1 Międzynarodowa Konferencja w Chełmie | Kościół Szczecińsko-kamieński
Środa, 28 września 2022 r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława Środa XXVI tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Wacława

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Apostolat Chorych

Aktualności

Aktualności 12 października 2018 11:15 wyświetleń: 3525 pf

Międzynarodowa Konferencja w Chełmie

Ks. kan. dr Zbigniew Jaworski i ks. dr Paweł Płaczek wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji pt. "Polska nad Bałtykiem - implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości", która odbyła się 9 października 2018 r. w Chełmie.

          Katedra Historii Ustroju i Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Lwowski Uniwersytet Narodowy  im. Ivana Franki na Ukrainie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Urząd Miasta Chełm, Młodzieżowa Rada Miasta Chełm i Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie zorganizowali Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Polska nad Bałtykiem - implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości”. Patronatem honorowy objął Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pan Marek Gróbarczyk.

           Motywacją do zorganizowania międzynarodowej konferencji był fakt, iż w bieżącym roku mijają dwie istotne dla dziejów Polski rocznice – stulecie niepodległości oraz 450 rocznica powołania Komisji Morskiej, jako pierwszego w Europie urzędu obejmującego całokształt spraw morskich. Konferencja miała wyartykułować i uczcić te wydarzenia. Dążąc do realizacji tego celu tematyka obrad podczas konferencji dotyczyła szeroko rozumianego prawa morskiego, w tym znaczenia dostępu do morza, kształtowania się granic morskich i lądowych, handlu morskiego i śródlądowego oraz innych tematów zaproponowanych przez prelegentów, a związanych z hasłem głównym konferencji. Konferencja odbyła się 9 października 2018 r. w budynku Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

            Konferencję otworzyli: Prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Ks. Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Burczak – Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełm, Edyta Chudoba – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie.

            Wśród licznych prelegentów do udziału w Międzynarodowej Konferencji zostali zaproszeni: Ks. kmdr por. rez. dr Zbigniew Jaworski – adiunkt Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum oraz ks. dr Paweł Płaczek – adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Ks. dr Jaworski wygłosił referat pt. „Operacja Enduring Freedom w walce z międzynarodowym terroryzmem”, a ks. dr Płaczek „Walor edukacyjny i promocyjny Morza Bałtyckiego na przykładzie turystyki religijnej w pasie nadmorskim Pomorza Zachodniego”.

           Ks. dr Jaworski wyjaśnił, że Operacja Enduring Freedom była odpowiedzą Stanów Zjednoczonych i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego na zamachy terrorystyczne w Nowym Jorku i Waszyngtonie z dnia 11 września 2001 r. Operacja wypełniała znamiona wojny defensywnej. Powiedział także, że terroryzm nie jest zjawiskiem tylko regionalnym, lecz jest to zjawisko globalne, realizowane przez wyspecjalizowane struktury o możliwościach ponadnarodowych, co uzasadnia adekwatność stosowania międzynarodowych sił i środków. Zatem Operacja Enduring Freedom wpisuje się w realny udział wojska polskiego w walkę z międzynarodowym terroryzmem, a także świadczy, iż Polacy dotrzymują umów sojuszniczych i solidarnie włączają się w operacje bojowe i pokojowe.

            Duszpasterstwo wojskowe podczas misji bojowej Enduring Freedom pod polską banderą w Zatoce Perskiej miało na celu troskę Kościoła o zbawienie dusz. Dlatego na okręcie znalazł się kapelan i pełnił posługę nauczania, głosił słowo Boże oraz sprawował sakramenty święte oraz zachowywał polską tradycję religijną. Ważnym obszarem posługi kapłańskiej była też troska o integrację całej załogi, minimalizowanie konfliktów interpersonalnych oraz pomoc psychiczna, mniej odpornym na stres bojowy marynarzom. Największą radością kapelana było to, iż cała załoga okrętu Czernicki, bez ofiar w ludziach, po zakończeniu misji mogła spokojnie wrócić do swoich rodzin.

            Natomiast ks. dr Płaczek wskazał pasmo nadmorskie Pomorza Zachodniego jako ważny element rozwoju gospodarczego i kulturowego kraju. Powiedział, że Szczecin jest miastem, którego wielu mieszkańców określa siebie lub jest określanych mianem „ludzi morza”. Są to ci, którzy poprzez swoją pracę, ale także swoje hobby, zainteresowania, pasje, związani są z morzem (marynarze, rybacy, stoczniowcy, portowcy, żeglarze, nauczyciele akademiccy i studenci Akademii Morskiej). Wyjaśnił, że Szczecin jest miastem morskim, chociaż odległość od jego centrum do Morza Bałtyckiego wynosi ok. 100 km. W mieście nie ma morskiej plaży, ale w jego granicach znajdują się tzw. „wody morskie”. Następnie wymienił najciekawsze zabytki, pomniki, które charakteryzują Pomorze Zachodnie i stanowią jego walor edukacyjny i promocyjny.

            Wśród innych zaproszonych gości znaleźli się: Prof. nadzw. dr hab. Marzena Dyjakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Bednaruk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Doc. dr Andrij Koval (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki), Dr Judyta Dworas-Kulik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Dr Iwona Lasek-Surowiec (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie); Doc. dr Liliana Szevczuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki; Ks. prof. nadzw. dr hab. Mirosław Sitarz; oraz Doc. dr Khrystyna Moryak-Protopopova (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki).

            Morze Bałtyckie jest wielkim dobrem narodowym. Dostęp Polski do morza umożliwia rozwój gospodarki morskiej, turystyki, handlu, dając tym samym nowe miejsca pracy. Trudno wyobrazić sobie współczesnej Polski bez dostępu do Morza Bałtyckiego. Bardzo cieszy fakt, że wśród tak licznie zgromadzonych słuchaczy było tak wielu młodych ludzi, szczególnie z klas mundurowych dla których patriotyzm, Polska i jej dobra narodowe stanowią najwyższą wartość. Ich obecność daje pewność, że słowa jednej z religijnych pieśni „od Bałtyku po gór szczyty” będą nadal w następnych pokoleniach z dumą wyśpiewywane i w praktyce realizowane.

 

Ks. kmdr por. rez. dr Zbigniew Jaworski –

adiunkt Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum

 ks. dr Paweł Płaczek –

adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

aktualizowano: 2018-10-12 12:25
Wszystkich rekordów:

Polecane:

46. Szczecińskie Dni Katechetyczne

Zakończyły się 46. Szczecińskie Dni Katechetyczne pt. "Kościół i jego misja w świecie", które odbywały się w dniach 28-29 sierpnia br. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie. Coroczne spotkanie SDK, to najważniejsze wydarzenie formacyjne dla katechetów w roku szkolnym. Gościliśmy ks. prof. UKSW dr. hab. Waldemara Cisło z Warszawy - przewodniczącego Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz br. Tadeusza Rucińskiego FSC ze zgromadzenia braci szkolnych z Częstochowy, którzy poruszyli tematykę m.in.: Kościoła w czasie epidemii, prześladowań chrześcijań na świecie oraz antykultur. Była również możliwość uczestnictwa online w tym wydarzeniu, z racji na epidemię.

»

Zakończono budowę szkoły w Misokitsy na Madagaskarze

Budowa szkoły w Misokitsy na Madagaskarze została zakończona. Jest to drugi, po budynku kościoła, dar Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej dla diecezji Murondawa. Budynek szkolny składa się z dwóch klas i będzie służył miejscowym dzieciom i społeczności. Za kilka dni zostaną do niego dowiezione nowe, drewniane ławki i krzesła. Dach szkoły koloru zielonego i kolor ścian nawiązują do kolorystyki świątyni, która stoi tuż obok.

»

Aktualne prace przy szkole w Misokitsy na Madagaskarze

Trwają prace na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Misokitsy na Madagaskarze. Zostały podzielone klasy, murarze zaczynają wylewać posadzki oraz powstaje duża betonowa tablica. Szkoła pięknieje - za kilka dni malowanie blachy, ścian i montaż nowych drzwi oraz okien. W dalszym etapie także wyposażenie szkoły w ławki, krzesła i inne niezbędne, szkolne meble.

»

Betlejem w Szczecinie – Głośna Noc - charytatywny koncert kolęd

Koncert odbędzie się w 13. miastach i największych halach koncertowych w Polsce. Usłyszymy utwory premierowe napisane specjalnie na tę okazję oraz wspólnie zaśpiewamy kilkadziesiąt kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, które zabrzmią w nowych i oryginalnych aranżacjach. Na scenie pojawią się wielkie gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady. W Szczecinie wystąpią: Arka NOEGO, Natalia Niemen, Magda Bereda, Kasia Wilk, Agnieszka Musiał, Gabi Gąsior, Maya Avraham, Andrzej Lampert, Skubas, Robert Friedrich Litza, Adam Krylik, Mate.O, Marek Piekarczyk, Mietek Szcześniak oraz Zespół Muzyczny Jana Smoczyńskiego.

Trasa koncertowa Betlejem w Polsce 2019/2020 ma na celu stworzyć wielką wspólnotę wiary. Stworzy ją muzyka na najwyższym, światowym poziomie i wspólne śpiewanie. Każdy uczestnik koncertu, przy wejściu otrzyma folder z programem i opłatkiem. Widowisko z cyklu Betlejem w Polsce/Szczecinie pt. Głośna Noc to także wyjątkowi artyści, którzy wyśpiewają także swoją historię Bożego Narodzenia, porywające aranżacje muzyczne, niezwykła oprawa multimedialna oraz świąteczna atmosfera. W programie koncertu znajduje się łamanie opłatkiem i składanie życzeń. Podczas koncertu usłyszymy także życzenia od duchownych i świeckich włodarzy miasta. Koncert odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego oraz pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej. Więcej informacji oraz videorelacje z poprzednich edycji koncertów można znaleźć na stronie www.betlejemwpolsce.pl, www.ichtis.info oraz na ulotkach i plakatach, które zostały przekazane parafiom za pośrednictwem poczty dziekańskiej.

Ceny biletów są uzależnione od strefy numerowanego miejsca i są dostępne w trzech cenach: 50 zł, 60 zł i 80 zł – szczegóły na mapce sektorów hali Netto Arena w załączniku. Zachęcamy również do wsparcia projektu poprzez zakup i rozprowadzenie dwupłytowego albumu pt. „Jak w Betlejem” (30% wartości ze sprzedaży płyty pozostaje w parafii). Każdy Ksiądz lub wyznaczona przez niego osoba, na każde zakupione 25 szt. biletów w dowolnym sektorze otrzyma jeden, nieimienny bilet gratis w sektorze VIP (sektor A4). Za zgodą i błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, całkowity dochód ze sprzedaży biletów i płyt wesprze parafialne i archidiecezjalne duszpasterstwo młodzieży. Ilość biletów i rodzaj miejscówek jest ograniczony i decyduje o nich kolejność zgłoszeń. Zamówienia indywidualne i grupowe na bilety i płyty można składać w wersji elektronicznej pod adresem mailowym p.fryszka@ichtis.info oraz pod numerem telefonu 506 413 634 (p. Paulina Fryszka). Bilety można nabywać i odbierać w Wydziale Wychowania Katolickiego od dnia 21 listopada br. do dnia koncertu.


Prosimy Czcigodnych Księży o pomoc w rozprowadzaniu biletów oraz zaproszenie wszystkich wiernych do udziału w tym wydarzeniu, a także o dołączenie do ogłoszeń duszpasterskich we wszystkie niedziele do dnia 29 grudnia 2019 r. (włącznie) następującej informacji: „Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału w wyjątkowym, charytatywnym koncercie kolęd z różnych stron świata z cyklu Betlejem w Szczecinie pt. Głośna Noc, który odbędzie się w dniu 4 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena w Szczecinie. Wystąpią wyjątkowi wokaliści i instrumentaliści z Polski. Bilety w różnych strefach dostępne są w cenie 50, 60 i 80 zł do nabycia w parafiach oraz w Kurii Metropolitalnej”.

Informujemy także, że do wszystkich parafii Archidiecezji, za pośrednictwem poczty dziekańskiej, zostały przekazane plakaty promujące to wydarzenie (format A3) – Czcigodnych Księży prosimy uprzejmie o wywieszenie ich w gablotach parafialnych. Plakaty można także przekazać katechetom do szkół i innym instytucjom. W załączniku zamieszczamy plakat koncertu – można go udostępniać w mediach społecznościowych oraz stronach internetowych parafii. Prosimy również o życzliwość i udostępnienie płotów przy kościołach i parafiach, na których będziemy mogli powiesić banery promocyjne koncert (o wymiarach ok. 1x3 m). Banery zostaną dostarczone bezpośrednio do parafii, zamontowane i zdjęte przez wolontariuszy wydarzenia.

 

Betlejem w Szczecinie w Internecie:
Teledysk do piosenki „Jak w Betlejem” promujący trasę koncertową Betlejem w Polsce: www.facebook.com/betlejemwpolsce/videos/329676120847700/
Wydarzenie na Facebook'u: www.facebook.com/events/1385990761582340/
Betlejem w Polsce na Facebook'u: www.facebook.com/betlejemwpolsce
Fotorelacja z Betlejem w Szczecinie 2019: www.ichtis.info/betlejem-w-szczecinie-2019/6317
Videorelacja z Betlejem w Szczecinie 2018: www.youtube.com/watch?v=KUQZdiiUVRw

Zapraszamy do oglądania i udostępniania materiałów promujących koncert Betlejem w Szczecinie – Głośna Noc!

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności