Biskupi Szczecińsko-Kamieńscy_biografie

Biskupi Szczecińsko-Kamieńscy_biografie 9 stycznia 2007 13:16 wyświetleń: 28708

+ Abp Marian Przykucki

ARCYBISKUP MARIAN PRZYKUCKI
 
urodził się 27 stycznia 1924 r. w Skokach k. Wągrowca, w rodzinie rzemieślniczej. Ochrzczony został w dniu 10 lutego 1924 r. w macierzystym kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Skokach. W latach 1931-1937 kształcił się w Szkole Podstawowej w Skokach, a następnie w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Edukację przerwał wybuch drugiej wojny światowej. W 1940 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w areszcie na kilka miesięcy za udzielanie pomocy jeńcom angielskim. Po uwolnieniu Wielkopolski spod rządów hitlerowskich przyjęty został do IV klasy gimnazjalnej (1945) i w roku 1946 uzyskał eksternistyczną maturę w poznańskim Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Uprzednio jeszcze, we wrześniu 1945 r. wstąpił do Wyższym Seminarium Duchownym i podjął studia filozoficzno-teologiczne, które odbywał wpierw w Gnieźnie (1945-1947), a następnie w Poznaniu (1947-1950). 19 lutego 1950 r. przyjął w poznańskiej katedrze święcenia kapłańskie z rąk abp. Walentego Dymka. W tym czasie pełnił funkcję wikariusza i prefekta szkolnego w parafiach: św. Floriana w Chodzieży, Niepokalanego Poczęcia NMP w Wolsztynie i św. Michała w Poznaniu.
     1 kwietnia 1954 r. został powołany na stanowisko kapelana i sekretarza osobistego metropolity poznańskiego. Odpowiedzialne zadania spełniał przez dwadzieścia lat, początkowo (1954-1956) przy abp. Walentym Dymku (+ 22 X 1956 r.), a następnie (1957-1973) przy abp. Antonim Baraniaku. 6 listopada 1965 r. obdarzony został tytułem tajnego szambelana papieskiego. 27 listopada 1973 r. Paweł VI mianował go biskupem tytularnym Glenndálocha i biskupem pomocniczym metropolity poznańskiego. Ksiądz Marian Przykucki sakrę biskupią przyjął z rąk abp. Antoniego Baraniaka 3 lutego 1974 r. w poznańskiej bazylice katedralnej. W 1975 r. został wikariuszem generalnym metropolity poznańskiego. Po śmierci abp. Antoniego Baraniaka (+ 13 VIII 1977 r) od 15 sierpnia 1977 do 7 października 1978 r., jako wikariusz kapitulny, zarządzał archidiecezją poznańską. U boku kolejnego metropolity, abp. Jerzego Stroby, ponownie objął obowiązki wikariusza generalnego. W sierpniu 1976 r. uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii. Odwiedził ośrodki duszpasterstwa polonijnego w USA.
      Dnia 29 maja 1981 r. został mianowany biskupem chełmińskim. Rządy w powierzonym mu Kościele partykularnym objął kanonicznie 2 lipca 1981 r., a ingres do katedry Wniebowzięcia NMP w Pelplinie odbył 15 sierpnia br. W ciągu jedynastoletnich rządów wystarał się o nominację czterech kolejnych biskupów pomocniczych: Edmunda Piszcza (1982), Henryka Muszyńskiego (1985), Andrzeja Śliwińskiego (1986) i Jana Szlagę (1988); w strukturach Kurii Biskupiej utworzył Wydział Formacji Kapłanów oraz erygował Instytut Duszpasterstwa Sakramentalnego przy WSD w Pelplinie, „Caritas Diecezji Chełmińskiej, a także13 dekantów i 76 nowych parafii. Natomiast 11 czerwca 1987 r. gościł w swojej diecezji (podczas trzeciej pielgrzymki do Polski) papieża Jana Pawła II.
       Decyzją Jana Pawła II z dnia 25 marca 1992 r. przeniesiony został na stolicę nowo utworzonej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Ingres do katedry św. Jakuba w Szczecinie odbył się 12 kwietnia 1992 r. Paliusz otrzymał 29 czerwca 1992 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie.
       Dewizą ks. abp. Mariana Przykuckiego jest zawołanie: „Beati Pacifici” - „Błogosławieni pokój czyniący”. Tę zasadę z całym oddaniem wciela w życie. Na szczególne uznanie zasługują zabiegi Metropolity o afiliację seminarium duchownego do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Ziściło się to 5 sierpnia 1994 r., gdy Kongregacja Wychowania Katolickiego wydała odpowiedni dekret. Za Jego rządów została ukończona budowa gmachu seminaryjnego wraz z kaplicą. Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk 23 października 1993 r. dokonał aktu poświęcenia kaplicy i błogosławieństwa całego seminarium. Arcybiskup M. Przykucki 1 września 1992 r. erygował Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Szczecinie. 3 maja 1992 r. powołał do istnienia Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Kolbego. W 1993 r. swą działalność rozpoczęły Katolickie Licea Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Świnoujściu, im. kard. Augusta Hlonda w Stargardzie Szczecińskim i wieczorowe w Pyrzycach. 1 września 1994 r. powstał w Szczecinie Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego i Liceum Ogólnokształcące. Arcybiskup powołał również Szkołę Podstawową im. Świętej Rodziny w Szczecinie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt powołania z dniem 1 lipca 1993 r. trzech uniwersytetów ludowych: w Barzkowicach, Wolinie i Zielinie. 1 stycznia 1995 r. abp M. Przykucki ustanowił Archidiecezjalną Radę Ciągłej Formacji Duchowej i Studium Teologiczne dla Kapłanów. Metropolita, troszcząc się o duszpasterstwo młodzieży, ministrantów i powołania kapłańskie, włączył w kalendarz swoich zadań: „Dni Młodych”, pielgrzymkę młodzieży maturalnej na Jasną Górę, rekolekcje grup młodzieżowych. Z duszpasterstwem młodzieży wiąże się rozwój ruchów religijnych, które w 1993 r. stworzyły federację.
      Od początku swej posługi abp M. Przykucki podnosił odpowiedzialność laikatu za misję Kościoła. Dlatego 15 października 1992 r. został otwarty w archidiecezji II Plenarny Synod. Zaangażowanych było w nim 347 zespołów. Od 15 czerwca 1994 r. zainaugurowana została Akcja Katolicka. W okresie pasterzowania abp. M. Przykuckiego można wręcz mówić o burzliwym rozwoju sanktuariów. Obok istniejących sanktuariów maryjnych – w Siekierkach i na osiedlu Słonecznym – zostały powołane następne: w Brzesku, Choszcznie, Resku i Trzebiatowie; Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu i Szczecinie oraz Serca Jezusowego w Szczecinie.
22 maja 1992 r. ustanowił Sąd Metropolitalny I i II instancji. Dekretem z dnia 1 października tego roku powołał Radę Kapłańską i Kolegium Konsultatorów. 3 listopada powstała „Arwizja” – Radiowo-Telewizyjna Redakcja Programów Katolickich. Radio „As” (od 1 sierpnia 1994 r. jako Archidiecezjalne Radio „As”) 1 września 1998 r. przekształciło się w spółkę producencką Radia „Plus”, a 6 września tegoż roku „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” zaczął ukazywać się w ramach dodatku do tygodnika katolickiego „Niedziela”. Arcybiskup M. Przykucki dokonał nowego podziału na dekanaty. Obecnie jest ich 36, w tym 7 w Szczecinie. Erygował również dwie nowe kapituły kolegiackie: jedną (1 listopada 1992 r.) przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu, drugą (1 lipca 1995 r.) w Stargardzie Szczecińskim, przy kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata.
      Z wielką radością przyjęto fakt poświęcenia nowego budynku kurii biskupiej przy ul. Papieża Pawła VI. Aktu tego dokonał Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk 18 listopada 1998 r. W Kamieniu Pomorskim powstał pierwszy Dom Księży Emerytów. To tylko niektóre dokonania i zasługi pierwszego Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego.
1 maja 1999 r. został zwolniony z obowiązków pasterza archidiecezji.
       W obecnym czasie został m.in.: uhonorowany Wielkimi Krzyżami Zasługi RFN (11 XII 2006 r.) za przyczynienie się do zbudowania mostów do Niemiec i to już w czasie, gdy oba kraje były jeszcze oddzielone głębokim idologicznym rowem, a także za „ożywienie na nowo” historycznych stosunków archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej z arcybiskupstwami w Bambergu i Berlinie, a także Statuę „Złotego Hipolita” (29 XI 2008 r.) za szczególne zasługi na polu nauki, religii i kultury.
 
      Do ostatnich swoich dni pomagał swoja posługą duszpasterską i wielkim doświadczenie kolejnym Arcybiskupom Szczecińsko-Kamieński, swoim następcom; Arcybiskupowi Zygmuntowi Kamińskiemu i Arcybiskupowi Metropolicie Andrzejowi Dziędze. Zmarł 16 października 2009 r.
 
Note historyczną opracował ks. dr Grzegorz Wejman
 
aktualizowano: 2017-03-25 17:02

Katedra na żywo

wiecej ... Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Apostolat Chorych

Polecamy:

Polecane:

Neoprezbiterzy 2021

W sobotę,  26 czerwca 2021 r., Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, udzielił święceń kapłańskich pięciu diakonom Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

»

Wigilia Paschalna 2021

W nocy w Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania, w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, odprawiona została - w warunkach epidemicznych ograniczeń - Wigilia Pachalna, podczas której kilkoro dorosłych katechumenów otrzymało sakramenty chrztu i bierzmowania. Liturgii przewodniczył Księdz Arcybiskup Andrzej Dzięga. Homilię wygłosił Ksiądz Biskup Henryk Wejman. Cała celebracja była transmitowana przez interentową stronę Bazyliki Katedralnej katedra.szczecin.pl przez Radio PLUS Szczecin oraz TVP3 Szczecin.
Fot. Wojciech Kłosowski

»

Kardynał Stefan Wyszyński a Pomorze Zachodnie

7 czerwca 2020 r. kard. Stefan Wyszyński miał być ogłoszonym błogosławionym. Niestety czekamy na nowy termin. Niemniej jego posługa mocno wpisuje się w dzieje tych ziem. To w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej miał cud uzdrowienia osoby dokonany przez Boga za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia. Przygotowujące się do tej wyjątkowej chwili, pragnę ukazać związek kard. Stefana Wyszyńskiego z Pomorzem Zachodnim, a głównie Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

Polityka prywatności

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone