1 Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych | Kościół Szczecińsko-kamieński
Piątek, 08 grudnia 2023 r. imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza Piątek I tygodnia adwentu | Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

Polecamy:

INSTYTUCJE

INSTYTUCJE 17 marca 15:36 wyświetleń: 277

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach termomodernizacji budynku Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych p.w. Miłości Miłosiernej w Szczecinie.

Szczecin, 13.03.2023 r.

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych
P.W. Miłości Miłosiernej W Szczecinie
Strzałowska 26b
71-730 Szczecin

-------------------------------------------------------------Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych1. Podmiot zamawiający

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych
P.W. Miłości Miłosiernej W Szczecinie
Strzałkowska 26b, 71-730 Szczecin.

2. Nazwa zadania

Termomodernizacja budynku Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych p.w. Miłości Miłosiernej w Szczecinie etap 1: docieplenie - ściana zewnętrzna (ściana zew. nie docieplona).

3. Zakres do wykonania

Zadanie obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych elewacji nie docieplonych tj. od strony N/W, S/W, części elewacji S/E oraz dziedzińca, powyżej cokołu płytami styropianu o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,035 W/m*K metodą lekką-mokrą (bezspoinowy system ociepleń), wraz z dociepleniem ościeży, z gruntowaniem i wyprawą zewnętrzną, demontażem parapetów zewnętrznych, demontażem rur spustowych, wykonaniem nowych obróbek blacharskich i parapetów, montażem nowych rur spustowych, odtworzeniem instalacji odgromowej. Powierzchnia docieplenia: 909,08 m2. Materiał dociepleniowy: styropian - grubość: 0,15 m, lambda: 0,035 W/mK, Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,194 W/(m˛K). Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych współczynników przenikania ciepła jednak nie gorszych niż w/w, spełniających (dla przegrody po dociepleniu) wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

Szczegółowy zakres elementów prac niezbędnych do wykonania przedstawiono w załączonym przedmiarze robót.

4. Termin realizacji zadania

Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył nie więcej niż 120 dni licząc od dnia przekazania placu budowy.

5. Dokumentacja udostępniana przez zamawiającego

- Audyt energetyczny zawierający zdjęcia, opisy, rzuty poszczególnych kondygnacji itp.;
- Przedmiar-kosztorys nakładczy

Dokumenty w formie elektronicznej do pobrania znajdują się poniżej:

Audyt Energetyczny Budynku

Przedmiar Kosztorys Nakładczy

Załącznik Nr 1


6. Termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 31 marca 2023 roku włącznie. Dodatkowo należy przesłać na adres mailowy: karmel.szczecin@wp.pl potwierdzenie wysłania oferty z widoczną datą nadania. O ważności oferty decyduje data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie pisma z ofertą do tego dnia włącznie. Adres na który należy przesłać ofertę: Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych P.W. Miłości Miłosiernej W Szczecinie, ul. Strzałowska 26b, 71-730 Szczecin.

7. Sposób oceny oferty

Najważniejszym kryterium przy wyborze Wykonawcy będzie najniższa cena za wykonanie zadania we wskazanym terminie.

8. Wybór wykonawcy

W terminie do 14 kwietnia br. Zamawiający umieści informację na swojej stronie internetowej o złożonych ofertach i wyborze Wykonawcy.

9. Minimalne wymagania które musi spełnić Wykonawca prac

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uwiarygadniający dokument potwierdzający należyte wykonanie w ostatnich dwóch latach roboty budowlanej, termomodernizacyjnej, której elementem było wykonanie minimum 500 m2 docieplenia ścian zewnętrznych budynku.

10. Kontakt z Zamawiającym

Z uwagi na kontemplacyjny charakter życia Sióstr Zakonnych, korzystają one z poczty elektronicznej w ograniczonym wymiarze. Brak jest też możliwości kontaktu telefonicznego.

11. Informacje dodatkowe

Z uwagi na kontemplacyjny charakter życia Sióstr Zakonnych przy realizacji przedsięwzięcia zachodzi konieczność podjęcia szczególnych form realizacji zadania polegających na wykonywaniu prac budowlanych z zachowaniem norm i zasad funkcjonowania Klasztoru.

aktualizowano: 2023-03-21 15:49
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Katechumenat i mistagogia na dzisiejsze czasy - zapis konferencji

17 listopada 2023 roku w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Katechumenat i mistagogia na dzisiejsze czasy". Została ona zrealizowana dzięki dofinansowaniu, które otrzymał Instytut Nauk Teologicznych US w ramach programu Doskonała nauka II – wsparcie dla konferencji naukowych, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

»

Archidiecezjalny Dzień Jedności kandydatów do Bierzmowania

Odpowiadając pozytywnie na zachętę Papieża Franciszka, aby co roku Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata była czasem spotkania w diecezjach z młodzieżą, kandydaci do sakramentu bierzmowania z terenu całej Archidiecezji zostali zaproszeni wraz z opiekunami do Bazyliki Archikatedralnej pw. Św. Jakuba Ap. w Szczecinie. Koordynatorem wydarzenia był Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej. (fot. Adam Szewczyk)

»

Święcenia kapłańskie w kościele seminaryjnym

W niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, 26 listopada 2023 r., w kościele Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, Arcybiskup Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga udzielił święceń prezbiteratu alumnowi szczecińskiego seminarium, diakonowi Krzysztofowi Dorau. Homilię podczas uroczystości wygłosił Biskup Henryk Wejman. Nowo wyświęcony kapłan pochodzi z Sopotu.

Zdjęcia: Jakub Józefowicz

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności