1 Ustanowienie Penitencjarii Archidiecezjalnej w Szczecinie | Kościół Szczecińsko-kamieński
Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r. imieniny: Marii, napoleona, Stelii Poniedziałek XX tygodnia okresu zwykłego | Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Apostolat Chorych

Polecamy:

INSTYTUCJE

INSTYTUCJE 25 lutego 2013 17:02 wyświetleń: 9478

Ustanowienie Penitencjarii Archidiecezjalnej w Szczecinie

W Roku Wiary, w II Niedzielę Wielkiego Postu, 24 lutego 2013 r., w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga uroczyście ogłosił utworzenie Penitencjarii Archidiecezjalnej w Szczecinie

 

ANDREAS DZIĘGA
DEI ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA
ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA SEDINENSIS-CAMINENSIS
 
 DEKRET
powołujący do istnienia
PENITENCJARIĘ ARCHIDIECEZJALNĄ
w Szczecinie
 

Biorąc pod uwagę potrzeby powierzonego mi Ludu Bożego w zakresie nieustannego formowania ludzkich sumień, mając też na uwadze trwającą aktualnie dyskusję na tematy bioetyczne, w tym problematykę etyczno-moralnej oceny indywidualnej odpowiedzialności poszczególnych wiernych za publicznie wygłaszane opinie a także podejmowane publicznie decyzje dotyczące promowania oraz rozszerzania możliwości stosowania naruszających porządek natury oraz godność osoby ludzkiej procedur in vitro, uwzględniając także inne, trudne współczesne kwestie etyczno-moralne, działając na mocy kanonu 145 §2 oraz kanonu 148 Kodeksu prawa kanonicznego, niniejszym Dekretem powołuję do istnienia w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej autonomiczny urząd pod nazwą: Penitencjaria Archidiecezjalna w Szczecinie.

Penitencjarię Archidiecezjalną tworzyć będzie zespół kapłanów - ekspertów z zakresu teologii pastoralnej, teologii moralnej, teologii duchowości, bioetyki i prawa kanonicznego. Na czele Zespołu stoi Penitencjarz Archidiecezjalny, wyposażony na forum wewnętrznym we wszystkie uprawnienia jurysdykcyjne, zwyczajnie przynależne biskupowi diecezjalnemu, zaś na forum zewnętrznym równy w kompetencjach wikariuszowi biskupiemu w sprawach określonych niniejszym Dekretem, podlegający bezpośrednio Arcybiskupowi Metropolicie. W skład Zespołu wchodzą Konsultorzy, według swoich kompetencji i specjalności akademickich, w liczbie od 3 do 7. Odrębny Zespół stanowią w Penitencjarii Księża Penitencjarze kapitulni i sanktuaryjni, działający zawsze z zachowaniem klauzuli forum wewnętrznego.

Do zadań Penitencjarii należeć będą przede wszystkim:

  1. analiza teologiczno-etyczna nowych zagadnień z zakresu spowiednictwa, teologii moralnej i kwestii bioetycznych, włącznie z udzielaniem odpowiedzi o charakterze konsultacyjnym;
  2. formacja spowiedników na terenie Archidiecezji w zakresie tzw. tematów trudnych, nowych, bioetycznych itp.;
  3. koordynacja posługi penitencjarzy kapitulnych i sanktuaryjnych na terenie Archidiecezji;
  4. pomoc spowiednikom w rozstrzyganiu trudnych kazusów, z zachowaniem odpowiedniej tajności poszczególnych sytuacji;
  5. konsultacje z katechetami w zakresie formacji sumień młodego pokolenia;
  6. organizowanie formacji permanentnej spowiedników, konferencji naukowych oraz podejmowanie tych zagadnień w ramach przepowiadania liturgicznego;
  7. rozpoznawanie i rozstrzyganie przedstawionych przez duszpasterzy bądź też przez samych wiernych sytuacji, w których publiczne wypowiedzi, decyzje, lub w inny sposób prezentowana postawa zewnętrzna wiernego, świadomie niezgodna z nauką Kościoła katolickiego, powinny skutkować powstrzymaniem się tegoż wiernego od przystępowania do Komunii świętej, wraz z określeniem warunków powrotu do pełnego życia sakramentalnego;
  8. inne, ważne kwestie, z zakresu sakramentu pokuty i pojednania.

Siedzibą Penitencjarii jest budynek Sądu Metropolitalnego przy ul. Królowej Korony Polskiej 28E w Szczecinie, z zachowaniem jednak autonomii godzin urzędowania. Konieczną obsługę biurową zapewnia wiceoficjał Sądu Metropolitalnego wprowadzony do Zespołu. Wewnętrzna dynamika i metodologia działania Zespołu może być określona własnym, wewnętrznym Regulaminem.

Funkcje w Penitencjarii będą powierzane na okres 3-letnich kadencji, z możliwością ponawiania na kolejne kadencje. Pierwsza, rozpoczynająca się obecnie kadencja, będzie trwać od momentu ogłoszenia niniejszego Dekretu do końca lutego 2016 roku.

W pierwszej kadencji Penitencjarię Archidiecezjalną tworzą:

Penitencjarz Archidiecezjalny - Ksiądz Infułat Prof. dr hab. Andrzej Offmański
Konsultorzy: Ks. Infułat dr Ryszard Ziomek
Ks. Prałat Prof. dr hab. Henryk Wejman
Ks. Prałat dr Zygmunt Wichrowski
Ks. Kanonik Prof. dr hab. Wiesław Dyk
Ks. dr Artur Pestka – Wiceoficjał Sądu Metropolitalnego

Niniejszy Dekret wchodzi w życie w dniu 24 lutego 2013 r., z momentem odczytania go w czasie uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, rozpoczynającej cykl modlitw dziękczynnych za pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI.

Na trudy podejmowanych działań i radość czynionego oraz ukazywanego dobra, przede wszystkim na obfitość szafowanych łask Bożego Miłosierdzia w naszym pokoleniu, upraszam obfitości darów Ducha Świętego i z serca błogosławię.

Szczecin, dnia 24 lutego 2013 r.,
Znak: B2 – 5/2013

/-/ + Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita

Szczecińsko-Kamieński

/-/ Ks. Sławomir Zyga
Kanclerz Kurii

aktualizowano: 2013-03-09 23:20
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Dożynki Archidiecezjalne – Choszczno 28.08.2022

Dożynki Archidiecezjalne odbędą się w niedzielę, 28 sierpnia, w parafii pw. Jadwigi Królowej w Choszcznie o godz. 15.00. Uroczystość ta obędzie się we współorganizacji z Burmistrzem i Gminą Choszczno. Podczas Dożynek Archidiecezjalnych, jako rodzina diecezjalna, będziemy dziękować wspólnie Bogu za tegoroczne plony i prosić Boga o błogosławieństwo dla wszystkich uprawiających ziemię. 

»

Dziękczynienie za Jubileusz Diecezji

Wspominając Liturgię z okazji Jubileuszu 50. lat istnienia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, którą Papież Paweł VI utworzył z wielkiej gorzowskiej Administratury Apostolskiej bullą Episcoporum Poloniae coetus 28 czerwca 1972 r., serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i wspólną modlitwę podczas Głównej Uroczystości obchodów tego Jubileuszu we wtorek, 28 czerwca br., w Archikatedrze Szczecińskiej.

 

»

Synodalna synteza Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Podczas Uroczystej Mszy Świętej z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia diecezji, 28 czerwca w Archikatedrze Szczecińskiej zostały zakończone prace diecezjalnego etapu Synodu Biskupów.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności