1 Oświadczenie Szczecińskiej Kapituły Katedralnej w sprawie prof. Chazana | Kościół Szczecińsko-kamieński
Piątek, 19 sierpnia 2022 r. imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji Piątek XX tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Jana Eudesa

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Apostolat Chorych

Polecamy:

INSTYTUCJE

INSTYTUCJE 26 lipca 2014 18:52 wyświetleń: 15573

Oświadczenie Szczecińskiej Kapituły Katedralnej w sprawie prof. Chazana

Szczecińska Kapituła Katedralna zebrana na uroczystej sesji z okazji odpustu św. Jakuba Apostoła, patrona Szczecińskie Bazyliki Katedralnej, przyjeła Oświadczenie solidaryzujące się z prof. Bogdanem Chazanem. Oświadczenie sygnował również Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński.

OŚWIADCZENIE
SZCZECIŃSKA KAPITUŁA KATEDRALNA SOLIDARYZUJE SIĘ
Z PANEM PROFESOREM BOGDANEM CHAZANEM
I CAŁĄ POLSKĄ SŁUŻBĄ ZDROWIA BRONIĄCĄ ŻYCIE

W obliczu wydarzeń ostatnich tygodni, związanych ze Szpitalem im. Świętej Rodziny w Warszawie, rodzi się pytanie: Czy świat dzisiejszy tworzy cywilizację życia czy może – niestety – kulturę śmierci? Jakże wiele padało obraźliwych słów, którymi zostali obrzuceni ludzie stojący na straży życia dzieci poczętych, najbardziej bezbronnych, jeszcze nie narodzonych lecz już żyjących pod sercem swych matek, a wszystko rzekomo w imię prawa. Czyżby w narodzie św. Jana Pawła II zapanowała cywilizacja śmierci? A przecież właśnie w naszym mieście, na szczecińskich Jasnych Błoniach, Papież – nasz Rodak, upominał nas:  „Trzeba, by o tym zagrożeniu, o własnym losie mówili, pisali, wypowiadali się przez filmy czy środki przekazu społecznego nie tylko ci, którzy – jak twierdzą – mają prawo do życia, do szczęścia i samorealizacji, ale także ofiary tego obwarowanego egoizmu.  Trzeba, by mówiły o tym zdradzone, opuszczone i porzucone żony, by mówili porzuceni mężowie. By mówiły o tym pozbawione prawdziwej miłości, ranione u początku życia w swej osobowości i skazane na duchowe kalectwo dzieci (…). Trzeba upowszechniać głos ofiar – ofiar egoizmu i „mody”; permisywizmu i relatywizmu moralnego; ofiar trudności materialnych, bytowych i mieszkaniowych. Dlatego też Kościół – słowami adhortacji  Familiaris consortio – otwarcie i z mocą broni praw rodziny, przed niedopuszczalnymi uzurpacjami ze strony społeczeństwa i instytucji państwowych”.

/Jan Paweł II, homilia na Jasnych Błoniach w Szczecinie, 11.06.1987 r./

Te słowa pozostawił swojej Ojczyźnie Święty nasz Rodak. A gdy lekarze i studenci medycyny, właśnie w imieniu tych najsłabszych i bezbronnych stanęli w obronie ich życia, zmasowany atak wielu środków społecznego przekazu i niektórych polityków starał się dokonać gwałtu na ludzkiej godności, traktując niepełnosprawne a jeszcze nie narodzone dziecko jako zagrożenie wolności, a nie jako dar Boży oraz zadanie dla rodziców i dla społeczeństwa. Gdzież jest polska racja stanu?

Od stóp szczecińskiej statuy św. Jana Pawła II, gdzie znalazły się też słowa z Jasnych Błoni: „By rodzina była Bogiem silna, a Kraj był silny rodziną”, Szczecińska Kapituła Katedralna, w dniu św. Jakuba – Patrona szczecińskiej katedry, przesyła słowa poparcia i solidarności z Panem prof. dr hab. Bogdanem Chazanem i całą polską służbą zdrowia, zatroskaną o każde poczęte życie, kierującą się naturalnym prawem Bożym, nie kolidującym przecież z żadną godziwą normą prawa państwowego. Gdyby zaś taka kolizja zachodziła, to „bardziej należy słuchać Boga, aniżeli ludzi” (Dz 5,29). Prawo sprzeczne z etyką, z sumieniem człowieka, w sposób oczywisty i bezdyskusyjny nie ma mocy wiążącej i często funkcjonuje na zasadzie przymusu czy przemocy. Powyższe słowa to niezwykle ważny głos w kontekście toczącej się debaty nad klauzulą sumienia lekarzy. Głos tym ważniejszy, że jest nie tylko osobistą opinią, ale stanowiskiem prefekta watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary – Kardynała Gerharda Ludwiga Müllera.

Odwołując się do klauzuli sumienia, czyli prawnej gwarancji wolności lekarza do odmowy zadawania śmierci, klauzuli, która musi być respektowana przez każdy rozumny system prawa, lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci i wszyscy, od których zależy medyczna ochrona zdrowia i życia ludzkiego, mają prawo do jej konsekwentnego stosowania. Profesor Bogdan Chazan dał tego dowód nie wyrażając zgody na dokonanie aborcji, a wręcz proponując opiekę nad poczętym dzieckiem i jego matką. To sprawiło, iż pozbawiono Go stanowiska i wszczęto procedurę prokuratorską. Ma to znamiona prowokacji społecznej, tym bardziej, że dzieje się to w roku kanonizacji św. Jana Pawła II – papieża rodzin i życia. Pan Profesor chciał ocalić życie, bez względu na to, jak długo miałoby trwać. A oto jesteśmy świadkami ustawiania przez licznych dziennikarzy opinii publicznej przeciwko uczciwości, zdrowemu rozsądkowi, sumieniu, przeciwko autorytetom, rzetelnej wiedzy i kompetencji oraz przeciwko kulturze życia i miłości. Dlaczego?

Ze Szczecina – z miasta, gdzie odbywa się co roku największy w Polsce Marsz dla Życia, ślemy więc słowa solidarności z Panem Profesorem i ze wszystkimi, którzy mają odwagę upowszechniać głos najbardziej bezbronnych i kierować się najbardziej ludzkimi zasadami wynikającymi z Chrystusowej miłości, nade wszystko tych najsłabszych, o których wielu ciągle nie chce pamiętać i o ich prawa nie ma odwagi się upomnieć.

Ogarniając te bolesne sprawy naszą modlitwą, wołamy słowami Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, więźnia obozów koncentracyjnych: Jasnogórska Matko Kościoła, ocal miłość i życie!

Szczecin, w uroczystość św. Jakuba Apostoła, 25 lipca 2014 r.


Metropolita Szczecińsko-Kamieński
/-/ + Arcybiskup Andrzej Dzięga

Prepozyt Szczecińskiej Kapituły Katedralnej
/-/ Bp Marian Błażej Kruszyłowicz

Dziekan Szczecińskiej Kapituły Katedralnej
/-/ Ks. Infułat prof. zw. dr hab. Andrzej Offmański

aktualizowano: 2014-09-09 11:18
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Dożynki Archidiecezjalne – Choszczno 28.08.2022

Dożynki Archidiecezjalne odbędą się w niedzielę, 28 sierpnia, w parafii pw. Jadwigi Królowej w Choszcznie o godz. 15.00. Uroczystość ta obędzie się we współorganizacji z Burmistrzem i Gminą Choszczno. Podczas Dożynek Archidiecezjalnych, jako rodzina diecezjalna, będziemy dziękować wspólnie Bogu za tegoroczne plony i prosić Boga o błogosławieństwo dla wszystkich uprawiających ziemię. 

»

Dziękczynienie za Jubileusz Diecezji

Wspominając Liturgię z okazji Jubileuszu 50. lat istnienia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, którą Papież Paweł VI utworzył z wielkiej gorzowskiej Administratury Apostolskiej bullą Episcoporum Poloniae coetus 28 czerwca 1972 r., serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i wspólną modlitwę podczas Głównej Uroczystości obchodów tego Jubileuszu we wtorek, 28 czerwca br., w Archikatedrze Szczecińskiej.

 

»

Synodalna synteza Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Podczas Uroczystej Mszy Świętej z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia diecezji, 28 czerwca w Archikatedrze Szczecińskiej zostały zakończone prace diecezjalnego etapu Synodu Biskupów.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności