Niedziela, 25 października 2020 r. imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora XXX Niedziela okresu zwykłego

Katedra na żywo

wiecej ... Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Apostolat Chorych

Polecamy:

Marsz dla Życia

Marsz dla Życia 13 lutego 2009 15:45 wyświetleń: 5799

Listy Otwarte w sprawie przygotowań do Marszu dla Życia i pielgrzymki do Rzymu

Szczecin, dn.27.01.2009 r.

List Otwarty do Księży Proboszczów

Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przy współpracy z Kurią Metropolitarną oraz Duszpasterstwem Akademickim uprzejmie informuje, iż wspólnie realizujemy wieloletni Programu Formacyjny pt.: „Poznajemy dokumenty Ojca świętego Jana Pawła II”. Adresujemy go szczególnie do młodzieży Pokolenia JP II, a pracę nad jej formacją traktujemy nie tylko jako jedno z istotnych zadań statutowych stowarzyszenia, ale jako jedno z najważniejszych współczesnych zadań, przed którymi postawił nas wszystkich Sługa Boży Jan Paweł II. Zatem zwracamy się do wszystkich kapłanów z prośbą o modlitewne wsparcie, zaangażowanie i bardzo konkretną pomoc w realizacji następujących punktów tego programu. Należą do nich min.:

1. coroczne Marsze dla Życia z symboliką nawiązującą do jednego z wątków nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II organizowany również z okazji Dni Świętości Życia.

2. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego i Niedzielę Świadectw oraz comiesięczna Eucharystia w intencjach Obrony Życia wraz ze spotkaniami formacyjnymi Liderami Ruchów Obrony Życia

3. Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy nt. danego dokumentu na poziomie szkół ponad gimnazjalnych

4. Comiesięczne „Nocne spotkania z papieżem Janem Pawłem II”, w czasie których młodzież uczestniczy w zajęciach wykładowo – warsztatowych realizowanych przez wykładowców Wydz. Teologicznego US w ramach programu edukacyjnego pt.: „Stawać się sobą” oraz przygotowuje się do Marszu dla Życia

5. Pielgrzymki do miejsc świętych i odpowiedzi na Hasło Roku ogłaszane przez papieża Benedykta XVI.

W związku z powyższym, już dziś zwracamy się do wszystkich kapłanów archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej z prośbą o pomoc w następujących, aktualnych i pilnych sprawach:

Ad 1. Uprzejmie prosimy o zachęcenie wiernych do wzięcia udziału w przygotowaniach do Marszu dla Życia ( Niedziela - 19.04.2009 r.). Zachęcamy poszczególne parafie, wspólnoty, grupy modlitewne, a nawet rodziny do uszycia żagla – głównego symbolu tegorocznego Marszu dla Życia, ozdobienia go według własnego uznania i złożenia na nim własnoręcznego podpisu. Ten symboliczny gest jest ważny i ma oznaczać świadome przyjęcie postawy gotowości obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, czyli ma mieć charakter zobowiązujący. Niektóre parafie z różnych rejonów diecezji już szyją swoje żagle i organizują autokary by stawić jak najliczniej w dn. 19.04.br. na Jasnych Błoniach i wziąć udział w uroczystościach. Trzy najpiękniejsze żagle wraz albumem zdjęć osób podpisujących żagle zostaną złożone w darze Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI w czasie pielgrzymki młodzieży do Rzymu w dniach 16 – 21.05.2009 r. Zachęcamy do wykonywania zdjęć osobom składającym podpis i wysyłania ich na adres stowarzyszenia.

Ad 2. Uprzejmie prosimy o pomoc w zorganizowaniu w swoich parafiach w dn. 22.03.2009 r. tzw. Niedzieli Świadectw czyli umożliwienie osobom świeckim, członkom wspólnot i parafialnych grup modlitewnych złożenia, krótkiego świadectwa lub odczytania informacji nt. Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Owocem ubiegłorocznej akcji na terenie miasta Szczecina było jednorazowe jej podjęcie prze grupę ok. 900 osób.

Ad 5. Zwracamy się również z gorącą prośbą o wytypowanie i wsparcie finansowe dla młodzieży, która angażuje się w życie Kościoła i Waszej parafii,  która chciałaby pojechać na pielgrzymkę do Rzymu, a nie stać jej na pokrycie kosztów. Potrzebujemy również pomocy finansowej dla tej grupy młodych ludzi, która od dwóch latach systematycznie pracuje na rzecz Marszu dla Życia. To oni bez reszty oddając się sprawie przyczyniają się w dużej mierze to tego, że z roku na rok Szczeciński Marsz dla Życia gromadzi coraz więcej uczestników. Proponujemy w tym celu min. tzw. duchową pielgrzymkę dla tych wiernych, którzy mogli by pokryć część kosztów danego uczestnika. Osoba, która z tej pomocy skorzysta może się zobowiązać do modlitwy za darczyńców.

Chcemy przy tej okazji bardzo gorąco podziękować za akcję „Uratuj różaniec”, która w dalszym ciągu trwa. Młodzież „produkując” różańce na rękę dla osób, które podejmą Duchową Adopcję Dziecka Poczętego pracuje na rzecz pięknego dzieła. Ze wszech miar staramy się w tym ją wspierać, ale bez WAS Kapłanów nie uda się kontynuować tego, co wszyscy rozpoczynaliśmy dwa lata temu. Każda parafia, każda wspólnota i grupa modlitewna, każdy kapłan potrzebny jest nam w tym zadaniu. Szczęść Boże.

 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Oddział Zachodniopomorski

Szczecin, ul. Mariacka 6/8

PKO BP

37 1020 4795 0000 9802 0107 4491

 

z dopiskiem: MARSZ DLA ŻYCIA, PIELGRZYMKA

 

biuro czynne: poniedz. - piątek 10.00 – 14.00

70 – 204 Szczecin; ul. Kaszubska 20/3

tel. 091/ 433 71 33 lub 091/ 812 27 79

 

 

List Otwarty do członków i sympatyków

Wspólnot, Ruchów, Stowarzyszeń Kościelnych

i Grup modlitewnych

 

 

Uprzejmie informujemy, iż Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Szczecin przy współpracy z Kurią Metropolitalną Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej przygotowuje kolejny Marsz dla Życia. Będzie miał miejsce w niedzielę dn. 19.04.2009 r. i przejdzie głównymi ulicami miasta: spod pomnika Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, do bazyliki Archikatedralnej, gdzie zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia z aktem podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Marsz dla Życia rozumiany jest nie tylko jako publiczna manifestacja poglądów, ale również jako wyraz głębokiej analizy nauki Kościoła Katolickiego. Polska historia Marszów dla Życia nie jest zbyt odległa. Wszystko zaczęło się od ustanowienia w 1998 roku przez Episkopat Polski Dnia Świętości Życia Ludzkiego, który przypada na dzień 25 marca i jest odpowiedzią na wezwanie śp. papieża Jana Pawła II zawarte w encyklice „Evangelium Vitae” do ochrony życia i jego godności. Jest to jeden z niewielu marszy, który nie jest skierowany przeciwko nikomu, ani przeciwko niczemu.

         Warto wiedzieć, iż w Stanach Zjednoczonych odbyło się już 36 takich marszy. Organizowane są w dn. 22 stycznia - w rocznicę zalegalizowania aborcji w USA. W tym roku wzięło w nim udział ponad 220 tysięcy ludzi, przeważnie młodych i był on największym w historii dotychczasowych marszy. Ubiegłoroczny zgromadził 34 biskupów, 6 kardynałów, a prezydent Bush skierował do uczestników specjalne orędzie, w którym stwierdził między innymi, że: „życie ludzkie jest darem Boga, a nie darem państwa”. Obecny prezydent USA nie przyjął zaproszenia na tę manifestację popierając ustawę proaborcyjną.

Zastanawiającą rzeczą jest masowość tego wydarzenia. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych (zimno, śnieg, deszcz, wiatr) frekwencja jest tak przytłaczająca, ze ruchy proaborcyjne nawet nie próbują jej naśladować. Autobusy zwożą ludzi z terytorium całych Stanów, młodzież maszeruje w takiej ilości, że wydaje się, iż jest to rajd młodzieży, księża, zakonnice i ludzie wierzący uważają swój udział w marszu za święty obowiązek (inf. z Internetu)

Dziś wszyscy jesteśmy świadkami ostrych ataków na człowieka. Wszyscy, w mniejszym lub większym stopniu doświadczamy skutków odrzucenia Boga przez człowieka. Widzimy jak trudno jest współczesnemu światu zdobyć się na miłość, tę prawdziwą, bezinteresowną, bezgraniczną i ponad wszystko. Została ona tak zniekształcona, że w jej imię zabija się i niszczy drugiego człowieka. Jest tak interpretowana, ze usprawiedliwia każdy przejaw ludzkiego egoizmu i własnej wygody. Czy chcemy, czy nie chcemy – uczestniczymy w bitwie o człowieka.

Pojedyncze głosy odwoływania się do fundamentalnych wartości stanowiących naturę ludzką na obraz Boży stają się w życiu publicznym prawie niesłyszalne i niezrozumiałe przez świat. W życiu społecznym, na codzień coraz bardziej brakuje wyrazistych postaw i jednoznacznych sygnałów broniących godności człowieka, a on sam czuje się w tej rzeczywistości coraz bardziej osamotniony i zagubiony. Mas media w zdecydowanej większości ukazują świat, który harmonii i szczęścia poszukuje poza Bogiem i proponuje wartości, które nie mają fundamentu i zmierzają do nikąd. A przecież rzeczywistość wygląda inaczej: ludzi pozostających wiernymi Prawu Naturalnemu, przestrzegających norm pochodzących od Stwórcy i żyjących wartościami stałymi mającymi swój fundament w Chrystusie jest bardzo wielu. Osób kierujących się nauką Kościoła Katolickiego i przestrzegających dekalogu jest wokół nas niezliczona ilość i możemy

W Marszu dla Życia możemy stanowczo, ale w duchu miłości chrześcijańskiej publicznie wyrazić swoje stanowisko wobec rzeczy dla nas ważnych i podstawowych. Możemy w bardzo czytelny sposób zwrócić uwagę na to, co ma dla nas wartość i z czego nie chcemy rezygnować. Możemy zwrócić uwagę na to ilu nas jest i że trzeba się z naszym zdaniem liczyć. Masowość tej manifestacji ma zasadnicze znaczenie, a symbole i oprawa odwołując się do ważnego przesłania inspirują uczestnika do refleksji.

Hasło przewodnie tegorocznego Marszu dla Życia- Rzeka życia, wypłyń na głębię”, w swojej symbolice nawiązuje do tych wątków nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, które poruszył min. w czasie homilii na Jasnych Błoniach w Szczecinie w 1997 r. i wielokrotnie powtarzał na spotkaniach z młodymi.

 

„…Są różne gwałtowne wichry, są także i uderzenia naszych różnych słabości. Trzeba się zmagać! Ci, co żyją nad morzem, ludzie morza, którzy wypływają na morze, muszą się zmagać z wichrem, aby zwyciężać. Kiedy więc przychodzą w młodości te różne uderzenia, te wichry namiętności, kiedy bierze górę słabość, przypomnij tchnienie Ducha, które masz w sobie od chrztu, od bierzmowania nie po to, żebyś się przewracał za lada podmuchem, tylko po to, żebyś stał jak ten żeglarz i dopłynął!...”

 (JPII, Szczecin, 1997)

 

Zapraszamy, zatem różne organizacje, wspólnoty, stowarzyszenia, poszczególne parafie, rodziny, kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie z całej Polski do przygotowania kilkumetrowych żagli i składania na nich własnoręcznych podpisów. Podpis złożony na żaglu ma wymiar świadomej, przemyślanej decyzji o przyjęciu postawy broniącej życia od poczęcia do naturalnej śmierci, czyli ma charakter zobowiązujący. Proponujemy wykonywanie zdjęć osobom składającym podpis i przesyłać na nasz adres meilowy (prorodzina@wp.pl ), gdyż wykonamy również pamiątkowy album i przekażemy go papieżowi w czasie pielgrzymki do Rzymu w dniach 16 – 21.05.2009 r. do organizowania, której również serdecznie namawiamy. (kontakt w tej sprawie z przedstawicielami KS „CCH” – Tel. 091/812 27 79 lub 091/ 433 71 33).

 

Zapraszamy tym samym do licznego udziału w uroczystościach, organizowania delegacji, transparentów, żagli i przyjazdu do Szczecina na Marsz. (Istnieje możliwość zorganizowania noclegów). Trzy najpiękniejsze żagle zostaną złożone Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI w czasie w/w pielgrzymki.

Po Marszu dla Życia zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia, podczas której będzie miała miejsce Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, a każdy kto ją podejmie otrzyma specjalny różaniec na rękę i pamiątkowa kartę z tekstem codziennej modlitwy.

W ubiegłorocznym Marszu dla Życia wzięło udział ok. 6 tys. osób, a podczas uroczystości w Bazylice ok. 900 osób wzięło w duchową Adopcję jedno zagrożone życie.

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o informowanie o tym wydarzeniu lokalne media i przekazywanie powyższego zaproszenia do znajomych, przyjaciół i wszystkich ludzi, którzy mogliby się włączyć w to wielkie dzieło.

Prosimy także o modlitwę w intencji jego owoców oraz służymy wszelką pomocą i informacją.

Szukamy także sponsorów i darczyńców, którzy wspomogą organizację

 i oprawę Marszu dla Życia oraz wesprą fundusz umożliwiający jak najliczniejszej grupie młodzieży pojechać do Rzymu.

 

 Nasz nr. konta:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Oddział Zachodniopomorski

Szczecin, ul. Mariacka 6/8

PKO BP

37 1020 4795 0000 9802 0107 4491

 

z dopiskiem: MARSZ DLA ŻYCIA, PIELGRZYMKA

 

 

               
     
 
     

Dyrektor

Okręgu Szczecin

Jacek Stróżyński

 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                             

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

aktualizowano: 2009-02-13 15:51
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Stolica Apostolska: odpust dla wiernych zmarłych – przez cały listopad

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.

»

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta w miejscu i czasie obowiązywania czerwonej strefy epidemicznej

Informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta w miejscu i czasie obowiązywania czerwonej strefy epidemicznej. Dyspensa jest ważna do czasu obowiązywania poziomu obostrzeń włąściwych dla strefy czerwonej.

»

„Różaniec do granic” – Różaniec za Polskę

Zapraszamy wszystkich na wspólny różaniec w intencji Polski w ramach inicjatywy „Różaniec do granic”, która w naszej Archidiecezji odbędzie się w środę, 7 października br., w Święto Matki Bożej Różańcowej, o godz. 15.00. Poniżej podajemy informacje o wszystkich miejscach modlitwy różańcowej nad granicą.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności