Czwartek, 26 maja 2022 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła Czwartek VI tygodnia okresu wielkanocnego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Filipa Nereusza

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Apostolat Chorych

Polecamy:

KULTURA

KULTURA 3 listopada 2013 12:31 wyświetleń: 18274

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek - Religia - Zdrowie

Tegoroczna konferencja, która odbędzie się w Dziwnowie, w dniach 4-6 listopada 2013 r., na temat: "Troska o człowieka psychicznie chorego: Wsparcie - Terapia - Ochrona" jest intelektualnym wkładem środowiska naukowego w zrozumieniu i przybliżeniu problematyki zawartej w słowach Benedykta XVI "... miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i społeczeństwa." /Spe salvi/ . Organizatorzy mają nadzieję, że owoce Konferencji przyczynią się do zwiększenia społecznej wrażliwości wobec problemów związanych z obecnością wśród nas ludzi psychicznie chorych.

W Encyklice "SPE SALVI o nadziei chrześcijańskiej" Papież Benedykt XVI naucza: " ... miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i społeczeństwa. Społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim."

W tym roku obchodzimy 100-lecie zakończenia prac budowlanych i oddania przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy szpitala św. Karola Boromeusza w Szczecinie.

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska i Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie wznawiając to Dzieło dla potrzeb współczesnego społeczeństwa kończy budowę Domu Pomocy Społecznej i dalej kontynuje budowę Szpitala Rehabilitacyjnego. Obie placówki wpisują się w "Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasta Szczecin na lata 2009 - 2015".

Tegoroczna konferencja na temat: "Troska o człowieka psychicznie chorego: Wsparcie - Terapia - Ochrona" jest intelektualnym wkładem środowiska naukowego w zrozumieniu i przybliżeniu problematyki zawartej w przytoczonym wyżej fragmencie papieskiej encykliki. Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż owoce Konferencji przyczynią się do zwiększenia społecznej wrażliwości wobec problemów związanych z obecnością wśród nas ludzi psychicznie chorych.

ORGANIZATORZY:
Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Konferencja realizowana i współfinansowana jest w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - "Nowe horyzonty" - integracja i aktywizacja społeczna osób chorych psychicznie i ich opiekunów.

 

PROGRAM KONFERENCJI

PONIEDZIAŁEK 04.11.2013r

9.30 Otwarcie Konferencji

Wystąpienia:

  1. Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup. prof. dr hab. Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński
  2. Wojewoda Zachodniopomorski Pan Marcin Zydorowicz
  3. Jego Magnificencja prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  4. Prof. dr hab. n. med. Seweryn Wiechowski Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie

Część I
Przewodniczy sesji: Prof. dr hab. n. med. Seweryn Wiechowski

9.45 – 10.15 Chorzy psychicznie w świetle Pisma Świętego
ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

10.15 – 10.45 Wyzwania psychiatrii wieku podeszłego
prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
Konsultant Krajowy Ministra Zdrowia ds. Psychiatrii

10.45 - 11.15 Na rozdrożu – psychiatria w poszukiwaniu siebie
prof. dr hab. Jacek Wciórka
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

11.15- 11.40 Współwystępowanie chorób somatycznych i psychicznych. Pojęcie remisji w psychiatrii
prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
Pomorski Uniwersytet Medyczny

11.40-12.10 Przerwa

12.10 - 12.40 Troska Kościoła o dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański
Uniwersytet Szczeciński

12.40 - 13.10 „ Klauzula sumienia”
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko
Warszawski Uniwersytet Medyczny

13.10 - 13.30 Odmienność i tożsamość. Personalistyczne spojrzenie na psychoterapię
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TCh
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13.30 – 14:00 Podsumowanie – dyskusja


Część II
Przewodniczy sesji: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

15.30 - 15.50 Samoagresja – wyzwaniem dla pedagogiki
ks. prof. dr hab. Jan Zimny
Katolicki Uniwersytet Lubelski

15.50 – 16.10 Nauki psychologiczne i środowiskowe wsparciem troski o człowieka chorego psychicznie
ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

16.10 - 16.30 Zdrowie jako wartość w ukraińskim społeczeństwie
prof. dr hab. Jurij Paczkowski
Uniwersytet Lwowski, WZos KUL w Stalowej Woli

16.30 - 17.00 Przerwa

17.00 - 17.20 Bezpieczeństwo chorego z niepokojem ruchowym a pojęcie wolności – pespektywa neurologa
prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
Pomorski Uniwersytet Medyczny

17.20 – 17.40 Religijność człowieka i jej rola w pracy z osobą chorą psychicznie
dr Justyna Kula - Lic
Katolicki Uniwersytet Lubelski

17.40 - 18.30 Podsumowanie Dyskusja

19:00 - 20.00 Spotkanie z Operą
Mezzosopran: Małgorzata Kustosik
Baryton: Krzysztof Makowski
Fortepian: David Serebrjanik


WTOREK 05.11.2013r.
Część I
Przewodniczy sesji: prof. dr hab. Jan Tylka

9.00 – 9.20 Organizacja i zadanie własne gmin w zakresie pomocy osobom psychicznie chorym
Jerzy Gierlacki
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

9.20 – 9.40 Znaczenie wsparcia społecznego i zasobów jednostki w terapii zaburzeń życia psychicznego
prof. dr hab. Jan Tylka
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

9.40 – 10.10 System oparcia środowiskowego dla osób chorujących psychicznie w powiecie Kołobrzeskim
dr n. med. Ewa Giza
Prezes Stowarzyszenia „Fenix”

10.10 - 10.30 O poszanowaniu godności człowieka dementywnego od Alzheimera do Tischnera i jeszcze więcej
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu

10.30 – 10.50 Reakcje depresyjne w kontekście psychoneuroimmunologii oraz pneumoimmunologii
ks. prof. dr hab. Wiesław Dyk
Uniwersytet Szczeciński

10.50 – 11.20 Przerwa

11.20 – 11.50 Akcja „Wygaszania Życia” hitlerowski program eliminacji dzieci psychicznie i mentalnie chorych
ks. prof. dr hab. Arturo Katolo
Papieski Wydział Teologiczny Italii Południowej Neapol – Włochy

11.50 – 12.10 Psychologiczne aspekty chorób przewlekłych
prof. dr hab. Karol Mausch
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12.10 – 12.30 Surowce roślinne – alternatywa w leczeniu dolegliwości na tle nerwowym
dr hab. Katarzyna Janda
Pomorski Uniwersytet Medyczny

12.30 – 12.50 Zastosowanie ziół w leczeniu chorób psychicznych.
ks. dr Tadeusz Dyk
Pomorski Uniwersytet Medyczny

12.50 – 13.20 Podsumowanie – dyskusje


Cześć II
Przewodniczy sesji: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski

15.30 – 15.50 Pomoc duszpasterska wobec osób z wybranymi zaburzeniami osobowości
ks. dr Sławomir Bukalski
Uniwersytet Szczeciński

15.50 – 16.10 Syn wobec choroby ojca: pouczenie mądrości ( Syr 3,13)
ks. dr Cezary Korzec
Uniwersytet Szczeciński

16.10 – 16.30 Od Stultifera navis do wyobraźni miłosierdzia. Miejsce ludzi chorych
psychicznie w społeczeństwie i w Kościele
ks. dr Jan Marcin Mazur

16.30 – 16.50 Troska o człowieka w zawodach z misją społeczną
prof. dr hab. Ewa Ryś
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

16.50 – 17.20 Przerwa

17.20 – 17.40 Starzenie się jako proces przemian biologicznych, psychologicznych, społecznych i demograficznych
dr n. med. Katarzyna Radko
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Lublin

17.40 - 18.00 Rehabilitacja i fizjoterapia w leczeniu psychiatrycznym
dr n. med. Grzegorz Sławiński

18.00-18.30 Podsumowanie- dyskusja

19.00 – 20.00 Koncert zespołu „BRONEK BAND” z Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Broniewskiego w Szczecinie


ŚRODA 06.11.2013r.

Przewodniczy sesji: ks. prof. dr hab. Wiesław Dyk

9.00 – 9.20 Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie
mgr Joanna Fugiel
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie dla osób przewlekle psychicznie chorych

9.20 – 9.40 Czynniki leczące w psychoterapii
dr n. med. Ryszard Kamiński
Zachodniopomorski Instytut Terapii

9.40 – 10.10 Podstawy prawne troski o chorego psychicznie
ks. dr Grzegorz Harasimiak
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

10.10 – 10.30 Odpowiedzialność miasta w regionalnej gospodarce nieruchomościami publicznymi
dr Maciej Nowak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

10.30 – 10.50 Dom Pomocy Społecznej miejscem wsparcia terapii i ochrony dla osób przewlekle psychicznie chorych
mgr Lucyna Skałecka - Włodarczyk
Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie

10.50 – 11.20 Przerwa

11.20 – 11.50 Zakład Aktywizacji Zawodowej – terapeutyczny wymiar pracy
mgr Dorota Rybarska - Jarosz
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie

aktualizowano: 2013-11-26 00:07
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Uroczystość NMP Matki Kościoła - Katedra 6.06.2022

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Głównej Patronki naszej Archidiecezji, którą będziemy przeżywać w Katedrze, w poniedziałek, 6 czerwca, ma w tym roku szczególny wymiar z racji na Jubileusz 50-lecia diecezji. 

»

Tydzień Ewangelizacyjny

Zapraszamy na spotkania, organizowane przez Kurię Metropolitalną, które odbędą się w szczecińskiej parafii pw. Świętego Krzyża w dniach od 7 do 10 czerwca od godz. 18.00. Spotkania rozpoczną się Mszą Świętą. Modlitwom w te dni będą przewodniczyć i słowo Boże głosić następujący Kapłani: 7-8 czerwca – Ks. Rafał Jarosiewicz; 9 czerwca – Ks. Dariusz Dąbrowski COr; 10 czerwca – Ks. Dominik Chmielewski SDB. 

»

Wigilia Paschalna 2022 w Bazylice Archikatedralnej

Litrurgii Wigilii Paschalnej w Bazylice Archikatedralnej przewodniczył Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Podczas uroczystej liturgii Ksiądz Arcybiskup udzielił sakramentów chrztu, bierzmowania i I komunii świętej trzem dorosłym osobom. Nocną celebrację Wigilii Paschalnej zakończyła procesja rezurekcyjna.

Fot. Wojciech Kłosowski

 

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności