Poniedziałek, 20 maja 2019 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny Poniedziałek V tygodnia okresu wielkanocnego | Wspomnienie dowolne Św. Bernardyna ze Sieny

WSPÓLNOTY

WSPÓLNOTY 22 kwietnia 2012 23:30 wyświetleń: 7277 ks. S. Zyga

Kapłan wyróżniony honorowym obywatelstwem Pyrzyc

Ks. Tomasz Korzyk TChr, pracujący w Pyrzycach w latach 1988 -1993, w uznaniu zasług m. in. za odbudowę z ruin najstarszego, unikatowego, pyrzyckiego, poaugustiańskiego kościoła z 1260 r., został wyróżniony honorowym obywatelstwem.

Posługa kapłańska ze swej najgłębszej natury wynikającej z łaski powołania nacechowana jest przede wszystkim troską o zbawienie wiernych, do których jest się posłanym. W tym zawiera się sfera duchowości, modlitwy i pracy duszpasterskiej podejmowanej w każdej wspólnocie parafialnej, do której zostanie zaproszony ksiądz poprzez wybór biskupa diecezjalnego. Realizacja tej łaski szczególnie w warunkach naszej archidiecezji wielokrotnie w minionym powojennym 65 – leciu wiązała się z ogromnymi materialnymi wyzwaniami dotyczącymi odbudowy lub budowy od podstaw wielu świątyń. Ta heroiczna czasem praca zyskuje społeczne uznanie i zostaje doceniona także poprzez władze samorządowe naszych gmin. Tak właśnie stało się 19 kwietnia 2012, gdy poprzez decyzję Rady Miejskiej w Pyrzycach, chrystusowiec ks Tomasz Koszyk, wicedziekan dekanatu Banie został uhonorowany tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Pyrzyce”
Ks. Tomasz Koszyk TChr, kapłan pochodzący z Grybowa w diecezji tarnowskiej swoje kapłańskie przeznaczenie odczytał w charyzmacie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Święcenia kapłańskie przyjął 31 V 1978 roku w Poznaniu. Najistotniejszy okres, który został tak mocno podkreślony przez władze Pyrzyc dotyczy czasu pomiędzy latami 1988 a 1993 kiedy to ks. Tomasz sprawował pieczę nad niedawno wówczas powstałą, bowiem 31 XII 1986 roku, parafią pw. NMP Bolesnej. Czas pracy, ks. Tomasza Koszyka TChr naznaczony był przede wszystkim odbudową z ruin najstarszego pyrzyckiego, poaugustiańskiego kościoła. Jest to kościół ceglany z 1260 roku wzniesiony, jako kościół klasztorny sióstr augustianek. Został zniszczony przez pożar w XVI wieku popadł w ruinę. Pod koniec wieku odbudowany, ale nie na długo gdyż w XVII wieku ponownie został doszczętnie zniszczony. Kolejny ważny etap nastąpił w II połowie XIX wieku, kiedy świątynia została wyremontowana i rozbudowana. Jak większość kościołów w czasie II wojny św. został spalony i dopiero wytrwałość i nieugiętość charakteru ks. Tomasza sprawiła, że w latach 1989 1991 kościołowi NMP Bolesnej przywrócona została dawna świetność. Równolegle z odbudową kościoła prowadzona była przez ks. Tomasza Koszyka także druga budowa na terenie parafii w Obojnie. To tutaj 28 VI 1993 roku poświęcony został nowo wybudowany kościół pw. Najśw. Serca Pana Jezusa.
Uroczystość nadania tytułu „ Honorowego Obywatela Gminy Pyrzyce odbyła się w tutejszym Urzędzie Miejskim i zgromadziła znamienitych gości z przedstawicielem Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego ks. dr Sławomirem Zygą – kanclerzem Kurii, delegatem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Andrzejem Orczykowskim TChr – Sekretarzem Generalnym Zgromadzenia, księżmi dziekanami: Leszkiem Koniecznym, Waldemarem Gasztkowskim (również Honorowym Obywatelem Pyrzyc), Robertem Gołębiowskim, ks. Krzysztofem Rytwińskim TChr z Dobrzan, ks. Józefem Dudziakiem TChr z Tetynia, władzami samorządowymi Gminy i Powiatu Pyrzyce, władzami Gminy Kozielice, gdzie obecnie pracuje ks. Tomasz, radnymi Gminy Pyrzyce, parafianami i przyjaciółmi. Uroczystość poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyrzycach Ryszard Grzesiak, który odczytał uchwałę nominacyjną i wręczył odznaczenie ks. Tomaszowi. W uzasadnieniu obok wielu ważkich słów dowartościowano szczególnie odbudowę i renowację kościoła NMP oraz szereg ważnych poczynań duszpasterskich na rzecz lokalnej społeczności, których inicjatorem był właśnie laureat pyrzyckiego wyróżnienia. Wystąpienia zaproszonych gości wskazywały na piękną kapłańską osobowość ks. Tomasza i Jego umiejętne łączenie spraw wiary z ludzkim podejściem do każdego człowieka. Sam zaś odznaczony w słowie podziękowania przypomniał cały trud włożony w odbudowę kościoła, charakterystyczne momenty i wydarzenia z posługi w Pyrzycach i oddał hołd tym, bez, których niemożliwe było dokonanie tak ogromnego dzieła odbudowy świątyni.
Ks. Tomasz Koszyk TChr jest już trzecim kapłanem, który na przestrzeni minionych lat otrzymał to piękne wyróżnienie. Honorowymi Obywatelami Gminy Pyrzyce są już: ks. Kan January Żelawski – kustosz sanktuarium Maryjnego w Brzesku – 15 VIII 2002 r oraz ks. Kan. Waldemar Gasztkowski – obecnie proboszcz parafii św. Kazimierza w Policach - 25 X 2006 roku.

Teks i zdjęcia: ks. kan. Robert Gołębiowski

aktualizowano: 2012-05-19 00:46
Wszystkich rekordów:

Polecane:

74. rocznica zakończenia II wojny światowej

8 maja 2019 r. na wojskowym cmentarzu w Siekierkach, pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty i Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej, odbyły się uroczystości 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

»

Podsumowanie II Akcji Misyjnej - Okulary dla Afryki

Ponad 23 tysięcy par okularów zebrano dotychczas w ramach II Akcji Misyjnej pt. "Okulary dla Afryki" w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Akcję zorganizowały Papieskie Dzieła Misyjne w Szczecinie. Zbiórka trwała w okresie Wielkiego Postu w szkołach i parafiach Kościoła na Pomorzu Zachodnim.

»

Wielki Czwartek 2019 - Msza Krzyżma

W wielkoczwartkowe przedpołudnie w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie odprawiona została uroczysta Msza święta, w czasie której poświęcone zostały oleje: krzyżma, chorych i katechumenów. Uroczystej celebrze przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko - Kamieński. We Mszy świętej uczestniczyli Biskupi naszej Archidiecezji i licznie przybyli kapłani. 

Fot. Roman Karwowski

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności