1 XIII Nadbałtycka Debata Katechetyków Polskich - Trzęsacz | Kościół Szczecińsko-kamieński
Sobota, 13 lipca 2024 r. imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty Sobota XIV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

Aktualności

Aktualności 4 lipca 2016 09:27 wyświetleń: 5613

XIII Nadbałtycka Debata Katechetyków Polskich - Trzęsacz

W dniach 13-14 czerwca 2016 r. odbyła się w Trzęsaczu XIII Nadbałtycka Debata Katechetyków Polskich organizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskie Towarzystwo Teologiczne – Oddział w Szczecinie. Tematem tegorocznej debaty było „Bierzmowanie sakramentem inicjacji czy dojrzałości chrześcijańskiej”.
 

Zagadnieniu poświęcono trzy sesje. W pierwszej sesji prowadzonej przez panią prof. Annę Zellmę z UWM w Olsztynie, dwóch prelegentów przybliżyło temat: „Bierzmowanie dawniej i dziś”. Ks. prof. Kazimierz Misiaszek z UKSW w Warszawie już na początku postawił pytanie: Czy sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości czy wprowadzającym w dojrzałość?

Ks. Misiaszek uważa, że obecnie sakrament bierzmowania jest marginalizowany i duszpasterstwo nie radzi sobie z tym sakramentem. Prelegent uważa, że zadaniem duszpasterzy jest odkrywanie znaczenia bierzmowania od strony jego istoty. Ks. Profesor w wystąpieniu wspomniał, że istnieją kryteria dojrzałości chrześcijańskiej i niewątpliwie jest to proces złożony, który dokonuje się w czasie. Ks. Misiaszek wyakcentował także, że sakrament bierzmowania to moment udzielenia łaski i należy go rozumieć jako sakrament wprowadzający w dojrzałość, a nie jak powszechnie się mówi sakrament dojrzałości.

Drugim prelegentem pierwszej sesji był ks. dr Robert Kaczmarek z Katowic. Ks. Kaczmarek zaprezentował temat „Współczesna praktyka bierzmowania na przykładzie Polski i Niemiec”. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że bierzmowanie jest sakramentem, które zrobiło bezprecedensową „karierę”. Widać to przede wszystkim w historycznym oddzieleniu części rytów od chrztu świętego w początkach Kościoła, w rozwoju towarzyszącej im liturgii oraz w rozwoju teologii, której zadaniem było uzasadnienie tworzącej się praktyki. Teza o wyjątkowej „karierze” bierzmowania odnosi się do jeszcze jednego aspektu: a mianowicie do rozwoju jaki przeszedł ten sakrament w ostatnich czterdziestu latach. Jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia bierzmowanie uchodziło jako „zapomniany sakrament”. Od tamtego czasu w Niemczech, a od lat dziewięćdziesiątych w Polsce przygotowanie i celebracja bierzmowania nabrały całkiem nowe znaczenie.           

Prelegent stwierdził, że z analizy współczesnych dokumentów polskiego i niemieckiego Kościoła dotyczących bierzmowania wynika, że jego rozumienie jest bardzo bogate. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech postrzega się go w perspektywie sakramentu chrztu świętego, jako kolejny etap chrześcijańskiego wtajemniczenia. W Niemczech w poszczególnych diecezjach kładzie się jednak różne akcenty w rozumieniu bierzmowania. W wielu niemieckich diecezjach zamiast o „przygotowaniu” do bierzmowania mówi się o „drodze” bierzmowania, mając na myśli proces, w którym towarzyszy się młodemu człowiekowi.

Ks. Kaczmarek wspomniał, że w niemieckiej katechezie przy wyznaczaniu celów kładzie się nacisk na wymiar antropologiczno-egzystencjalny – akceptacja wiary ma pomóc człowiekowi, żeby jego życie się powiodło, w polskiej zaś na teologiczno-duchowy – pogłębienie wiary ma pomóc człowiekowi w osiągnieciu zażyłości z Chrystusem.  

Innymi kwestiami poruszonymi w wystąpieniu były wiek udzielania sakramentu bierzmowania, rytm, miejsce i czas udzielania bierzmowania, szafarz sakramentu, ramy czasowe przygotowania do bierzmowania, pomoce do prowadzenia przygotowania do bierzmowania (podręczniki metodyczne) oraz efekty katechezy do bierzmowania w Polsce i w Niemczech.

Na zakończenie wystąpienia ks. Kaczmarek podsumował, że pomimo wielkiego zaangażowania związanego z właściwym przygotowaniem do bierzmowania u wielu osób pozostaje jednakże pewne niezadowolenie, które David Hober zawarł w następującym spostrzeżeniu: „Nie udało się nam poruszyć wnętrza kandydatów tym, co dla nas jest drogocenne i święte. Moja intuicja jest taka: wytworzyliśmy opakowanie, nie potrafiliśmy jednak przekazać młodzieży wystarczającego wyobrażenia o tym, co mogłaby oznaczać dla ich życia i ich bycia chrześcijanami akceptacja/zgoda wyznawanego przez nas Bożego Ducha”. Tym bardziej dzisiaj potrzeba jeszcze więcej wysiłku i starań, aby dostrzec sakrament bierzmowania jako szansę zarówno dla młodych, jak i dla wspólnoty Kościoła.

W drugiej sesji prowadzonej przez ks. prof. Ryszarda Czekalskiego z UKSW w Warszawie omówiono temat „Bierzmowani w XXI wieku”. Ks. prof. Janusz Mastalski z UP JP2 w Krakowie przedstawił temat: „(Nie)zdolność gimnazjalistów do owocnego przyjęcia bierzmowania”. Na samym początku wystąpienia ks. Mastalski wyjaśnił pojęcie „niezdolność”. Uważa, że „niezdolność” to brak warunków do przyjęcia łask wynikających z sakramentu bierzmowania. Ponadto nakreślił obraz współczesnego gimnazjalisty. Prelegent postawił pytanie – czy duszpasterz ma pomysł na nastolatka, który ma tyle „niezdolności”?

Ks. Profesor podsumowując swój referat stwierdził, że dziś Kościół dysponuje ogromem metod ewangelizacyjnych, co stanowi szansę owocnego przeżycia sakramentu bierzmowania. Kolejną szansą jest to, że współcześnie afirmuje się duchowy rozwój integralny, a sam młody człowiek dość podatnie kształtuje się wychowawczo i tęskni za sacrum i za realną osobową wspólnotą.

Drugi prelegent drugiej sesji – ks. dr Krzysztof Kantowski z US w Szczecinie omówił temat: „Możliwości optymalnego przeżycia bierzmowania przed lub po gimnazjum”. W wykładzie wskazał na pozytywne i negatywne skutki bierzmowania udzielanego na etapie szkół ponadgimnazjalnych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Ostatni dzień XIII Nadbałtyckiej Debaty Katechetyków Polskich dotyczył przygotowania praktycznego do bierzmowania. Ostatnią sesję poprowadził ks. prof. Zbigniew Marek z Akademii Ignatianum w Krakowie. Szczegółowy temat zatytułowany „W kierunku nowych modeli przygotowania do bierzmowania” zaprezentował ks. prof. Paweł Mąkosa z KUL. Ks. Mąkosa przypomniał, że przygotowanie  do  bierzmowania  składa  się  z  trzech  etapów: dalszego,  bliższego i bezpośredniego. Dokonuje  się  ono  przede  wszystkim  przez  katechizację  młodzieży. Prelegent skupił się na trzech obszarach: treściach, metodach i organizacji. W odniesieniu do treści mówił o konieczności prowadzenia ewangelizacji przez głoszenie kerygmatu oraz mistagogii czyli wprowadzania w życie sakramentalne. W aspekcie metodycznym mówił o odejściu od systemu szkolnego i metod skoncentrowanych na przekazie wiary, podkreślając metody biblijne i liturgiczne. W kwestiach organizacyjnych podjął refleksje nad optymalnym wiekiem przygotowania i przyjmowania sakramentu bierzmowania oraz długością i intensywnością formacji.

Całość przygotowania ma na celu przekazanie treści doktrynalnych właściwych dla tego sakramentu oraz formację duchową kandydatów zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II (por. KL 71). Formacja w parafii zakłada 30 spotkań, w tym 5 celebracji liturgicznych.

Na zakończenie spotkania głos zabrał ks. bp dr Marek Mendyk – przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Ks. Biskup podkreślił wspólnotowy charakter przygotowania do bierzmowania. Zwrócił uwagę na sprawę języka, czyli sposób nawiązania kontaktu z młodzieżą oraz zasadę koncentracji na znakach i słowach towarzyszących liturgii bierzmowania.

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana, a przyjęcie sakramentu bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu (por. KKK 1285). Warto na końcu przypomnieć, że przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego wszyscy wierni w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości (por. KKK 1302).

           

Ks. dr Paweł Płaczek – US Szczecin  

aktualizowano: 2016-07-04 09:34
Wszystkich rekordów:

Polecane:

46. Szczecińskie Dni Katechetyczne

Zakończyły się 46. Szczecińskie Dni Katechetyczne pt. "Kościół i jego misja w świecie", które odbywały się w dniach 28-29 sierpnia br. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie. Coroczne spotkanie SDK, to najważniejsze wydarzenie formacyjne dla katechetów w roku szkolnym. Gościliśmy ks. prof. UKSW dr. hab. Waldemara Cisło z Warszawy - przewodniczącego Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz br. Tadeusza Rucińskiego FSC ze zgromadzenia braci szkolnych z Częstochowy, którzy poruszyli tematykę m.in.: Kościoła w czasie epidemii, prześladowań chrześcijań na świecie oraz antykultur. Była również możliwość uczestnictwa online w tym wydarzeniu, z racji na epidemię.

»

Zakończono budowę szkoły w Misokitsy na Madagaskarze

Budowa szkoły w Misokitsy na Madagaskarze została zakończona. Jest to drugi, po budynku kościoła, dar Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej dla diecezji Murondawa. Budynek szkolny składa się z dwóch klas i będzie służył miejscowym dzieciom i społeczności. Za kilka dni zostaną do niego dowiezione nowe, drewniane ławki i krzesła. Dach szkoły koloru zielonego i kolor ścian nawiązują do kolorystyki świątyni, która stoi tuż obok.

»

Aktualne prace przy szkole w Misokitsy na Madagaskarze

Trwają prace na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Misokitsy na Madagaskarze. Zostały podzielone klasy, murarze zaczynają wylewać posadzki oraz powstaje duża betonowa tablica. Szkoła pięknieje - za kilka dni malowanie blachy, ścian i montaż nowych drzwi oraz okien. W dalszym etapie także wyposażenie szkoły w ławki, krzesła i inne niezbędne, szkolne meble.

»

Betlejem w Szczecinie – Głośna Noc - charytatywny koncert kolęd

Koncert odbędzie się w 13. miastach i największych halach koncertowych w Polsce. Usłyszymy utwory premierowe napisane specjalnie na tę okazję oraz wspólnie zaśpiewamy kilkadziesiąt kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, które zabrzmią w nowych i oryginalnych aranżacjach. Na scenie pojawią się wielkie gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady. W Szczecinie wystąpią: Arka NOEGO, Natalia Niemen, Magda Bereda, Kasia Wilk, Agnieszka Musiał, Gabi Gąsior, Maya Avraham, Andrzej Lampert, Skubas, Robert Friedrich Litza, Adam Krylik, Mate.O, Marek Piekarczyk, Mietek Szcześniak oraz Zespół Muzyczny Jana Smoczyńskiego.

Trasa koncertowa Betlejem w Polsce 2019/2020 ma na celu stworzyć wielką wspólnotę wiary. Stworzy ją muzyka na najwyższym, światowym poziomie i wspólne śpiewanie. Każdy uczestnik koncertu, przy wejściu otrzyma folder z programem i opłatkiem. Widowisko z cyklu Betlejem w Polsce/Szczecinie pt. Głośna Noc to także wyjątkowi artyści, którzy wyśpiewają także swoją historię Bożego Narodzenia, porywające aranżacje muzyczne, niezwykła oprawa multimedialna oraz świąteczna atmosfera. W programie koncertu znajduje się łamanie opłatkiem i składanie życzeń. Podczas koncertu usłyszymy także życzenia od duchownych i świeckich włodarzy miasta. Koncert odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego oraz pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej. Więcej informacji oraz videorelacje z poprzednich edycji koncertów można znaleźć na stronie www.betlejemwpolsce.pl, www.ichtis.info oraz na ulotkach i plakatach, które zostały przekazane parafiom za pośrednictwem poczty dziekańskiej.

Ceny biletów są uzależnione od strefy numerowanego miejsca i są dostępne w trzech cenach: 50 zł, 60 zł i 80 zł – szczegóły na mapce sektorów hali Netto Arena w załączniku. Zachęcamy również do wsparcia projektu poprzez zakup i rozprowadzenie dwupłytowego albumu pt. „Jak w Betlejem” (30% wartości ze sprzedaży płyty pozostaje w parafii). Każdy Ksiądz lub wyznaczona przez niego osoba, na każde zakupione 25 szt. biletów w dowolnym sektorze otrzyma jeden, nieimienny bilet gratis w sektorze VIP (sektor A4). Za zgodą i błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, całkowity dochód ze sprzedaży biletów i płyt wesprze parafialne i archidiecezjalne duszpasterstwo młodzieży. Ilość biletów i rodzaj miejscówek jest ograniczony i decyduje o nich kolejność zgłoszeń. Zamówienia indywidualne i grupowe na bilety i płyty można składać w wersji elektronicznej pod adresem mailowym p.fryszka@ichtis.info oraz pod numerem telefonu 506 413 634 (p. Paulina Fryszka). Bilety można nabywać i odbierać w Wydziale Wychowania Katolickiego od dnia 21 listopada br. do dnia koncertu.


Prosimy Czcigodnych Księży o pomoc w rozprowadzaniu biletów oraz zaproszenie wszystkich wiernych do udziału w tym wydarzeniu, a także o dołączenie do ogłoszeń duszpasterskich we wszystkie niedziele do dnia 29 grudnia 2019 r. (włącznie) następującej informacji: „Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału w wyjątkowym, charytatywnym koncercie kolęd z różnych stron świata z cyklu Betlejem w Szczecinie pt. Głośna Noc, który odbędzie się w dniu 4 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena w Szczecinie. Wystąpią wyjątkowi wokaliści i instrumentaliści z Polski. Bilety w różnych strefach dostępne są w cenie 50, 60 i 80 zł do nabycia w parafiach oraz w Kurii Metropolitalnej”.

Informujemy także, że do wszystkich parafii Archidiecezji, za pośrednictwem poczty dziekańskiej, zostały przekazane plakaty promujące to wydarzenie (format A3) – Czcigodnych Księży prosimy uprzejmie o wywieszenie ich w gablotach parafialnych. Plakaty można także przekazać katechetom do szkół i innym instytucjom. W załączniku zamieszczamy plakat koncertu – można go udostępniać w mediach społecznościowych oraz stronach internetowych parafii. Prosimy również o życzliwość i udostępnienie płotów przy kościołach i parafiach, na których będziemy mogli powiesić banery promocyjne koncert (o wymiarach ok. 1x3 m). Banery zostaną dostarczone bezpośrednio do parafii, zamontowane i zdjęte przez wolontariuszy wydarzenia.

 

Betlejem w Szczecinie w Internecie:
Teledysk do piosenki „Jak w Betlejem” promujący trasę koncertową Betlejem w Polsce: www.facebook.com/betlejemwpolsce/videos/329676120847700/
Wydarzenie na Facebook'u: www.facebook.com/events/1385990761582340/
Betlejem w Polsce na Facebook'u: www.facebook.com/betlejemwpolsce
Fotorelacja z Betlejem w Szczecinie 2019: www.ichtis.info/betlejem-w-szczecinie-2019/6317
Videorelacja z Betlejem w Szczecinie 2018: www.youtube.com/watch?v=KUQZdiiUVRw

Zapraszamy do oglądania i udostępniania materiałów promujących koncert Betlejem w Szczecinie – Głośna Noc!

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności