1 Konferencja Młodych Naukowców | Kościół Szczecińsko-kamieński
Piątek, 19 sierpnia 2022 r. imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji Piątek XX tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Jana Eudesa

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Apostolat Chorych

Polecamy:

KULTURA

KULTURA 13 kwietnia 2015 15:15 wyświetleń: 11752

Konferencja Młodych Naukowców

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koło Naukowe Teologów US „Fides et ratio”, przy współpracy Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej, zaprasza na Konferencję Młodych Naukowców pt. „Różne wymiary religijności na Pomorzu Zachodnim”. Konferencja odbędzie się 15 kwietnia br., w godz. 9.30 – 14.30 na Wydziale Teologicznym US przy ul. Papieża Pawła VI nr 2.

Cel konferencji:
Sympozjum ma na celu wymianę doświadczeń, oraz przedstawienie wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego, tj. doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tematem konferencji jest zjawisko religijności na Pomorzu Zachodnim (pod tym pojęciem należy rozumieć obecny obszar diecezji szczecińsko-kamieńskiej). Podejmowane zagadnienia pozwalają odnieść się do środowiska lokalnego. Jest to okazja do poznania religijnego życia mieszkańców Pomorza Zachodniego, jego historii oraz duszpasterskiej działalności. Jest to także promocja studiów III stopnia w dziedzinie nauk teologicznych na WT US.

Zaproszenie skierowane jest do szczecińskiego środowiska akademickiego, szczególnie studentów i absolwentów Wydziału Teologicznego, duszpasterzy diecezji szczecińsko-kamieńskiej, zakonników i sióstr zakonnych, seminarzystów, katechetów, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, a także do wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Główne obszary problematyki:
Sakramenty, liturgia, duszpasterstwo, duchowość, wychowanie religijne, historia Kościoła szczecińsko-kamieńskiego, sztuka sakralna, kultura, bioetyka, filozofia religii.


Plan konferencji:

9.30

WPROWADZENIE
Dziekan WT US – ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US

SESJA I

9.40 – 10.25

  1. 1.      ks. mgr  Marek Gajowiecki – Katedra Filozofii Chrześcijańskiej

Rola kultury w poszukiwaniu Absolutu w świetle filozofii muzyki.

  1. 2.      mgr Karolina Matyjaszczyk – Katedra Filozofii Chrześcijańskiej

Homo religiosus.

  1. 3.      ks. mgr Tomasz Pieczyński – Katedra Filozofii Chrześcijańskiej

Biologiczne uwarunkowania płci.

10.25 – 10.50

PODSUMOWANIE

PRZERWA

SESJA II

10.50 – 11.50

  1. 4.      ks. mgr Andrzej Zaniewski – Katedra Katechetyki

Katechizacja dzieci i młodzieży w diecezji szczecińsko-kamieńskiej (wybrane aspekty).

  1. 5.      mgr Anita Żurek – Katedra Pedagogiki i Psychologii.

Style wychowania doświadczane w dzieciństwie jako korelaty religijności osób dorosłych. Pilotażowe badania empiryczne wśród rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentu eucharystii.

  1. 6.      mgr Agnieszka Szymańska – Katedra Pedagogiki i Psychologii.

Style wychowania jako element kształtujący obraz Boga. Badania sondażowe młodzieży w wieku gimnazjalnym.

  1. 7.      mgr lic. Teresa Borkowska – Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej

Kształtowanie religijności osób świeckich należących do III Zakonu (głównie III Zakon Dominikański) oraz ich rola w apostolskiej misji zakonu w Szczecinie.

11.50 – 12.30

PODSUMOWANIE

PRZEWRWA (kawa, herbata)

SESJA III

12.30 –

13.30

  1. 8.      mgr lic. Paulina Fryszka – Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki

Nowe technologie, tendencje i wyzwania w duszpasterstwie w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

  1. 9.      mgr Agata Ostaszewska – Katedra Prawa Kanonicznego

Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa w diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

10. mgr lic. Paweł Szumski – Katedra Teologii Dogmatycznej

Liturgia na Pomorzu Zachodnim w świetle dokumentu o liturgii synodu archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

11. mgr Paweł Śliżewski – Katedra Prawa Kanonicznego

Duszpasterskie i kanoniczne aspekty istnienia i powstawania sanktuariów jako szczególna forma uzewnętrznienia się religijności wspólnoty lokalnej na przykładzie Sanktuarium Dzieci Fatimskich na os. Kasztanowym w Szczecinie

13.30 – 13.55

PODSUMOWANIE

PRZERWA

SESJA IV

13.55 – 14.25

 

12. ks. mgr lic. Marcin Nockowski – Katedra Teologii Patrystycznej

Akt zawierzenia diecezji szczecińsko-kamieńskiej Matce Bożej. Hermeneutyka tekstu modlitewnego.

13. ks. mgr lic. Maciej Babicki – Katedra Historii Kościoła

Budownictwo sakralne w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

14.25

PODSUMOWANIE

ZAKOŃCZENIE
Dziekan WT US – ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US

aktualizowano: 2015-04-29 12:45
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Dożynki Archidiecezjalne – Choszczno 28.08.2022

Dożynki Archidiecezjalne odbędą się w niedzielę, 28 sierpnia, w parafii pw. Jadwigi Królowej w Choszcznie o godz. 15.00. Uroczystość ta obędzie się we współorganizacji z Burmistrzem i Gminą Choszczno. Podczas Dożynek Archidiecezjalnych, jako rodzina diecezjalna, będziemy dziękować wspólnie Bogu za tegoroczne plony i prosić Boga o błogosławieństwo dla wszystkich uprawiających ziemię. 

»

Dziękczynienie za Jubileusz Diecezji

Wspominając Liturgię z okazji Jubileuszu 50. lat istnienia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, którą Papież Paweł VI utworzył z wielkiej gorzowskiej Administratury Apostolskiej bullą Episcoporum Poloniae coetus 28 czerwca 1972 r., serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i wspólną modlitwę podczas Głównej Uroczystości obchodów tego Jubileuszu we wtorek, 28 czerwca br., w Archikatedrze Szczecińskiej.

 

»

Synodalna synteza Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Podczas Uroczystej Mszy Świętej z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia diecezji, 28 czerwca w Archikatedrze Szczecińskiej zostały zakończone prace diecezjalnego etapu Synodu Biskupów.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności