1 Konferencja Młodych Naukowców | Kościół Szczecińsko-kamieński
Sobota, 04 lutego 2023 r. imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki Sobota IV tygodnia okresu zwykłego

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

Polecamy:

KULTURA

KULTURA 13 kwietnia 2015 15:15 wyświetleń: 12003

Konferencja Młodych Naukowców

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koło Naukowe Teologów US „Fides et ratio”, przy współpracy Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej, zaprasza na Konferencję Młodych Naukowców pt. „Różne wymiary religijności na Pomorzu Zachodnim”. Konferencja odbędzie się 15 kwietnia br., w godz. 9.30 – 14.30 na Wydziale Teologicznym US przy ul. Papieża Pawła VI nr 2.

Cel konferencji:
Sympozjum ma na celu wymianę doświadczeń, oraz przedstawienie wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego, tj. doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tematem konferencji jest zjawisko religijności na Pomorzu Zachodnim (pod tym pojęciem należy rozumieć obecny obszar diecezji szczecińsko-kamieńskiej). Podejmowane zagadnienia pozwalają odnieść się do środowiska lokalnego. Jest to okazja do poznania religijnego życia mieszkańców Pomorza Zachodniego, jego historii oraz duszpasterskiej działalności. Jest to także promocja studiów III stopnia w dziedzinie nauk teologicznych na WT US.

Zaproszenie skierowane jest do szczecińskiego środowiska akademickiego, szczególnie studentów i absolwentów Wydziału Teologicznego, duszpasterzy diecezji szczecińsko-kamieńskiej, zakonników i sióstr zakonnych, seminarzystów, katechetów, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, a także do wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Główne obszary problematyki:
Sakramenty, liturgia, duszpasterstwo, duchowość, wychowanie religijne, historia Kościoła szczecińsko-kamieńskiego, sztuka sakralna, kultura, bioetyka, filozofia religii.


Plan konferencji:

9.30

WPROWADZENIE
Dziekan WT US – ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US

SESJA I

9.40 – 10.25

  1. 1.      ks. mgr  Marek Gajowiecki – Katedra Filozofii Chrześcijańskiej

Rola kultury w poszukiwaniu Absolutu w świetle filozofii muzyki.

  1. 2.      mgr Karolina Matyjaszczyk – Katedra Filozofii Chrześcijańskiej

Homo religiosus.

  1. 3.      ks. mgr Tomasz Pieczyński – Katedra Filozofii Chrześcijańskiej

Biologiczne uwarunkowania płci.

10.25 – 10.50

PODSUMOWANIE

PRZERWA

SESJA II

10.50 – 11.50

  1. 4.      ks. mgr Andrzej Zaniewski – Katedra Katechetyki

Katechizacja dzieci i młodzieży w diecezji szczecińsko-kamieńskiej (wybrane aspekty).

  1. 5.      mgr Anita Żurek – Katedra Pedagogiki i Psychologii.

Style wychowania doświadczane w dzieciństwie jako korelaty religijności osób dorosłych. Pilotażowe badania empiryczne wśród rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentu eucharystii.

  1. 6.      mgr Agnieszka Szymańska – Katedra Pedagogiki i Psychologii.

Style wychowania jako element kształtujący obraz Boga. Badania sondażowe młodzieży w wieku gimnazjalnym.

  1. 7.      mgr lic. Teresa Borkowska – Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej

Kształtowanie religijności osób świeckich należących do III Zakonu (głównie III Zakon Dominikański) oraz ich rola w apostolskiej misji zakonu w Szczecinie.

11.50 – 12.30

PODSUMOWANIE

PRZEWRWA (kawa, herbata)

SESJA III

12.30 –

13.30

  1. 8.      mgr lic. Paulina Fryszka – Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki

Nowe technologie, tendencje i wyzwania w duszpasterstwie w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

  1. 9.      mgr Agata Ostaszewska – Katedra Prawa Kanonicznego

Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa w diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

10. mgr lic. Paweł Szumski – Katedra Teologii Dogmatycznej

Liturgia na Pomorzu Zachodnim w świetle dokumentu o liturgii synodu archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

11. mgr Paweł Śliżewski – Katedra Prawa Kanonicznego

Duszpasterskie i kanoniczne aspekty istnienia i powstawania sanktuariów jako szczególna forma uzewnętrznienia się religijności wspólnoty lokalnej na przykładzie Sanktuarium Dzieci Fatimskich na os. Kasztanowym w Szczecinie

13.30 – 13.55

PODSUMOWANIE

PRZERWA

SESJA IV

13.55 – 14.25

 

12. ks. mgr lic. Marcin Nockowski – Katedra Teologii Patrystycznej

Akt zawierzenia diecezji szczecińsko-kamieńskiej Matce Bożej. Hermeneutyka tekstu modlitewnego.

13. ks. mgr lic. Maciej Babicki – Katedra Historii Kościoła

Budownictwo sakralne w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

14.25

PODSUMOWANIE

ZAKOŃCZENIE
Dziekan WT US – ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US

aktualizowano: 2015-04-29 12:45
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023

W środę, 18 stycznia br., rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, przeżywany pod hasłem: „Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy” (Iz 1,17).

»

Orszak Trzech Króli 2023 w Szczecinie

6 stycznia 2023 roku ulicami miasta Szczecina przeszedł po raz kolejny ORSZAK TRZECH KRÓLI. Choć pogoda była deszczowa, to wydarzenie zgromadziło kilkuset uczestników.

»

Słowo i życzenia Arcybiskupa Metropolity na Boże Narodzenie 2022

Słowo i życzenia Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko - Kamieńskiego, na Uroczystość Narodzenia Pańskiego 2022.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności