Czwartek, 24 stycznia 2019 r. imieniny: Felicji, Roberta, Sławy Czwartek II tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Franciszka Salezego

POMOC POTRZEBUJĄCYM

POMOC POTRZEBUJĄCYM 3 listopada 2013 12:31 wyświetleń: 13231

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek - Religia - Zdrowie

Tegoroczna konferencja, która odbędzie się w Dziwnowie, w dniach 4-6 listopada 2013 r., na temat: "Troska o człowieka psychicznie chorego: Wsparcie - Terapia - Ochrona" jest intelektualnym wkładem środowiska naukowego w zrozumieniu i przybliżeniu problematyki zawartej w słowach Benedykta XVI "... miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i społeczeństwa." /Spe salvi/ . Organizatorzy mają nadzieję, że owoce Konferencji przyczynią się do zwiększenia społecznej wrażliwości wobec problemów związanych z obecnością wśród nas ludzi psychicznie chorych.

W Encyklice "SPE SALVI o nadziei chrześcijańskiej" Papież Benedykt XVI naucza: " ... miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i społeczeństwa. Społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim."

W tym roku obchodzimy 100-lecie zakończenia prac budowlanych i oddania przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy szpitala św. Karola Boromeusza w Szczecinie.

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska i Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie wznawiając to Dzieło dla potrzeb współczesnego społeczeństwa kończy budowę Domu Pomocy Społecznej i dalej kontynuje budowę Szpitala Rehabilitacyjnego. Obie placówki wpisują się w "Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasta Szczecin na lata 2009 - 2015".

Tegoroczna konferencja na temat: "Troska o człowieka psychicznie chorego: Wsparcie - Terapia - Ochrona" jest intelektualnym wkładem środowiska naukowego w zrozumieniu i przybliżeniu problematyki zawartej w przytoczonym wyżej fragmencie papieskiej encykliki. Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż owoce Konferencji przyczynią się do zwiększenia społecznej wrażliwości wobec problemów związanych z obecnością wśród nas ludzi psychicznie chorych.

ORGANIZATORZY:
Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Konferencja realizowana i współfinansowana jest w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - "Nowe horyzonty" - integracja i aktywizacja społeczna osób chorych psychicznie i ich opiekunów.

 

PROGRAM KONFERENCJI

PONIEDZIAŁEK 04.11.2013r

9.30 Otwarcie Konferencji

Wystąpienia:

  1. Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup. prof. dr hab. Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński
  2. Wojewoda Zachodniopomorski Pan Marcin Zydorowicz
  3. Jego Magnificencja prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  4. Prof. dr hab. n. med. Seweryn Wiechowski Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie

Część I
Przewodniczy sesji: Prof. dr hab. n. med. Seweryn Wiechowski

9.45 – 10.15 Chorzy psychicznie w świetle Pisma Świętego
ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

10.15 – 10.45 Wyzwania psychiatrii wieku podeszłego
prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
Konsultant Krajowy Ministra Zdrowia ds. Psychiatrii

10.45 - 11.15 Na rozdrożu – psychiatria w poszukiwaniu siebie
prof. dr hab. Jacek Wciórka
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

11.15- 11.40 Współwystępowanie chorób somatycznych i psychicznych. Pojęcie remisji w psychiatrii
prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
Pomorski Uniwersytet Medyczny

11.40-12.10 Przerwa

12.10 - 12.40 Troska Kościoła o dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański
Uniwersytet Szczeciński

12.40 - 13.10 „ Klauzula sumienia”
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko
Warszawski Uniwersytet Medyczny

13.10 - 13.30 Odmienność i tożsamość. Personalistyczne spojrzenie na psychoterapię
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TCh
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13.30 – 14:00 Podsumowanie – dyskusja


Część II
Przewodniczy sesji: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

15.30 - 15.50 Samoagresja – wyzwaniem dla pedagogiki
ks. prof. dr hab. Jan Zimny
Katolicki Uniwersytet Lubelski

15.50 – 16.10 Nauki psychologiczne i środowiskowe wsparciem troski o człowieka chorego psychicznie
ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

16.10 - 16.30 Zdrowie jako wartość w ukraińskim społeczeństwie
prof. dr hab. Jurij Paczkowski
Uniwersytet Lwowski, WZos KUL w Stalowej Woli

16.30 - 17.00 Przerwa

17.00 - 17.20 Bezpieczeństwo chorego z niepokojem ruchowym a pojęcie wolności – pespektywa neurologa
prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
Pomorski Uniwersytet Medyczny

17.20 – 17.40 Religijność człowieka i jej rola w pracy z osobą chorą psychicznie
dr Justyna Kula - Lic
Katolicki Uniwersytet Lubelski

17.40 - 18.30 Podsumowanie Dyskusja

19:00 - 20.00 Spotkanie z Operą
Mezzosopran: Małgorzata Kustosik
Baryton: Krzysztof Makowski
Fortepian: David Serebrjanik


WTOREK 05.11.2013r.
Część I
Przewodniczy sesji: prof. dr hab. Jan Tylka

9.00 – 9.20 Organizacja i zadanie własne gmin w zakresie pomocy osobom psychicznie chorym
Jerzy Gierlacki
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

9.20 – 9.40 Znaczenie wsparcia społecznego i zasobów jednostki w terapii zaburzeń życia psychicznego
prof. dr hab. Jan Tylka
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

9.40 – 10.10 System oparcia środowiskowego dla osób chorujących psychicznie w powiecie Kołobrzeskim
dr n. med. Ewa Giza
Prezes Stowarzyszenia „Fenix”

10.10 - 10.30 O poszanowaniu godności człowieka dementywnego od Alzheimera do Tischnera i jeszcze więcej
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu

10.30 – 10.50 Reakcje depresyjne w kontekście psychoneuroimmunologii oraz pneumoimmunologii
ks. prof. dr hab. Wiesław Dyk
Uniwersytet Szczeciński

10.50 – 11.20 Przerwa

11.20 – 11.50 Akcja „Wygaszania Życia” hitlerowski program eliminacji dzieci psychicznie i mentalnie chorych
ks. prof. dr hab. Arturo Katolo
Papieski Wydział Teologiczny Italii Południowej Neapol – Włochy

11.50 – 12.10 Psychologiczne aspekty chorób przewlekłych
prof. dr hab. Karol Mausch
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12.10 – 12.30 Surowce roślinne – alternatywa w leczeniu dolegliwości na tle nerwowym
dr hab. Katarzyna Janda
Pomorski Uniwersytet Medyczny

12.30 – 12.50 Zastosowanie ziół w leczeniu chorób psychicznych.
ks. dr Tadeusz Dyk
Pomorski Uniwersytet Medyczny

12.50 – 13.20 Podsumowanie – dyskusje


Cześć II
Przewodniczy sesji: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski

15.30 – 15.50 Pomoc duszpasterska wobec osób z wybranymi zaburzeniami osobowości
ks. dr Sławomir Bukalski
Uniwersytet Szczeciński

15.50 – 16.10 Syn wobec choroby ojca: pouczenie mądrości ( Syr 3,13)
ks. dr Cezary Korzec
Uniwersytet Szczeciński

16.10 – 16.30 Od Stultifera navis do wyobraźni miłosierdzia. Miejsce ludzi chorych
psychicznie w społeczeństwie i w Kościele
ks. dr Jan Marcin Mazur

16.30 – 16.50 Troska o człowieka w zawodach z misją społeczną
prof. dr hab. Ewa Ryś
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

16.50 – 17.20 Przerwa

17.20 – 17.40 Starzenie się jako proces przemian biologicznych, psychologicznych, społecznych i demograficznych
dr n. med. Katarzyna Radko
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Lublin

17.40 - 18.00 Rehabilitacja i fizjoterapia w leczeniu psychiatrycznym
dr n. med. Grzegorz Sławiński

18.00-18.30 Podsumowanie- dyskusja

19.00 – 20.00 Koncert zespołu „BRONEK BAND” z Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Broniewskiego w Szczecinie


ŚRODA 06.11.2013r.

Przewodniczy sesji: ks. prof. dr hab. Wiesław Dyk

9.00 – 9.20 Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie
mgr Joanna Fugiel
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie dla osób przewlekle psychicznie chorych

9.20 – 9.40 Czynniki leczące w psychoterapii
dr n. med. Ryszard Kamiński
Zachodniopomorski Instytut Terapii

9.40 – 10.10 Podstawy prawne troski o chorego psychicznie
ks. dr Grzegorz Harasimiak
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

10.10 – 10.30 Odpowiedzialność miasta w regionalnej gospodarce nieruchomościami publicznymi
dr Maciej Nowak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

10.30 – 10.50 Dom Pomocy Społecznej miejscem wsparcia terapii i ochrony dla osób przewlekle psychicznie chorych
mgr Lucyna Skałecka - Włodarczyk
Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie

10.50 – 11.20 Przerwa

11.20 – 11.50 Zakład Aktywizacji Zawodowej – terapeutyczny wymiar pracy
mgr Dorota Rybarska - Jarosz
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie

aktualizowano: 2013-11-26 00:07
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Misje są sprawą całego Ludu Bożego – nadal pomagamy kenijskim przyjaciołom

6 stycznia Kościół obchodził Uroczystość Objawienia Pańskiego, która przypomina nam, że Zbawiciel przyszedł na świat nie do wybranej grupy czy narodu, ale do wszystkich ludzi bez wyjątku. Czy my, należący do Kościoła powszechnego, naprawdę o tym pamiętamy? Uczestniczymy w Eucharystii i różnych nabożeństwach w kościołach z dachami (to takie oczywiste, że nawet tego nie zauważamy), więc nie leje nam się na głowę, ani nie dostajemy udaru słonecznego. Czasami narzekamy, że mamy za daleko; że w kościele jest za zimno lub za gorąco; że ławki są niewygodne, a ksiądz mówi za długie kazania.

»

Koncert Betlejem w Szczecinie 2019

6 stycznia 2019 r., w święto Trzech Króli, w szczecińskiej hali widowiskowo-sportowej Netto Arena odbył się charytatywny koncert kolęd z różnych stron świata pt. "Betlejem w Szczecinie". Koncert był częścią ogólnopolskiej trasy koncertowej "Betlejem w Polsce". Uczestnicy koncertu wysłuchali bożonarodzeniowych utworów z Polski, Armenii, kompozycje serbskie, norweskie, niemieckie, angielskie, irlandzkie, z krajów arabskich, baskijskie, cejlońskie, ukraińskie, hebrajskie, a nawet etiopskie czy te stworzone przez kanadyjskich Indian. Kolędy i pieśni zabrzmiały w polskich wersjach językowych i nowych, współczesnych aranżacjach. 

Fot. Przemysław Kaweński (www.kawenskifotografia.pl)

»

Pasterka 2018 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie

O godz. 24:00, w Wigilię Bożego Narodzenia, Ksiądz Arcybiskupa Metropolita Andrzej Dzięga przewodniczył uroczystej Pasterce w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie

Fot.: Marek Sakowski i Roman Karwowski

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności