1 Przesłanie 41. Szczecińskich Dni Katechetycznych | Kościół Szczecińsko-kamieński
Środa, 28 września 2022 r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława Środa XXVI tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Wacława

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Apostolat Chorych

Aktualności

Aktualności 10 września 2015 13:15 wyświetleń: 6734

Przesłanie 41. Szczecińskich Dni Katechetycznych

W piątek 28.08 księża, a w sobotę 29.08.2015r. katecheci Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej rozpoczęli nowy rok katechetyczny, biorąc udział w 41. Szczecińskich Dniach Katechetycznych i przeżywając je pod hasłem:” Idź i ty czyń podobnie – przez chrzest do apostolstwa miłosierdzia”.

W sobotę przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię Ks. bp Henryk Wejman, biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej . Nawiązał w niej do ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia br. Przybliżył słuchaczom treść bulli papieskiej „Oblicze Miłosierdzia” („Misericordiae Vultus”). „W bulli papież daje nam wskazania do przeżywania tego jubileuszu i nade wszystko do świadczenia o Jezusie Chrystusie” – mówił Ksiądz Biskup, a dalej, powołując się na ten dokument stwierdził, że Miłosierdzie Boże stanowi rdzeń naszego życia. Dlatego też naszym zadaniem i powinnością jest okazywanie miłosierdzia  bliźnim, tak jak otrzymujemy je od Boga. Według papieża Franciszka miłosierdzie jest fundamentalną zasadą życia Kościoła. Ojciec Święty  przekazuje nam też prawdę,  iż „świadczenie miłosierdzia drugiemu jest najistotniejszym kryterium naszej wiary”. Ksiądz Biskup przedstawił implikacje pastoralno – katechetyczne, na które wskazuje papież Franciszek: medytowanie, praktykowanie, obwieszczanie. Powinniśmy medytować, czyli rozważać w ciszy Słowo Boże, co pozwoli nam weryfikować swoje wybory, swój świat wartości, a to spowoduje, że będziemy bardziej wrażliwi na drugiego człowieka. Praktykowanie miłosierdzia między ludźmi papież zawarł w rzeczywistości  pielgrzymki – jako drogi życia człowieka, w czasie której powinien on dbać o duchowe kształtowanie siebie, aby dobrze przeżyć  czas życia na ziemi i szczęśliwie dotrzeć do domu Ojca. Naszą przewodniczką  powinna być św. Faustyna, która w „Dzienniczku” zawarła myśli na temat miłosierdzia i konkretne wskazania do jego praktykowania. Przepowiadanie, czyli obwieszczanie miłosierdzia na różne sposoby, obowiązuje nas w stosunku do wszystkich ludzi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Swoją homilię Ks. Biskup zakończył słowami: „Świadczenie miłosierdzia gwarantuje dostąpienie z naszej strony miłosierdzia Pana Boga, udziału w Jego przymiocie. A zatem – warto być miłosiernym”.

Przed zakończeniem Mszy św. katecheci pożegnali ks. kan. mgr. lic. Piotra Superlaka, który przez 18 lat pracował w Wydziale Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie na stanowisku wizytatora diecezjalnego, a następnie dyrektora Wydziału. Ks. Piotr rozpoczął pracę jako proboszcz  parafii pw. Gwiazdy Morza w Świnoujściu oraz dziekan dekanatu Świnoujście. Podziękował on katechetom za wieloletnią współpracę, obiecał modlitewne wspieranie oraz życzył wszystkim, by byli kompetentnymi katechetami, sługami, którzy czerpią siłę z relacji z Panem Bogiem.

Następnie nowy Dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego ks. dr Paweł Płaczek podziękował paniom katechetkom, które zakończyły swoją pracę w szkole i odeszły na zasłużoną emeryturę. Panie: Lidia Czernichowska, Grażyna Drożdzińska, Ewa Fedorowicz, Grażyna Jaguszewska, Elżbieta Luby, Teresa Nalepa, Krystyna Piotrowska, Teresa Stasiak i Irena Zarecka otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Po Mszy św. ks. dr hab. prof. US Grzegorz Wejman wygłosił referat na temat: „Chrzest Polski a chrześcijaństwo na Pomorzu”. Przedstawił dzieje chrześcijaństwa w Polsce i na Pomorzu od chrztu przyjętego przez Mieszka I aż do naszych czasów. Przybliżył nam wartość chrztu Polski oraz wynikające z niego konsekwencje dla ziemi, na której  żyjemy, a więc również dla nas. Podając wiele ciekawych faktów m.in. z historii naszej archidiecezji, Ksiądz Profesor zachęcił nas do  pogłębiania wiedzy o tych wydarzeniach i okolicznościach ich zaistnienia. Jest to konieczne, abyśmy  przygotowując się do  obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski, dysponowali rzetelną wiedzą na ten temat, aby móc dzielić się nią z naszymi uczniami.  W czasie swojego wystąpienia, Ksiądz  Profesor  zacytował słowa Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Powrót Polski na ziemie piastowskie, na ziemie śląskie czy też na ziemie pomorskie  jest wymownym ostrzeżeniem Pana Boga, który kieruje narodami, jest Ojcem ludów i narodów. Jest ostrzeżeniem dla narodów krwawych, które wywołują wojny”. Nawiązując do tych słów Księdza Prymasa,  rozpoczął swoje wystąpienie abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko – kamieński, który zachęcał do rozważenia pojęcia „naród”. Mówił: „Naród jest darem Boga. Narodowość jest ofertą ze strony Boga, która jeśli jest przez ludzi po bożemu  przyjęta, to może być źródłem ogromnych duchowych mocy dla wszystkich, którzy idą przez dzieje jako naród”. Mówili o tym wielokrotnie nasi wielcy rodacy: Prymas Tysiąclecia i polski Papież. Ksiądz Arcybiskup przypomniał słuchaczom Wielką Narodową Nowennę przed Tysiącleciem Chrztu Polski, nazywając ją „narodowym rachunkiem sumienia” oraz stwierdził, powinniśmy jako naród regularnie robić co pewien czas taki rachunek sumienia, aby nie zaliczać się do „narodów krwawych”. Zadał  konkretne pytanie: „Co jako naród, jako Polska, robimy z dziedzictwem wieków?” Padły też pytania dotyczące szanowania życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Ten fragment swojego wystąpienia Ksiądz Arcybiskup zakończył mocnymi słowami: „Albo jako naród stoimy po stronie życia albo jako naród akceptujemy śmierć.

Po 50 latach od tamtej Wielkiej Nowenny musimy i my – jako naród zrobić sobie rachunek sumienia na nowo”. Następnie przedstawił priorytety, które będą obowiązywały w roku katechetyczno – duszpasterskim 2015/2016: setna rocznica objawień fatimskich; przygotowywanie się do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; 900 – lecie pierwszej rechrystianizacyjnej misji św. Ottona na Pomorzu Zachodnim, która wyrosła z faktu chrztu przyjętego przez Mieszka I. Bezpośrednie akcenty na bieżący rok, to: odnowienie chrztu św., odnowienie sakramentu bierzmowania, pogłębienie i ożywienie Świętej Komunii.

Na zakończenie, abp Andrzej Dzięga zwrócił się z gorącą prośbą: „Zanim będziecie przygotowywać do tego waszych uczniów, musicie sami poczuć dotknięcie Boga. Odnowienie sakramentów wtajemniczenia  wraz z odnowieniem chrztu, ma być okazją do osobistego, sercem, życiem, całym sobą, dotknięciem Boga”.

Jednym z priorytetów tego roku katechetycznego będzie przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Temat ten omówił w swoim wystąpieniu ks. dr Marcin Szczodry. Następnie zabrał głos ks. dyr. Paweł Płaczek, który stwierdził, że 25.rocznica powrotu katechezy do polskiej szkoły, to dobry moment na podsumowania i refleksje. Powinniśmy zastanowić się nad jakością dzisiejszej katechezy, nad jej treściami i formami, metodami i technikami. Są to sprawy, na których zależy wszystkim katechetom, dlatego niech będą one przedmiotem naszej refleksji oraz rachunku sumienia – mówił Ksiądz Dyrektor. Następnie zachęcił do przeanalizowania treści zawartych w wydrukowanym „Informatorze Katechetycznym na rok formacyjny 2015/2016”, którego egzemplarz wszyscy otrzymali. Na zakończenie  zwrócił się do katechetów: „Chciałbym zapewnić Was, drodzy Katecheci, że Wydział Wychowania Katolickiego będzie zawsze otwarty na Wasze problemy, sugestie i propozycje. Nie chcemy iść przed Wami, czy za Wami, ale chcemy Wam towarzyszyć w Waszej trudnej, ale pięknej posłudze. Już dziś zapraszam do udziału we wszystkich przedsięwzięciach oraz do tworzenia katechetycznej wspólnoty modlitwy”. Na prośbę Księdza Dyrektora, Ksiądz Arcybiskup udzielił specjalnego błogosławieństwa katechetom, którzy w tym roku  rozpoczynają pracę w naszej archidiecezji. Po modlitwie „Anioł Pański” wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza, gdzie można było posilić się, porozmawiać i umówić na warsztaty, rekolekcje, pielgrzymki,  dni skupienia oraz inne spotkania formacyjne w ciągu roku. Umocnieni w wierze i pełni nadziei na dobry rok katechetyczny, katecheci rozjechali się do swoich miejsc zamieszkania i posługi, „rozrzuconych” po całej archidiecezji.

                                                                                              Iwona Łosiewicz

aktualizowano: 2015-09-10 14:40
Wszystkich rekordów:

Polecane:

46. Szczecińskie Dni Katechetyczne

Zakończyły się 46. Szczecińskie Dni Katechetyczne pt. "Kościół i jego misja w świecie", które odbywały się w dniach 28-29 sierpnia br. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie. Coroczne spotkanie SDK, to najważniejsze wydarzenie formacyjne dla katechetów w roku szkolnym. Gościliśmy ks. prof. UKSW dr. hab. Waldemara Cisło z Warszawy - przewodniczącego Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz br. Tadeusza Rucińskiego FSC ze zgromadzenia braci szkolnych z Częstochowy, którzy poruszyli tematykę m.in.: Kościoła w czasie epidemii, prześladowań chrześcijań na świecie oraz antykultur. Była również możliwość uczestnictwa online w tym wydarzeniu, z racji na epidemię.

»

Zakończono budowę szkoły w Misokitsy na Madagaskarze

Budowa szkoły w Misokitsy na Madagaskarze została zakończona. Jest to drugi, po budynku kościoła, dar Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej dla diecezji Murondawa. Budynek szkolny składa się z dwóch klas i będzie służył miejscowym dzieciom i społeczności. Za kilka dni zostaną do niego dowiezione nowe, drewniane ławki i krzesła. Dach szkoły koloru zielonego i kolor ścian nawiązują do kolorystyki świątyni, która stoi tuż obok.

»

Aktualne prace przy szkole w Misokitsy na Madagaskarze

Trwają prace na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Misokitsy na Madagaskarze. Zostały podzielone klasy, murarze zaczynają wylewać posadzki oraz powstaje duża betonowa tablica. Szkoła pięknieje - za kilka dni malowanie blachy, ścian i montaż nowych drzwi oraz okien. W dalszym etapie także wyposażenie szkoły w ławki, krzesła i inne niezbędne, szkolne meble.

»

Betlejem w Szczecinie – Głośna Noc - charytatywny koncert kolęd

Koncert odbędzie się w 13. miastach i największych halach koncertowych w Polsce. Usłyszymy utwory premierowe napisane specjalnie na tę okazję oraz wspólnie zaśpiewamy kilkadziesiąt kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, które zabrzmią w nowych i oryginalnych aranżacjach. Na scenie pojawią się wielkie gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady. W Szczecinie wystąpią: Arka NOEGO, Natalia Niemen, Magda Bereda, Kasia Wilk, Agnieszka Musiał, Gabi Gąsior, Maya Avraham, Andrzej Lampert, Skubas, Robert Friedrich Litza, Adam Krylik, Mate.O, Marek Piekarczyk, Mietek Szcześniak oraz Zespół Muzyczny Jana Smoczyńskiego.

Trasa koncertowa Betlejem w Polsce 2019/2020 ma na celu stworzyć wielką wspólnotę wiary. Stworzy ją muzyka na najwyższym, światowym poziomie i wspólne śpiewanie. Każdy uczestnik koncertu, przy wejściu otrzyma folder z programem i opłatkiem. Widowisko z cyklu Betlejem w Polsce/Szczecinie pt. Głośna Noc to także wyjątkowi artyści, którzy wyśpiewają także swoją historię Bożego Narodzenia, porywające aranżacje muzyczne, niezwykła oprawa multimedialna oraz świąteczna atmosfera. W programie koncertu znajduje się łamanie opłatkiem i składanie życzeń. Podczas koncertu usłyszymy także życzenia od duchownych i świeckich włodarzy miasta. Koncert odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego oraz pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej. Więcej informacji oraz videorelacje z poprzednich edycji koncertów można znaleźć na stronie www.betlejemwpolsce.pl, www.ichtis.info oraz na ulotkach i plakatach, które zostały przekazane parafiom za pośrednictwem poczty dziekańskiej.

Ceny biletów są uzależnione od strefy numerowanego miejsca i są dostępne w trzech cenach: 50 zł, 60 zł i 80 zł – szczegóły na mapce sektorów hali Netto Arena w załączniku. Zachęcamy również do wsparcia projektu poprzez zakup i rozprowadzenie dwupłytowego albumu pt. „Jak w Betlejem” (30% wartości ze sprzedaży płyty pozostaje w parafii). Każdy Ksiądz lub wyznaczona przez niego osoba, na każde zakupione 25 szt. biletów w dowolnym sektorze otrzyma jeden, nieimienny bilet gratis w sektorze VIP (sektor A4). Za zgodą i błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, całkowity dochód ze sprzedaży biletów i płyt wesprze parafialne i archidiecezjalne duszpasterstwo młodzieży. Ilość biletów i rodzaj miejscówek jest ograniczony i decyduje o nich kolejność zgłoszeń. Zamówienia indywidualne i grupowe na bilety i płyty można składać w wersji elektronicznej pod adresem mailowym p.fryszka@ichtis.info oraz pod numerem telefonu 506 413 634 (p. Paulina Fryszka). Bilety można nabywać i odbierać w Wydziale Wychowania Katolickiego od dnia 21 listopada br. do dnia koncertu.


Prosimy Czcigodnych Księży o pomoc w rozprowadzaniu biletów oraz zaproszenie wszystkich wiernych do udziału w tym wydarzeniu, a także o dołączenie do ogłoszeń duszpasterskich we wszystkie niedziele do dnia 29 grudnia 2019 r. (włącznie) następującej informacji: „Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału w wyjątkowym, charytatywnym koncercie kolęd z różnych stron świata z cyklu Betlejem w Szczecinie pt. Głośna Noc, który odbędzie się w dniu 4 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena w Szczecinie. Wystąpią wyjątkowi wokaliści i instrumentaliści z Polski. Bilety w różnych strefach dostępne są w cenie 50, 60 i 80 zł do nabycia w parafiach oraz w Kurii Metropolitalnej”.

Informujemy także, że do wszystkich parafii Archidiecezji, za pośrednictwem poczty dziekańskiej, zostały przekazane plakaty promujące to wydarzenie (format A3) – Czcigodnych Księży prosimy uprzejmie o wywieszenie ich w gablotach parafialnych. Plakaty można także przekazać katechetom do szkół i innym instytucjom. W załączniku zamieszczamy plakat koncertu – można go udostępniać w mediach społecznościowych oraz stronach internetowych parafii. Prosimy również o życzliwość i udostępnienie płotów przy kościołach i parafiach, na których będziemy mogli powiesić banery promocyjne koncert (o wymiarach ok. 1x3 m). Banery zostaną dostarczone bezpośrednio do parafii, zamontowane i zdjęte przez wolontariuszy wydarzenia.

 

Betlejem w Szczecinie w Internecie:
Teledysk do piosenki „Jak w Betlejem” promujący trasę koncertową Betlejem w Polsce: www.facebook.com/betlejemwpolsce/videos/329676120847700/
Wydarzenie na Facebook'u: www.facebook.com/events/1385990761582340/
Betlejem w Polsce na Facebook'u: www.facebook.com/betlejemwpolsce
Fotorelacja z Betlejem w Szczecinie 2019: www.ichtis.info/betlejem-w-szczecinie-2019/6317
Videorelacja z Betlejem w Szczecinie 2018: www.youtube.com/watch?v=KUQZdiiUVRw

Zapraszamy do oglądania i udostępniania materiałów promujących koncert Betlejem w Szczecinie – Głośna Noc!

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności