Piątek, 19 lipca 2019 r. imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego Piątek XV tygodnia okresu zwykłego

Aktualności

Aktualności 12 października 2018 11:15 wyświetleń: 1280 pf

Międzynarodowa Konferencja w Chełmie

Ks. kan. dr Zbigniew Jaworski i ks. dr Paweł Płaczek wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji pt. "Polska nad Bałtykiem - implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości", która odbyła się 9 października 2018 r. w Chełmie.

          Katedra Historii Ustroju i Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Lwowski Uniwersytet Narodowy  im. Ivana Franki na Ukrainie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Urząd Miasta Chełm, Młodzieżowa Rada Miasta Chełm i Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie zorganizowali Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Polska nad Bałtykiem - implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości”. Patronatem honorowy objął Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pan Marek Gróbarczyk.

           Motywacją do zorganizowania międzynarodowej konferencji był fakt, iż w bieżącym roku mijają dwie istotne dla dziejów Polski rocznice – stulecie niepodległości oraz 450 rocznica powołania Komisji Morskiej, jako pierwszego w Europie urzędu obejmującego całokształt spraw morskich. Konferencja miała wyartykułować i uczcić te wydarzenia. Dążąc do realizacji tego celu tematyka obrad podczas konferencji dotyczyła szeroko rozumianego prawa morskiego, w tym znaczenia dostępu do morza, kształtowania się granic morskich i lądowych, handlu morskiego i śródlądowego oraz innych tematów zaproponowanych przez prelegentów, a związanych z hasłem głównym konferencji. Konferencja odbyła się 9 października 2018 r. w budynku Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

            Konferencję otworzyli: Prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Ks. Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Burczak – Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełm, Edyta Chudoba – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie.

            Wśród licznych prelegentów do udziału w Międzynarodowej Konferencji zostali zaproszeni: Ks. kmdr por. rez. dr Zbigniew Jaworski – adiunkt Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum oraz ks. dr Paweł Płaczek – adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Ks. dr Jaworski wygłosił referat pt. „Operacja Enduring Freedom w walce z międzynarodowym terroryzmem”, a ks. dr Płaczek „Walor edukacyjny i promocyjny Morza Bałtyckiego na przykładzie turystyki religijnej w pasie nadmorskim Pomorza Zachodniego”.

           Ks. dr Jaworski wyjaśnił, że Operacja Enduring Freedom była odpowiedzą Stanów Zjednoczonych i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego na zamachy terrorystyczne w Nowym Jorku i Waszyngtonie z dnia 11 września 2001 r. Operacja wypełniała znamiona wojny defensywnej. Powiedział także, że terroryzm nie jest zjawiskiem tylko regionalnym, lecz jest to zjawisko globalne, realizowane przez wyspecjalizowane struktury o możliwościach ponadnarodowych, co uzasadnia adekwatność stosowania międzynarodowych sił i środków. Zatem Operacja Enduring Freedom wpisuje się w realny udział wojska polskiego w walkę z międzynarodowym terroryzmem, a także świadczy, iż Polacy dotrzymują umów sojuszniczych i solidarnie włączają się w operacje bojowe i pokojowe.

            Duszpasterstwo wojskowe podczas misji bojowej Enduring Freedom pod polską banderą w Zatoce Perskiej miało na celu troskę Kościoła o zbawienie dusz. Dlatego na okręcie znalazł się kapelan i pełnił posługę nauczania, głosił słowo Boże oraz sprawował sakramenty święte oraz zachowywał polską tradycję religijną. Ważnym obszarem posługi kapłańskiej była też troska o integrację całej załogi, minimalizowanie konfliktów interpersonalnych oraz pomoc psychiczna, mniej odpornym na stres bojowy marynarzom. Największą radością kapelana było to, iż cała załoga okrętu Czernicki, bez ofiar w ludziach, po zakończeniu misji mogła spokojnie wrócić do swoich rodzin.

            Natomiast ks. dr Płaczek wskazał pasmo nadmorskie Pomorza Zachodniego jako ważny element rozwoju gospodarczego i kulturowego kraju. Powiedział, że Szczecin jest miastem, którego wielu mieszkańców określa siebie lub jest określanych mianem „ludzi morza”. Są to ci, którzy poprzez swoją pracę, ale także swoje hobby, zainteresowania, pasje, związani są z morzem (marynarze, rybacy, stoczniowcy, portowcy, żeglarze, nauczyciele akademiccy i studenci Akademii Morskiej). Wyjaśnił, że Szczecin jest miastem morskim, chociaż odległość od jego centrum do Morza Bałtyckiego wynosi ok. 100 km. W mieście nie ma morskiej plaży, ale w jego granicach znajdują się tzw. „wody morskie”. Następnie wymienił najciekawsze zabytki, pomniki, które charakteryzują Pomorze Zachodnie i stanowią jego walor edukacyjny i promocyjny.

            Wśród innych zaproszonych gości znaleźli się: Prof. nadzw. dr hab. Marzena Dyjakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Bednaruk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Doc. dr Andrij Koval (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki), Dr Judyta Dworas-Kulik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); Dr Iwona Lasek-Surowiec (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie); Doc. dr Liliana Szevczuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki; Ks. prof. nadzw. dr hab. Mirosław Sitarz; oraz Doc. dr Khrystyna Moryak-Protopopova (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki).

            Morze Bałtyckie jest wielkim dobrem narodowym. Dostęp Polski do morza umożliwia rozwój gospodarki morskiej, turystyki, handlu, dając tym samym nowe miejsca pracy. Trudno wyobrazić sobie współczesnej Polski bez dostępu do Morza Bałtyckiego. Bardzo cieszy fakt, że wśród tak licznie zgromadzonych słuchaczy było tak wielu młodych ludzi, szczególnie z klas mundurowych dla których patriotyzm, Polska i jej dobra narodowe stanowią najwyższą wartość. Ich obecność daje pewność, że słowa jednej z religijnych pieśni „od Bałtyku po gór szczyty” będą nadal w następnych pokoleniach z dumą wyśpiewywane i w praktyce realizowane.

 

Ks. kmdr por. rez. dr Zbigniew Jaworski –

adiunkt Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum

 ks. dr Paweł Płaczek –

adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

aktualizowano: 2018-10-12 12:25
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska buduje szkołę i kościół na Madagaskarze

Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ogłosiły 12 czerwca 2019 r. nowy projekt misyjny. Jest nim wotum wdzięczności za zbliżające się 50-lecie istnienia Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w postaci wybudowania szkoły i kościoła na Madagaskarze (misja Befasy, na terenie obszaru Misokitsy).

 

»

74. rocznica zakończenia II wojny światowej

8 maja 2019 r. na wojskowym cmentarzu w Siekierkach, pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty i Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej, odbyły się uroczystości 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

»

Podsumowanie II Akcji Misyjnej - Okulary dla Afryki

Ponad 23 tysięcy par okularów zebrano dotychczas w ramach II Akcji Misyjnej pt. "Okulary dla Afryki" w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Akcję zorganizowały Papieskie Dzieła Misyjne w Szczecinie. Zbiórka trwała w okresie Wielkiego Postu w szkołach i parafiach Kościoła na Pomorzu Zachodnim.

»

Tematyka misyjna podczas ADM Goleniów 2019

Wszystkie osoby, które przemawiały i dzieliły się z młodzieża swoim świadectwem misyjnym podczas tych punktów programu mają za sobą doświadczenie misyjne z różnych krajów i regionów na prawie wszystkich konktynentach świata, m.in. w Kenii, Peru. Argentynie, Brazylii, Papui Nowej Gwinei i Madagaskarze.

Centralnym punktem każdego dnia Archidiecezjalne Dni Młodych była Msza Święta. 2 maja uwieńczeniem tematyki misyjnej podczas ADM Goleniów 2019 była Msza Święta w intencji dzieła misyjnego i w intencji misjonarzy, której przewodniczył ks. Paweł Płaczek. Młodzi złożyli na tacę dar swojego serca na sierociniec w Wambie (Kenia). Wspólnie zebrali4090 zł, 15 Euro oraz 50 rubli białoruskich. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy uczestnikom ADM Goleniów 2019 i mieszkańcom Gminy Goleniów w imieniu dzieci w Wamby.

W akcję finansowego wsparcia sierocińca w Wambie można włączyć się także poprzez internetowy portal crowdfundingowy Pomagamy.im pod adresem: https://pomagamy.im/okularydlaafryki?fbclid=IwAR1ERZ6OSH4kQ9VIkUwfSu6SpXjFykG88dfqiAva40JUF6xP_H9k5DLSkho

Serdecznie zapraszamy!

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności