1 Abp. Andrzej Dzięga | Kościół Szczecińsko-kamieński

Abp. Andrzej Dzięga

Abp. Andrzej Dzięga 7 grudnia 2014 18:16 wyświetleń: 30228
Tematy: Abp. Andrzej Dzięga (93) | bp Henryk Wejman (28) |

Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity na niedzielę 7 grudnia 2014 r.

Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi po ogłoszeniu decyzji Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu ks. prof. zw Henryka Wejmana biskupem pomocniczmy Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – do odczytania we wszystkich parafiach Archidiecezji w niedzielę, 7 grudnia 2014 r.

Drodzy Bracia Kapłani,
Osoby życia konsekrowanego,
Siostry i Bracia – Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a także wszyscy uczestnicy niedzielnej Liturgii.

Słowo Boże, które odczytujemy w liturgii drugiej niedzieli Adwentu pozwala nam rozważać, jak Bóg cierpliwie i konsekwentnie prowadzi swój lud do spełnienia obietnicy. Tą obietnicą Pana jest zbawienie każdego, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa –Mesjasza i przyjmie dar Jego miłości jako drogę swojego życia. Człowiek dotknięty grzechem nie jest łatwym współpracownikiem na drogach Bożej miłości. Wielu ludzi odrzuca Boże propozycje. A jednak, jak stwierdza prorok Izajasz, Bóg niezmiennie czuwa nad swoim ludem: „Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie”. Pierwsze przyjście Chrystusa dało początek nowemu życiu, którego już doświadcza każdy ochrzczony. W pełni jednak obietnica dokona się u kresu dziejów. Drugi List świętego Piotra Apostoła wprost przypomina: „Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość”.

Nie tylko każde pokolenie, ale wręcz każdy z nas z osobna, musimy własnym wolnym wyborem przyjąć tę obietnicę Pana. Bóg jest cierpliwy, ale nikogo nie zmusza. Kocha każdego i tęskni za każdym człowiekiem, ale szanuje jego osobistą wolność. Aby jednak nikt się nie wymawiał, że nie pamiętał, że nie wiedział, jak żyć po Bożemu, Pan posyła swoje sługi –proroków, apostołów, misjonarzy, rodziców, nauczycieli, katechetów, i innych świadków wiary, aby każdemu i w każdym czasie przypominali o Bożej drodze. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia świętego Marka: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; On przygotuje drogę Twoją”.

Umiłowani. Wsłuchujmy się w głos Pana. Wsłuchujmy się w głos świadków wiary. Ten głos brzmi nie tylko słowami nauczania papieży, biskupów i kapłanów, ale –o wiele częściej –staje się głosem bliskich nam osób: rodziców, krewnych, sąsiadów, którzy stają się apostołami Chrystusa w swoim środowisku. W najbliższych kilku latach będziemy wielokrotnie o tym rozważali, przygotowując się zarówno do 1050. Rocznicy Chrztu Polski, jak też do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a także do setnej rocznicy Objawień Matki Bożej w Fatimie. To wszystko ułatwi nam wsłuchanie się w niezmienny głos Pana.

W tym kontekście chciałbym z wielką radością serca powrócić jeszcze raz do informacji, dobrze już wszystkim znanej, że nasza Archidiecezja otrzymała nowego biskupa pomocniczego. Urzędowy Komunikat, ogłoszony przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce w dniu 22 listopada 2014 r., powiadomił cały Lud Boży, że Ojciec Święty Franciszek mianował Księdza Profesora Henryka Wejmana, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, biskupem pomocniczym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Siniti. W ten sposób, poprzez decyzje Ojca Świętego, sam Bóg posyła do nas, do naszego pokolenia i do naszej ziemi, swojego kolejnego wysłannika, aby przygotowywał Drogę Panu.

Z wdzięcznością przyjmujemy tę decyzję Ojca Świętego, szczególnie podkreślając, że Ksiądz Biskup -nominat Henryk jest synem naszej Ziemi i kapłanem naszej Archidiecezji. Na terenie Polski, a także poza granicami znany jest przede wszystkim w zakresie dokonań naukowych, ale też z racji na pełnione funkcje akademickie w Uniwersytecie Poznańskim oraz w naszym Uniwersytecie Szczecińskim. W naszej diecezji dał się poznać z racji na szerokie doświadczenie duszpasterskie, jako wikariusz w kilku parafiach, jako proboszcz, jako dyrektor Wydziału Duszpasterskiego w Kurii Biskupiej a także zastępca Dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Szczecinie. Ksiądz Biskup Henryk jest także uznanym kaznodzieją, wielkim czcicielem oraz głosicielem tajemnicy Miłosierdzia Bożego. Szacunek w całym prezbiterium budzi też jego osobista postawa kapłańskiego życia.

Ksiądz Biskup Henryk podejmuje posługę szczególnie ważną dla codzienności życia Archidiecezji, zarówno w sprawach pastoralno-duchowych, jak też o charakterze administracyjno-organizacyjnym. Biskup Henryk dołącza do szeregu biskupów pomocniczych naszego Kościoła, gorliwych pasterzy Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem, zasłużonych także dla Kościoła w Polsce i w świecie. Wdzięczni jesteśmy Bogu za trwającą wierną posługę naszych dotychczasowych Księży biskupów pomocniczych –obecnie biskupów seniorów Jana Gałeckiego oraz Mariana Błażeja Kruszyłowicza. Wiele osób pamięta także lata posługiwania w naszej archidiecezji biskupa Stanisława Stefanka – obecnie biskupa seniora łomżyńskiego.

Obok biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka, jest to druga nominacja biskupia z terenu naszej Archidiecezji. Patrzymy więc na tę nominację jako na kolejny dojrzały owoc wiary Ludu Bożego oraz świętości i gorliwości kapłanów szczecińsko-kamieńskich. Po raz pierwszy jednak w historii naszej Archidiecezji, uwzględniając zarówno biskupów diecezjalnych jak też pomocniczych, syn naszej ziemi podejmuje biskupią posługę w naszym Kościele. Tutaj się urodził, tutaj ukształtował się duchowo, tutaj wzrastał w wierze, tutaj dojrzewał także w badaniach teologicznych i w służbie duszpasterskiej. Niech Bóg będzie uwielbiony.

Biskup pomocniczy-nominat Henryk Wejman urodził się dnia 17 grudnia 1959roku. Pochodzi z Żeliszewaw parafii Świętej Trójcy w Suliszewie, w dekanacie Drawno. Do szkół uczęszczał w Reczu i w Choszcznie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu i w Szczecinie, święcenia kapłańskie przyjmując 15 IV 1984 roku. Pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Świnoujściu oraz w parafiach św. Józefa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szczecinie. Studia specjalistyczne odbył w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat w 1990roku. Po doktoracie pracował w Kurii Biskupiej, następnie jako proboszcz parafii św. Brata Alberta w Szczecinie, a także jako ojciec duchowny alumnów Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Jednocześnie prowadził intensywne badania naukowe, które zaowocowały jego habilitacją w roku 1997 oraz tytułem naukowym profesora w roku 2003. Pełnił też funkcję prodziekana Wydziału Teologii w Poznaniu, a w ostatnich latach dziekana Wydziału Teologicznego w Szczecinie. W uznaniu jego zasług dla Kościoła obdarzony został godnością kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Szczecinie a także papieską godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Już teraz, dziękując wszystkim Wam, Siostry i Bracia za wielość modlitw w intencji ten nominacji, pragnę też dziękować za modlitwy, jakie kierowane są do Boga w intencji Księdza Biskupa -nominata Henryka. Niech ta modlitwa trwa. Szczególnie Was –chorzy oraz wszyscy, którzy z ufnością zawierzacie się Miłosierdziu Bożemu, o tę modlitwę proszę. Jednocześnie pragnę bardzo serdecznie zaprosić wszystkich Was – Bracia kapłani, alumni, osoby życia konsekrowanego, katecheci, moderatorzy i animatorzy wspólnot formacyjnych i duszpasterskich, rodziny, i wszystkich, którzy będą mogli przybyć, na uroczystość święceń biskupich Księdza Biskupa Henryka w sobotę, 20 grudnia, w archikatedrze szczecińskiej, o godzinie 11.00, pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce – JE Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore. Będą to trzecie święcenia biskupie w naszej katedrze. Ostatnie dokonały się 34 lata temu. Tym goręcej proszę cały Lud Boży naszej Archidiecezji, byśmy w tym dniu trwali zjednoczeni na modlitwie, dziękując za dar nowego biskupa pomocniczego i prosząc o obfitość łask Bożych dla niego, a poprzez jego posługę dla całego Kościoła nad Odrą i Bałtykiem.

Umiłowani.
Czas Adwentu to okres pogłębionej modlitwy, która nas otwiera na bliskość Pana, poprzez wsłuchanie się – na wzór Maryi – w Słowo żyjącego Boga. Niech radość bliskości Pana będzie w Was. Niech poprzez Was udziela się ta radość ewangelicznego życia wszystkim rodzinom, wspólnotom i osobom samotnym, a szczególnie tym, którzy czują się duchowo poranieni. Nowe Życie niech w nas wstępuje, a Boży Duch niech odmienia oblicze naszej ziemi.

Na ten błogosławiony Adwentowy czas wszystkim Wam z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego/-/+ Arcybiskup Andrzej Dzięga   
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, dnia 3 grudnia 2014 r.

aktualizowano: 2014-12-17 23:53

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

Polecamy:

Polecane:

VI Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci - 08.06.2024

W sobotę, 8 czerwca br. w Sanktuarium Dzieci Fatimskich na os. Kasztanowym w Szczecinie miała miejsce VI Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci. Zaproszenie do udziału było skierowane do wszystkich dzieci, a szczególnie do dzieci komunijnych i ich rodziców. Tegorocznym hasłem pielgrzymki były słowa: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście, wiarę wzmacniajcie”, które wpisało się w dziękczynienie za dar Pierwszej Komunii Świętej zarówno dzieci jak i ich rodzin. 

 

»

Archidiecezjalne obchody Roku Ottonowego w Pyrzycach - 08.06.2024

W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej rozpoczęły się uroczyste obchody Jubileuszu związanego z 900-leciem Pomorskiej Misji Św. Ottona z Bambergu. W ten Jubileusz trwającego Roku Ottonowego wpisały się Pyrzyce, w których miały miejsce Archidiecezjalne obchody, w historycznym i zrewitalizowanym miejscu, przy Baptysterium.

»

Archidiecezjalne Dni Młodych - Wolin 2024

Od 30 maja do 1 czerwca br. po raz drugi w Wolinie odbyły się Archidiecezjalne Dni Młodych. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa zaczerpnięte z Księgi Proroka Izajasza: " Ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, pobiegną i nie będą zmęczeni" (por. Iz 40, 31).

»

Msze św., kościoły

Społeczność

Polityka prywatności

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone