praktyk klinicznych i opiekuńczych Zakonu Bonifratrów, będzie zakończeniem tego etapu edukacji. Najlepszym studentom zostanie zaproponowana współpraca (opiekun praktyk) w praktycznej części edukacji w kolejnych edycjach podyplomowej Szkoły Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego.

Podyplomowe studia z zakresu duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej zakończą się rekolekcjami będącymi zwieńczeniem formacji duchowej dla wszystkich studentów.

KIEROWNIK STUDIÓW
ks. dr Piotr Krakowiak

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
3 semestry (360 godzin)

OPŁATY
2850 zł – opłata za cały tok studiów.
950 zł – opłata za pierwszy semestr studiów potwierdzająca podjęcie studiów płatna do 12 października 2011 r.

Przy wpłatach semestralnych opłatę należy uiścić nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zjazdu.
Opłata nie obejmuje kosztów noclegu oraz wyżywienia.

Wymagane dokumenty:
- wydrukowana i podpisana karta ewidencyjna;
- podanie do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia;
- życiorys;
- odpis ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra);
- czytelna kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
- 1 fotografia na jasnym tle (3,5 cm x 4,5, cm);
- w przypadku osób zatrudnionych w Służbie Zdrowia i Pomocy Społecznej (etat, zlecenie, umowa cywilno-prawna, wolontariat) zaświadczenie z zakładu pracy;
- wypełniona ankieta dla kandydatów (do pobrania i wydrukowania ze strony: www.bonifratrzy.pl/szkola).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
- rejestracja elektroniczna od 16 czerwca 2011 r. do 30 września 2011 r. (prosimy o pełne i rzetelne wypełnienie wszystkich danych);
- składanie dokumentów od 16 czerwca 2011 r. do 30 września 2011 r. w godzinach przyjęć stron sekretariatu Wydziału Nauk Społecznych UPJPII przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie;
- ogłoszenie listy przyjętych: 5 października 2011 r.

Potwierdzeniem gotowości studiowania jest wpłata za I semestr studiów w wysokości 950 zł do dnia 12 października 2011 r. na indywidualne konto studenta widocznym po zalogowaniu się do kartoteki studenta w wirtualnym dziekanacie. Brak opłaty jest równoznaczny z rezygnacją i skreśleniem z listy przyjętych.

KRYTERIA NABORU
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów oraz wypełnionej ankiety złożonej wraz z dokumentami rekrutacyjnymi. Kierownictwo Studiów zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy wstępnej z kandydatem.

LIMIT MIEJSC
dolny – 25 osób
górny – 50 osób

INFORMACJE DODATKOWE
Zajęcia odbywają się w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” oraz ośrodkach klinicznych i pomocowych Bonifratrów.
Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach od 21 do 26 listopada 2011 r. (poniedziałek-sobota). Zajęcia odbywać się będą w następujących godzinach:
poniedziałek: 9.45-21.00
wtorek-piątek: 8.00-21.00
sobota: 8.00-17.30
W trakcie zajęć przewidziany jest czas na posiłki.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany na początku roku akademickiego 2011/2012.

http://upjp2.edu.pl/strona/utqt1ldwti

aktualizowano: 2011-10-13 00:33
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Koronacja obrazu Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie

W sobotnie, 5 września 2020 r., w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie, Ksiądz Arcybiskup Metropolita A ndrzej Dzięga przewodniczył Eucharystii, w czasie której dokonał aktu koronacji obrazu NMP Królowej Korony Polskiej. Korony są wyrazem wdzięczności za okazane łaski i nieustanną opiekę Maryi nad mieszkańcami Gryfina i całej Ojczyzny. 
Obraz autorstwa Stanisława Kaczora-Baczewskiego, powstał na przełomie 1931-1932 roku dla kościoła w Kałuszu (archidiecezja lwowska) jako wotum wdzięczności za odzyskaną niepodległość, przywiązanie do wiary, czci Bogarodzicy i jako akt głębokiej miłości do Ojczyzny. Do Gryfina przybył wraz z mieszkańcami i proboszczem ks. Janem Palicą z Kałusza. 
Zdjęcia: UMiG Gryfino
»

Dożynki Archidiecezjalne 2020 – Mieszkowice

W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przez niemal 20 lat uroczystości dożynkowe organizowano w Pyrzycach; w dwóch ubiegłych latach miały miejsce w Gryfinie. W tym roku odbyły się w liczących 3,5 tys. mieszkańców, położonych w powiecie gryfińskim Mieszkowicach. 

»

Inauguracja roku szkolnego 2020/21 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym

1 września br. o godz. 9.00 w kościele pw. Królowej Korony Polskiej w Szczecinie odbyła się uroczysta inauguracja nowego Roku Szkolnego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Maksymiliana Marii Kolbego. Mszy Świętej przewodniczył ks. Michał Mikołajczak - prefekt szkoły.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności