1 Szkoły katolickie | Kościół Szczecińsko-kamieński
Szkoły katolickie 24 stycznia 2007 21:14 wyświetleń: 62642

Szkoły katolickie w Archidiecezji

Szkołach katolickich prowadzone przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św.  M. M. Kolbego w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 76)
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie należy bez wątpienia do najlepszych szczecińskich szkół średnich. Od wielu lat uzyskuje bardzo dobre wyniki maturalne, a najlepsi uczniowie zdobywają laury w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W uznaniu za bardzo dobre wyniki nauczania od wielu lat jesteśmy wyróżnieni przez czasopismo "Perspektywy" odznaką "ZłotejSzkoły". Jednak wysokie pozycje w rankingach to nie wszystko, co wyróżnia naszą szkołę. Z największą starannością podchodzimy do kwestii wychowania młodego człowieka w duchu wartości humanistycznych i chrześcijańskich. Określamy jasne zasady moralne i dbamy o to, aby były respektowane i przestrzegane. W wychowaniu odwołujemy się do najwyższych wartości, jakimi są Bóg, Honor i Ojczyzna.
 
2. Podstawowa Szkoła Katolicka im. św. Rodziny w Szczecinie (ul. Budziszyńska, przeniesiona z ul. Orawskiej)
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie to wyjątkowa i jedna z najlepszych placówek edukacyjnych w naszym mieście, która rozpoczęła działalność we wrześniu 1996 r. W związku z rosnącym zainteresowaniem szkołą i dużą liczbą chętnych we wrześniu 2019 roku szkoła przeniosła się do otoczonego zielenią, przestronnego, nowocześnie wyremontowanego i wyposażonego, budynku przy ul. Budziszyńskiej 2.
Szkoła proponuje swoim uczniom bogatą ofertę edukacyjną, która obejmuje zwiększoną liczbę zajęć język niemieckiego i angielskiego już od zerówki, podział na grupy językowe, zwiększoną liczbę zajęć z matematyki, zajęcia na basenie, szereg kół zainteresowań, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz do konkursów.
www.ksp.net.pl
 
3. Katolicka szkoła podstawowa im. bł.  JPII w Podjuchach (ul. Skalista)
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II powstała 1 września 2007 roku. Wielkim atutem szkoły jest jej położenie, w cichym, spokojnym miejscu, z dala od niebezpiecznych ulic i wielkomiejskiego zgiełku. Już kolejny rok dokładamy wszelkich starań by panowała tu serdeczna atmosfera, dlatego naszych uczniów otaczamy życzliwą opieką, staramy się stworzyć atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów.
W szkole uczą się dzieci od szóstego do piętnastego roku życia (oddział przedszkolny, klasy I-III i klasy IV-VIII).
www.kspjp2.pl
 
4. Zespół szkół katolickich im. bł. JPII w Pobierowie - w jego skład wchodzą przedszkole, podstawówka i gimnazjum
Głównym celem naszej szkoły jest stworzenie optymalnych warunków zapewniających uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego w duchu moralności katolickiej przy równoczesnym poszanowaniu godności osobistej oraz wolności wyznaniowej i światopoglądowej. Szkoła za patrona wybrała Jana Pawła II ze względu na Jego niekwestionowany autorytet i filozofię wiary w siłę i moc młodego pokolenia, które jest przyszłością narodu i od którego zależy jutrzejszy dzień. Słowa Papieża, jego nauki i przesłania stanowią treść codziennego życia szkoły.
www.zsopobierowo.edupage.org
 
5. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie (pl. św. Ottona)

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. S. Kostki powstała w 2017 r. na podbudowie funkcjonującego od 1999 roku Katolickiego Gimnazjum.
Dzień rozpoczynamy wczesnym rankiem od aktywizujących zajęć świetlicowych. Starsi uczniowie od razu udają się na wycieczki intelektualne. W tej podróży towarzyszą im nauczyciele wprowadzający innowacyjne metody i techniki nauczania. Programujemy, intensywnie uczymy dwóch języków obcych, realizujemy projekty międzynarodowe, rozwijamy się fizycznie, muzycznie i plastycznie. W procesie dydaktycznym towarzyszy nam idea oceniania kształtującego, w myśl której uczeń doskonale zna kierunek naukowej podróży i uzyskuje regularną informację na temat tego, w jakim miejscu ścieżki edukacyjnej właśnie się znajduje.
www.katolickapodstawowa.pl

6. Katolickie Przedszkole ,,Wojtuś” w Szczecinie (ul. Orawska)
Przedszkole Katolickie "Wojtuś" prowadzi nabór do wszystkich grup przedszkolnych, w tym do zerówki (dzieci w wieku 2,5 - 6 lat). Stawiamy na wysoką jakość kształcenia, kształtowanie dobrych nawyków i postaw, radosną atmosferę i znaczenie zabawy w życiu dziecka.   Tworzymy placówkę , w której dzieci mogą rozwinąć wyżyny swoich możliwości. Nasz
program obejmuje: nowatorski program wychowawczy "Wzrastamy", psychomotorykę, intensywną naukę języka angielskiego, wczesne czytanie, wesołą matematykę w ruchu i działaniu, muzykę, religię. Pracujemy metodą tutoringu rodzinnego, zdanie rodziców jest dla nas ważne.
www.przedszkolewojtus.pl

7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie (ul. Świerkowa)
Ośrodek ma ponad 20-letnią historię, która rozpoczęła się 2 września 1991 roku. Prowadzi działalność edukacyjno – terapeutyczną  w formie pracy ciągłej, całodobowej, jako placówka nieferyjna. W swojej działalności ośrodek  kieruje się zasadami: etyki katolickiej w pedagogice i wychowaniu, obowiązującym prawem, zarządzeniami organów nadzorujących pracę Ośrodka, dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie i rozwój osobowy podopiecznych.
Szczególną uwagę  przykładamy do tworzenia domowej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa, nawiązywania poprawnych relacji interpersonalnych, prawidłowej i życzliwej  komunikacji z drugą osobą, ale przede wszystkim wzajemnego zaufania i więzi między pracownikami (nauczycielami, wychowawcami, pracownikami niepedagogicznymi) a wychowankami.
www.mosbrataalberta.szczecin.pl

Szkoły Salezjańskie:

1. Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego:

- Liceum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa
- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
- Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego
Dyrektor: ks. Mariusz Witkowski SDB

ul. Ku Słońcu 124
71-080 Szczecin
Tel. 91 483 42 76
Fax. 91 486 91 06    
www.szkolysalezjanskie.pl

- Bursa Towarzystwa Salezjańskiego
Tel. i fax  91 483 51 23 Bursa
sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl
www.bursa-ts.szczecin.pl


2. Palcówki Salezjańskie przy Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie

- Ognisko Wychowawcze „NASZ DOM” Salezjanie Księdza Bosko
- Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko
- Szkoła Specjalna Towarzystwa Salezjańskiego
- Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „NASZ DOM”
Pl. Konstytucji 3. Maja nr 2
74-400 Dębno
Tel. i fax 95 760 48 54

www.naszdom.edu.pl
naszdom@onet.pl

Dyrektor - ks. Robert Dmochowskii SDB
 
ost. aktualizacja: 2023-02-09 14:36

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

Polecamy:

Polecane:

Jubileuszowa pielgrzymka z Bambergu

W dniach 22-25 maja br. gościła w Szczecinie blisko stuosobowa grupa pielgrzymów z partnerskiej archidiecezji w Bambergu. Pielgrzymom przewodziło dwóch Arcybiskupów: obecnie urzędujący Herwig Gössl i emerytowany Ludwig Schick.

»

Uroczysta inauguracja Roku Jubileuszu Ottonowego

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2024 r., Biskup Zbigniew Zieliński, Administrator Apostolski Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, uroczyście zainaugurował Rok Jubileuszowy 900-lecia Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu, podczas Mszy świętej o godz.18:00, w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Na zakończenie liturgii kanclerz Kurii odczytał dekret inugurujący Rok Jubileuszowy oraz dekret Penitencjarii Apostolskiej, w któym Ojciec Święty Franciszek udzielił spacjalnych jubileuszowych odpustów.

Zdjęcia: Adam Szewczyk

 

»

Dekret inaugurujący Rok Jubileuszowy

Wyrażam nadzieję, że orędownictwo św. Ottona przyczyni się i zachęci wiernych do podejmowania trudu odnowienia i ożywienia własnej wiary. W tym duchu zachęcam do podejmowania wielorakich inicjatyw duszpasterskich, które będą pomocne w odnawianiu i umacnianiu stylu życia w duchu Chrystusowej Ewangelii.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

Polityka prywatności

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone