1 | Kościół Szczecińsko-kamieński
Wtorek, 28 maja 2024 r. imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira Wtorek VIII tygodnia okresu zwykłego

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

Polecamy:

Home

Home 8 kwietnia 14:14 wyświetleń: 737 WDR
Tematy: Marsz dla Życia (26) |

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Ta fundacja jest niewątpliwie charyzmatyczna. To szczególne zagadnienie służby życiu od poczecia do naturalnej śmierci jest wpisane w posługę Fundacji Małych Stópek i jak bardzo jest dziś aktualne i potrzebne.

Może trzeba by wrócić do nauczania św. Jana Pawła II nt. małżeństwa i rodziny, wygłoszonego na Jasnych Błoniach w Szczecinie 11.06.1987 r. Wtedy nasz święty Rodak wystawił także piękną ocenę naszemu Pasterzowi, mówiąc o swoistej legitymacji dotyczącej troski o duszpasterstwo rodziny, małzeństwa, jaką poprzez swoją posługę w diecezji, Polsce i całym Kosciele wniósł śp. bp. Kazimierz Majdański. Wtedy też w darach ofiarnych złożona została księga z imionami dzieci, które udało się uratować od śmierci. Z pewnością o tym miłosierdziu wobec najmniejszych Pan Bóg pamięta podczas każdego spotkania z przekraczającymi próg życia doczesnego i wiecznego.

I kolejni pasterze, którzy z taką troską sie wypowiadali broniąc wiary, ale broniąc także nierozerwalności i świętości małżeństwa i rodziny. Oby rodziny były Bogiem silne. Z tym większą wdzięcznością dostrzeżmy tę iskrę, którą jest Fundacja Małych Stópek.

Nie sposób dziś nie zauważyć liturgicznej Uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie i faktu, że w wielu parafiach odbędzie się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.

Serdecznie do tego dzieła jesteśmy zaproszani.

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitwą wstawienniczą, polegającą na wzięciu w duchową opiekę na 9 miesięcy, nieznanego nam poczętego dziecka, którego życie jest zagrożone aborcją. Polega na odmawianiu jednej dziesiątki różańca świętego każdego dnia przez 9 miesięcy, z rozważaniem tajemnicy życia Jezusa i Maryi oraz odmówieniem specjalnej modlitwy w intencji tego dziecka. Można również dołączyć dobrowolne postanowienie, np: post, jałmużnę czy uczynek miłosierdzia.
Duchową Adopcję może podjąć KAŻDY – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Również osoby żyjące w związku niesakramentalnym i rozwiedzione. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

Według słów Jezusa Chrystusa: „są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem” (Mk 9,29). Dlatego potrzeba całej rzeszy obrońców życia ludzkiego, którzy z różańcem w ręku, przeciwstawią się temu wielkiemu złu, jakim jest śmierć nienarodzonych, najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, jest nie tylko „tarczą obronną” przed aborcją, ale również leczy zranienia pozostawione w sercu tych osób, które się do niej przyczyniły.

Tematycznie najbardziej odpowiednim dniem do podjęcia przyrzeczenia jest Uroczystość Zwiastowania NMP - 25 marca, kiedy cała liturgia kieruje nas na rozważanie tajemnicy przypominającej nam fakt, że Syn Boży stał się Człowiekiem czyli tajemnicy kiedy począł się z Ducha Świętego i przyjął Ciało z Maryi Dziewicy.
Jeżeli w ten dzień to wydarzenie nie jest dla nas możliwe, to można przyrzeczenie złożyć w każdy inny dzień, szczególnie w uroczystości, święta, dni (środa i sobota) maryjne, idąc do kościoła i przed Najświętszym Sakramentem, wypowiedzieć słowa przysięgi. Można to zrobić także w domu (szczególnie osoby chore) w sposób jak najbardziej uroczysty, tzn. przygotować świece, może wizerunki świętych i złożyć przysięgę Duchowej Adopcji. Zachęcamy jednak, aby przyrzeczenie było składane w Waszym kościele, w którym najczęściej uczestniczycie w Eucharystii.   Warto wyrażać taką gotowość duszpasterzom na kila tygodni przed planowanym podjęciem przyrzeczenia i poprosić o przyjęcie przyrzeczenia. Być może, dzieki temu, po ogłoszeniu w kościele, także inne osoby podejmą duchową adopcję.

 

W jaki sposób należy podjąć Duchową Adopcję 

 Należy wypowiedzieć formułę przyrzeczenia Duchowej Adopcji, która prezentujemy poniżej 
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony(a) pragnieniem
niesienia pomocy w obronie nienarodzonych,
(ja, ………………..)
postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia ……………….. (w Święto / Uroczystość ………………..)
biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy każdego dnia
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:
* odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
* codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,
* przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:
* ………………..
* ………………..
* ………………..

Modlitwa codzienna:

Panie Jezu
za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, 
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, 
“Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady 
i które duchowo adoptowałem.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, 
aby zachowali je przy życiu, 
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.

 

Więcej o duchowej adopcji można dowiedzieć się na stronie Fundacji Małych Stópek i Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji .
Można też dowiedzieć się o aplikacji temu poświęconej.
https://fundacjamalychstopek.pl/formacja/
https://www.adoptujzycie.pl
https://www.duchowaadopcja.info/modlitwy-duchowej-adopcji.html
https://www.duchowaadopcja.info/index.html

 

aktualizowano: ponad 2 tygodnie temu, 2024-05-12
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Jubileuszowa pielgrzymka z Bambergu

W dniach 22-25 maja br. gościła w Szczecinie blisko stuosobowa grupa pielgrzymów z partnerskiej archidiecezji w Bambergu. Pielgrzymom przewodziło dwóch Arcybiskupów: obecnie urzędujący Herwig Gössl i emerytowany Ludwig Schick.

»

Uroczysta inauguracja Roku Jubileuszu Ottonowego

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2024 r., Biskup Zbigniew Zieliński, Administrator Apostolski Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, uroczyście zainaugurował Rok Jubileuszowy 900-lecia Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu, podczas Mszy świętej o godz.18:00, w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Na zakończenie liturgii kanclerz Kurii odczytał dekret inugurujący Rok Jubileuszowy oraz dekret Penitencjarii Apostolskiej, w któym Ojciec Święty Franciszek udzielił spacjalnych jubileuszowych odpustów.

Zdjęcia: Adam Szewczyk

 

»

Dekret inaugurujący Rok Jubileuszowy

Wyrażam nadzieję, że orędownictwo św. Ottona przyczyni się i zachęci wiernych do podejmowania trudu odnowienia i ożywienia własnej wiary. W tym duchu zachęcam do podejmowania wielorakich inicjatyw duszpasterskich, które będą pomocne w odnawianiu i umacnianiu stylu życia w duchu Chrystusowej Ewangelii.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności