1 Abp. Andrzej Dzięga | Kościół Szczecińsko-kamieński

Abp. Andrzej Dzięga

Abp. Andrzej Dzięga 8 maja 2011 09:45 wyświetleń: 16106
Tematy: Abp. Andrzej Dzięga (93) |

Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity po Beatyfikacji Jana Pawła II

Słowo Pasterskie po Uroczystości Beatyfikacji Jana Pawła II do odczytania w niedzielę 8 maja 2011 roku

 

Drodzy Bracia Kapłani,
Osoby życia konsekrowanego,
Siostry i Bracia – Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a także wszyscy uczestnicy niedzielnej Liturgii.


Dzisiejsza, trzecia już Niedziela Wielkanocna, rozpoczyna kolejny Tydzień Biblijny w naszej Archidiecezji i w całej Ojczyźnie. Z wielką uwagą stajemy wobec tajemnicy Słowa Bożego, które wprawdzie znamy, którego treści i mądrości jednak nie jesteśmy w stanie ludzkim intelektem w pełni ogarnąć. Stajemy więc często jak uczniowie zdążający do Emaus, z pewną bezradnością i zaskoczeniem stwierdzając: „a myśmy się spodziewali...”. Natomiast z radosnym sercem uczniowie wsłuchiwali się w Jezusa, gdy wyjaśniał im Pisma. Jeszcze Go wprawdzie nie rozpoznali, ale On już poruszył ich serca. To dlatego chcieli być z Nim jak najdłużej: „Zostań z nami, Panie ...”. Jego słowa były bowiem odpowiedzią na ich pytania, nawet głośno nie wypowiedziane. Podczas posiłku rozpoznali, że to jest Zmartwychwstały Pan. Gdy On zniknął już im sprzed oczu, oni pozostali jednak tym Słowem umocnieni. Nie mogli też nie podjąć nowego działania, by Słowo, które zostało im wyjaśnione, Prawdę, którą poczuli, nieść dalej. Natychmiast więc wstali i powrócili do Jerozolimy, do wspólnoty Apostołów i uczniów, do nadziei, do dawania świadectwa o śyjącym Chrystusie. Poczuli bowiem moc Zmartwychwstałego, nową Nadzieję śycia, nadzieję na nowe oblicze ludzkich serc, a więc także na odmianę oblicza tej Ziemi.


Powracajmy więc i my do Słowa Boga. Tydzień Biblijny jest do tego okazją szczególną. Zabity przez nasze grzechy, ale Zmartwychwstały Jezus Chrystus – Wcielone Słowo Ojca – jest przecież Miłosiernym Zbawicielem człowieka. Jest realną szansą dla każdego, także w naszym pokoleniu, by sensownie, mądrze i owocnie przeżyć swoje życie doczesne. W Jezusie Chrystusie jest to możliwe. Poza Nim nie ma natomiast żadnego innego Imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Dlatego także wielorakie kryzysy i problemy naszego pokolenia mogą być owocnie przezwyciężone jedynie na gruncie przyjęcia Prawdy o Jezusie Zmartwychwstałym.


Z wielką siłą przypomniał to naszemu pokoleniu, wielkim i małym bohaterom naszego czasu, Błogosławiony Jan Paweł II. Rozpoczął swoje papieskie posługiwanie od wezwania: „Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Wołał o otwarcie serca każdego człowieka, a także o odważne otwarcie dla Chrystusa całych systemów politycznych, ekonomicznych oraz życia społecznego i kulturalnego, ponieważ wszystko, co jest codziennością człowieka tu, na ziemi, może tylko skorzystać na przeniknięciu światłem Jego Ewangelii. Jak powiedział o Janie Pawle II w homilii beatyfikacyjnej Ojciec Święty Benedykt XVI, „ten znakomity Syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem – pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż
prawda jest gwarancją wolności”.


Chcę dzisiaj wypowiedzieć moje szczere słowa uznania i wdzięczności wobec wszystkich Was, za włączenie się w przygotowania do beatyfikacji, a także za obecność w wielu beatyfikacyjnych wydarzeniach. Dziękuję Wam, Bracia kapłani, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkim Wam, Siostry i Bracia, którzy każdego dnia dajecie świadectwo ewangeliczne w życiu świeckim. Dziękuję organizatorom wspólnotowych modlitw w parafiach oraz na placach miast. Każde to wydarzenie przeżywane w radości serca, wymagało jednak odpowiedniego wysiłku organizacyjnego. Szczególne duchowe znaczenie miała tu bez wątpienia szczecińska modlitwa na Jasnych Błoniach, w miejscu obecności i nauczania Jana Pawła II, oraz młodzieżowe czuwanie w Choszcznie, w ramach Archidiecezjalnych Dni Młodzieży. Dziękuję wszystkim organizatorom pielgrzymek do Rzymu, a także tym, którzy niemal w ostatniej chwili spontanicznie zdecydowali się na trud tego wyjazdu. Z naszej Archidiecezji dotarła do Rzymu spora liczba osób różnych stanów i zawodów. Wielu dostało się na Plac Świętego Piotra, wielu pozostało już tylko na uliczkach dookoła Placu. Wszyscy radowali się jednak tą niezwykłą atmosferą modlitwy pełnej dziękczynienia, radości i duchowej mocy. Wszystkim Wam niech Bóg stokrotnie wynagradza przez przyczynę Błogosławionego Jana Pawła II.


Trwamy teraz w dziękczynieniu Bożej Opatrzności za dar tego nowego Orędownika, Opiekuna i Przewodnika po duchowych drogach współczesności. Już dzisiaj można mieć wrażenie, że razem z beatyfikacją Jana Pawła II otwiera się nowy początek zaskakujących Bożych dzieł, dokonywanych w Kościele i w świecie przez ludzi Bożego ducha, nieco chyba analogiczny do – mało wtedy jeszcze rozumianego – początku, jakim był moment wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Chcąc więc mocniej tę duchową szansę ogarnąć, najpierw musimy – dziękując Panu – sławić Go za dzieła, których potrafi dokonywać w życiu zwyczajnych ludzi, o ile tylko pozostają otwarci na Jego łaskę i na moc Jego ducha. Taką otwartość miał w sobie zawsze Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Ta intencja będzie dominowała w wielu uroczystościach w najbliższych tygodniach, a nawet miesiącach. Chętnie tę intencję podejmujmy.


Kolejne modlitwy dziękczynienia pomogą nam przywołać najmocniejsze prorockie przesłania, jakie Jan Paweł II przekazywał Polsce oraz całemu światu w naszym pokoleniu. I tak, już w dzisiejszą niedzielę po południu pójdziemy ulicami Szczecina w wielkim Marszu dla śycia, wołając modlitewnie do Boga i zwracając się też do ludzi, by święty Dar śycia – Donum Vitae został przez wszystkich na nowo pokochany, a młode pokolenie by pozostało nadzieją Kościoła i nadzieją Polski. Z kolei 14 maja konsekrować będziemy w Śniatowie świątynię, istniejącą jeszcze po II wojnie światowej, rozebraną jednak decyzją władz w latach stalinowskich, zaś po śmierci Jana Pawła II odbudowaną ogromnym wysiłkiem parafian przy wsparciu wielu dobrych ludzi. Będzie to pierwsza w Polsce konsekracja kościoła dedykowanego Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. W same zaś urodziny Jana Pawła II – dnia 18 maja – w Archikatedrze szczecińskiej otwierać będziemy w gronie rodziców i dzieci nowo przygotowywaną kaplicę Jana Pawła II. Dnia 21 maja w Trzebiatowie, w piątą rocznicę koronacji Obrazu Matki Bożej, z Janem Pawłem II zawierzać będziemy Maryi sprawy rodzin oraz różnych środowisk naszej Archidiecezji. Centralne dziękczynienie, połączone z możliwością odnowienia darów Ducha Świętego, nastąpi w 24. rocznicę obecności Jana Pawła II w Szczecinie, czyli dnia 11 czerwca, u stóp Jego Figury na Jasnych Błoniach oraz w uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium na Słonecznym, u stóp Figury Fatimskiej Pani, którą wtedy Jan Paweł II osobiście koronował. Już teraz zapraszam wszystkich Was na te kolejne liturgie, medytacje i dziękczynienia.


Nie sposób też nie zauważyć, że dnia 13 maja mija dokładnie trzydzieści lat od zamachu na życie Ojca Świętego oraz cudownej interwencji Matki Bożej Fatimskiej, która przedłużyła pontyfikat Papieża – Polaka. Nieco później – 28 maja – przypada trzydziesta rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który swoje życie ofiarował Panu Bogu za uratowanie życia Ojca Świętego. Te rocznice skłaniają nas do dziękowania Bogu za dar każdego powołania kapłańskiego i zakonnego. Nad Odrą i Bałtykiem istnieje wielka potrzeba przyjmowania powołań oraz posługiwania Ludowi Bożemu na wzór tych dwóch wielkich Synów naszego narodu. Dziękując wszystkim za regularną modlitwę w intencji kapłanów, proszę  jednocześnie o gorącą modlitwę w intencji młodzieży. Trwają właśnie egzaminy maturalne. Nadchodzi czas decyzji o drodze życiowej. Drodzy młodzi Przyjaciele. Każda życiowa droga jest dla wierzącego drogą świadectwa wiary i drogą czynienia dobra. Nie lękajcie się jednak także pójść za Chrystusem w życiu radykalnym. Modlimy się za Was, byście właściwie rozpoznali drogę, na którą Bóg Was zaprasza.


Umiłowani. Nowa szansa, którą Bóg przed nami otwiera wraz z beatyfikacją Jana Pawła II, to także zaproszenie dla wszystkich do pogłębionej modlitwy i do pracy na rzecz dobra wspólnego. Każda inicjatywa duszpasterska oraz społeczna może być dokumentem, iż poczuliśmy sercem wezwanie Jana Pawła II do wierności Chrystusowi i chcemy dać świadectwo o Nim wobec świata. To także zachęta do pogłębienia życia duchowego w rodzinach, do ufnego przeżywania z Jezusem wielorakich krzyży, do ożywienia wspólnot duszpasterskich oraz do podejmowania Bożych natchnień w wielu innych obszarach życia. Nadchodzący czas niech więc będzie duchowo owocny.


Na radosną modlitwę Dziękczynienia, na pełne nadziei podążanie po drogach pogłębionego życia duchowego w każdej zwyczajnej rodzinie i w każdym chrześcijańskim domu, na odwagę podejmowania nowych dzieł miłości, na codzienne świadectwo wiary, z serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

+ Andrzej Dzięga      
Arcybiskup Metropolita 
Szczecińsko-Kamieński

 

Szczecin, dnia 6 maja 2011 r.

aktualizowano: 2013-01-29 16:12

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

Polecamy:

Polecane:

Marsz dla Życia 2024

W niedzielę 14 kwietnia 2024 r., z Jasnych Błoni w Szczecinie do Bazylika Archikatedralnej przeszedł Marsz dla Życia pod hasłem: "Życie nie zna granic". Uczestnicy nieśli przepisany na płótno dokument papieski, adhortację Jana Pawła II "Ecclesia in Europa". Na zakończenie Marszu, w Bazylice Archikatedralnej, uczestniczący w Marszu administrator apostolski, Biskup Zbigniew Zieliński odprawiona Msza święta, z możliwością podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Zdjęcia: Małgorzata Machowska-Szewczyk

 

»

Słowo i życzenia Biskupa Zbigniewa Zielińskiego na Wielkanoc 2024

Słowo i życzenia Biskupa Zbigniewa Zielińskiego, Administratora Apostolskiego Archidecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2024.

»

Liturgia Męki Pańskiej - Wielki Piątek 2024

W wielkopiątkowy wieczór Biskup Zbigniew Zieliński przewodniczył Liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Centralnym punktem celebracji jest adoracja Krzyża Świętego, poprzedzona odśpiewaniem Pasji wg św. Jana Ewangelisty. Tego dnia nie sprawuje się Mszy świętej, a po liturgii, w uroczystej procesji, przenosi się Najświętszy Sakrament w monstrancji do symbolicznego Bożego grobu.

Zdjęcia: Jakub Józefowicz

 

 

»

Msze św., kościoły

Społeczność

Polityka prywatności

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone