1 42. Szczecińskie Dni Katechetyczne | Kościół Szczecińsko-kamieński
Sobota, 13 lipca 2024 r. imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty Sobota XIV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

Aktualności

Aktualności 17 sierpnia 2016 15:36 wyświetleń: 11450

42. Szczecińskie Dni Katechetyczne

W piątek 9.09 księża, a w sobotę 10.09.2016 r. katecheci Archidiecezji Szczecińsko–Kamieńskiej rozpoczęli nowy rok katechetyczny, biorąc udział w 42. Szczecińskich Dniach Katechetycznych i przeżywając je pod hasłem: "Posługa słowa w duszpasterstwie dzieci i młodzieży".

 

W sobotę spotkanie rozpoczęło się w kościele seminaryjnym adoracją Najświętszego Sakramentu. Po adoracji ks. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie powitał wszystkich katechetów, ks. bp. Henryka  Wejmana, panią Magdalenę Zarębską – Kuleszę, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz gościa szczególnego -  ks. bp. Antoniego Długosza z Częstochowy. Następnie, wraz z ks. bp. Henrykiem podziękowali oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy i upominki paniom katechetkom, które zakończyły swoją pracę w szkole i odchodzą na zasłużoną emeryturę.

Po tej uroczystości, ks. bp Henryk przedstawił „Myśli przewodnie na rok katechetyczno–duszpasterski 2016/2017”. Na początku swojego wystąpienia bp. Henryk przypomniał o Dniach Młodzieży w Krakowie, jako „niezwykłym wydarzeniu dla naszej ojczyzny i Kościoła w Polsce”. Podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w ich przygotowanie oraz poprosił o dołożenie wszelkich starań, aby to dzieło zapoczątkowane przez św. Jana Pawła II było kontynuowane, czyli o „podsycanie tej idei w sercach młodzieży”. Druga „myśl przewodnia” -  to przypomnienie o trwającym Roku Miłosierdzia i związana z tym prośba do katechetów, aby wciąż uwrażliwiali dzieci i młodzież na świadczenie miłosierdzia  wobec drugiego człowieka. Następną  poruszoną przez ks. biskupa sprawą była zbliżająca się setna rocznica objawień fatimskich i zachęta, by katecheci uwrażliwiali swoich uczniów na wymiar duchowy tych objawień, potrzebę modlitwy i otwartości na Pana Boga i treści ewangeliczne. Podsumowując swoje wystąpienie, bp Henryk w imieniu Księdza abp. Andrzeja Dzięgi podziękował wszystkim katechetom za ich zaangażowanie, trud i poświęcenie.  

Po tych wystąpieniach, wszyscy uczestniczyli we Mszy świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Antoni Długosz. Przypomniał o wizycie papieża Franciszka w Polsce, w czasie której  wraz z polskim rządem dziękował za 1050 lat chrześcijaństwa w naszym narodzie. „Dzięki temu sakramentowi możemy dzisiaj w szczególny sposób realizować naszą misję proroków Jezusa Chrystusa” – mówił do katechetów kaznodzieja. Następnie stwierdził, że „najważniejsze w życiu każdego katechety jest to, by postępował tak jak naucza Chrystus”, ponieważ „dzieci i młodzież pragną, abyśmy byli świadkami tej prawdy jaką im przekazujemy”. Zwrócił uwagę na to, że misja katechety będzie skuteczna tylko wtedy, jeżeli będziemy katechizowali również rodziców naszych uczniów i przypominali im, że „to oni są pierwszymi świadkami wiary w życiu swoich dzieci; że są pierwszymi katechetami. My jesteśmy na usługach rodziny, ale nigdy nie zastąpimy świadectwa rodziców”. Na zakończenie zachęcał słuchaczy, żeby w kontekście przeżywanego Roku Miłosierdzia Bożego, modlitwa św. Faustyny była modlitwą każdego katechety: „Panie Jezu, daj mi Twoje oczy, abym nimi patrzyła na ludzi; daj mi Twoje ręce, abym przez nie mogła czynić dobro; daj mi Twoje serce, abym nim pokochała każdego człowieka”. Po Komunii Świętej, na prośbę Ks. Dyrektora, ks. Biskup udzielił specjalnego błogosławieństwa katechetom, którzy w tym roku rozpoczynają pracę w naszej archidiecezji.

„Nowa reforma szkolnictwa – wyzwania i perspektywy”, to temat wystąpienia pani kurator Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy, w którym zostały przedstawione główne założenia reformy. „Szkoła moich marzeń jest możliwa. Uczciwie ucząc matematyki, wymagając od uczniów czytania wspaniałych lektur, zachęcając do korzystania z oferty kulturalnej stolicy naszego województwa dajemy szansę młodym ludziom na dobry start w kolejnych etapach edukacyjnych i spełnienie marzeń” – podkreśliła pani Kurator. Wystarczy pamiętać wypowiedziane 400 lat temu słowa Jana Zamojskiego „Takie będą Rzeczpospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Praca z dziećmi i młodzieżą  powinna być przyjemnością. I tego należy życzyć wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom. To jest najważniejsze  zadanie szkoły. Na tym powinni się skupić wszyscy uczestnicy systemu oświaty – dodała. Podczas spotkania Zachodniopomorska Kurator przedstawiła również zapowiedziane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie oświaty, podkreślając, że zostały one zainicjowane na wniosek wielu różnych środowisk. Do najważniejszych decyzji porządkujących system edukacji, które będą realizowane w roku szkolnym 2016/2017 wymienić można zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, likwidację sprawdzianu po klasie szóstej, możliwość niezależnego odwołania się od wyniku egzaminu maturalnego, zniesienie restrykcyjnego rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych, czy ujednolicenie terminologii organizacji roku szkolnego oraz zniesie od 1 września 2016 r. tzw. „godzin karcianych”. Natomiast oprócz dotychczas wprowadzonych zmian pod koniec czerwca Ministerstwo wskazało również kierunki polityki oświatowej na najbliższe lata. Są to propozycje, które powstały po wielu spotkaniach z nauczycielami, uczniami, rodzicami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami związków zawodowych, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami zainteresowanymi tematyką oświatową.

Ministerstwo podkreśla, że szczegółowe rozwiązania w postaci konkretnych projektów aktów prawnych będą kierowane do konsultacji społecznych i uzgodnień we wrześniu i październiku. Jedną z propozycji zmian jakie miałyby być wprowadzone od września 2017 r. jest nowa struktura szkolnictwa: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum i 5 – letnia dwustopniowa szkoła branżowa z 3-letnim pierwszym stopniem i 2-letnim drugim stopniem. Zmiany będą wprowadzane stopniowo rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wtedy uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej zamiast kontynuować naukę w  gimnazjum staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej i nastąpi stopniowy proces wygaszania gimnazjów. W wyniku naturalnej rekrutacji do liceów trafią najlepsi uczniowie, którzy będą chcieli studiować.

Minister Edukacji Narodowej wskazała również, że 5 letni okres przejściowy będzie trwał 5 lat, co pozwoli organom prowadzącym przystosować się do nowego ustroju szkolnego i zorganizować strukturę szkolnictwa na danym terenie, zwłaszcza jeśli chodzi o samodzielnie funkcjonujące gimnazja i wykorzystanie ich potencjału.

Nauczyciele zatrudnieni w aktualnie funkcjonujących placówkach od 1 września 2017 r. staną się nauczycielami szkół tworzonych w ramach nowego systemu, którymi w okresie przejściowym mogą kierować dotychczasowi dyrektorzy. Podczas spotkania katecheci podzielili się z panią Kurator swoimi wątpliwościami dotyczącymi postępowania niektórych dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi zmianami przepisów prawa odnośnie wspomnianych wcześniej „godzin karcianych”. W tej sprawie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie ukarze się odpowiedni komunikat.  

Żegnana oklaskami Zachodniopomorska Kurator Oświaty udała się na spotkanie z uczestnikami zorganizowanego w Świnoujściu Zlotu Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Pani Kurator podziękowała też katechetom za ich pracę i życzyła wszystkim, aby praca z młodzieżą zawsze była dla nich przyjemnością. Swoje wystąpienie zakończyła prośbą: „Idźcie do szkół i bądźcie z waszymi uczniami, ucząc ich tego co najlepsze. Tak postrzegam rolę katechety”.

Po wystąpieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ks. bp Długosz wygłosił konferencję na temat: „Posługa słowa w duszpasterstwie dzieci i młodzieży”. Prelegent zachęcał słuchaczy do refleksji nad skutecznością słowa Bożego, którego głoszenie jest ich prorocką misją. Razem z nimi rozważał problem: „co zrobić, żeby słowo Boże było skuteczne?”, a co za tym idzie: „kiedy katecheza spełni swoje zadanie?” Wskazówki i rady Księdza Biskupa są proste, ale czy takie łatwe w realizacji? To już zależy od zaangażowania katechety. „Katecheza spełni swoje zadanie, kiedy katecheci dochowają wierności Bogu i człowiekowi”. Co to oznacza w praktyce? Katecheta ma obowiązek poprawnego głoszenia kerygmatu zbawienia (pod-stawą jest dogłębna znajomość Biblii) – wtedy będzie wierny Bogu. Człowiekowi (czyli swoim uczniom) będzie wierny wtedy, „gdy będzie poruszał zagadnienia składające się na doświadczenia słuchaczy, jego język będzie komunikatywny oraz będzie stosował metody i pomoce odpowiadające możliwościom percepcyjnym uczniów”. Tylko tyle? A może aż tyle? Ks. Biskup przypomniał, jak powinna przebiegać katecheza. Każdy z nas uczył się tego podczas studiów (a nawet zdawał z tego egzamin), ale czy pamiętamy o tym podczas naszych spotkań z uczniami? Powinniśmy tak ukazywać rzeczywistość, żeby zainteresowała słuchaczy, czyli odwoływać się do ich doświadczenia. Musimy prawidłowo  odczytać kerygmat biblijny, żeby dobrze przekazać uczniom treść zawartą w Piśmie Świętym. Treści biblijne powinny być przekazywane w czasie teraźniejszym, ponieważ Chrystus jest obecny w naszym życiu. „Naszym  obowiązkiem jest wskazywać podopiecznym konkretne sposoby współpracy z Chrystusem i zachęcać ich do ciągłej przemiany swojego życia” – mówił Ks. Biskup. Wiedzieliśmy to, ale jesteśmy wdzięczni Biskupowi Długoszowi za to, że przypomniał  nam to wszystko w tak prosty sposób, odwołując się do naszego doświadczenia, takim prostym językiem, zachęcając nas do przemiany, czyli … dał nam przykład jak powinniśmy mówić do naszych uczniów. I jeszcze podsumowanie: „misją katechety jest doprowadzenie do tego, by jego podopieczni dali Bogu konkretną odpowiedź, patrząc na swoje doświadczenia oczami Jezusa; by interpretowali swoje życie według Ewangelii i tak postępowali jak proponuje Chrystus”. Tyle nauk Księdza Biskupa Antoniego Długosza… Nam pozostaje „tylko” iść do szkoły i codziennie wcielać je w życie.

Na zakończenie spotkania głos zabrał ks. Paweł Płaczek, który przedstawił kilka spraw, szczególnie ważnych w nowym roku katechetycznym. Zachęcił do zapoznania się z „Informatorem Katechetycznym na rok formacyjny 2016/2017” oraz z pozycją opracowaną przez Wydział Wychowania Katolickiego: „To nie takie trudne – domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do pierwszej Komunii Świętej z dziećmi fatimskimi”, pod red. ks. Pawła Płaczka, przy współpracy Doroty Maziarz – Świerzewskiej i Doroty Usowicz – Lenczewskiej (które w drugiej części spotkania omówiły treść „domowniczka”).

Ks. Dyrektor ze szczególnym naciskiem przypomniał wszystkim katechetom i rodzicom, że szkoła nie jest miejscem przygotowania do sakramentów. Przygotowanie i przystępowanie do nich powinno odbywać się w parafii, ponieważ w ten sposób dzieci uczą się łączności z parafią, w której mieszkają.

Ks. Paweł poprosił, aby w tym roku katechetycznym zwrócić szczególną uwagę na dwa tematy: setną rocznicę  objawień fatimskich oraz misje. Na czas ferii zimowych zaplanowany jest studyjny wyjazd grupy katechetów do Kenii, na zaproszenie pracujących tam sióstr felicjanek. Ma on na celu doświadczenie życia codziennego tzw. kościoła misyjnego, a następnie poprzez świadectwo uczestników wyjazdu - jeszcze większe zainteresowanie się katechetów misyjną działalnością Kościoła.

Umocnieni uczestniczeniem we Mszy świętej, wspólną modlitwą, słowem Bożym i biskupim błogosławieństwem, katecheci pełni nadziei na dobry rok katechetyczny, udali się do swoich miejsc zamieszkania i posługi, by wypełniać trudną misję głoszenia słowa Bożego i świadczenia swoim życiem o Chrystusie.

 

Iwona Łosiewicz

 

aktualizowano: 2016-10-07 15:44
Wszystkich rekordów:

Polecane:

46. Szczecińskie Dni Katechetyczne

Zakończyły się 46. Szczecińskie Dni Katechetyczne pt. "Kościół i jego misja w świecie", które odbywały się w dniach 28-29 sierpnia br. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie. Coroczne spotkanie SDK, to najważniejsze wydarzenie formacyjne dla katechetów w roku szkolnym. Gościliśmy ks. prof. UKSW dr. hab. Waldemara Cisło z Warszawy - przewodniczącego Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz br. Tadeusza Rucińskiego FSC ze zgromadzenia braci szkolnych z Częstochowy, którzy poruszyli tematykę m.in.: Kościoła w czasie epidemii, prześladowań chrześcijań na świecie oraz antykultur. Była również możliwość uczestnictwa online w tym wydarzeniu, z racji na epidemię.

»

Zakończono budowę szkoły w Misokitsy na Madagaskarze

Budowa szkoły w Misokitsy na Madagaskarze została zakończona. Jest to drugi, po budynku kościoła, dar Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej dla diecezji Murondawa. Budynek szkolny składa się z dwóch klas i będzie służył miejscowym dzieciom i społeczności. Za kilka dni zostaną do niego dowiezione nowe, drewniane ławki i krzesła. Dach szkoły koloru zielonego i kolor ścian nawiązują do kolorystyki świątyni, która stoi tuż obok.

»

Aktualne prace przy szkole w Misokitsy na Madagaskarze

Trwają prace na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Misokitsy na Madagaskarze. Zostały podzielone klasy, murarze zaczynają wylewać posadzki oraz powstaje duża betonowa tablica. Szkoła pięknieje - za kilka dni malowanie blachy, ścian i montaż nowych drzwi oraz okien. W dalszym etapie także wyposażenie szkoły w ławki, krzesła i inne niezbędne, szkolne meble.

»

Betlejem w Szczecinie – Głośna Noc - charytatywny koncert kolęd

Koncert odbędzie się w 13. miastach i największych halach koncertowych w Polsce. Usłyszymy utwory premierowe napisane specjalnie na tę okazję oraz wspólnie zaśpiewamy kilkadziesiąt kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, które zabrzmią w nowych i oryginalnych aranżacjach. Na scenie pojawią się wielkie gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady. W Szczecinie wystąpią: Arka NOEGO, Natalia Niemen, Magda Bereda, Kasia Wilk, Agnieszka Musiał, Gabi Gąsior, Maya Avraham, Andrzej Lampert, Skubas, Robert Friedrich Litza, Adam Krylik, Mate.O, Marek Piekarczyk, Mietek Szcześniak oraz Zespół Muzyczny Jana Smoczyńskiego.

Trasa koncertowa Betlejem w Polsce 2019/2020 ma na celu stworzyć wielką wspólnotę wiary. Stworzy ją muzyka na najwyższym, światowym poziomie i wspólne śpiewanie. Każdy uczestnik koncertu, przy wejściu otrzyma folder z programem i opłatkiem. Widowisko z cyklu Betlejem w Polsce/Szczecinie pt. Głośna Noc to także wyjątkowi artyści, którzy wyśpiewają także swoją historię Bożego Narodzenia, porywające aranżacje muzyczne, niezwykła oprawa multimedialna oraz świąteczna atmosfera. W programie koncertu znajduje się łamanie opłatkiem i składanie życzeń. Podczas koncertu usłyszymy także życzenia od duchownych i świeckich włodarzy miasta. Koncert odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego oraz pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej. Więcej informacji oraz videorelacje z poprzednich edycji koncertów można znaleźć na stronie www.betlejemwpolsce.pl, www.ichtis.info oraz na ulotkach i plakatach, które zostały przekazane parafiom za pośrednictwem poczty dziekańskiej.

Ceny biletów są uzależnione od strefy numerowanego miejsca i są dostępne w trzech cenach: 50 zł, 60 zł i 80 zł – szczegóły na mapce sektorów hali Netto Arena w załączniku. Zachęcamy również do wsparcia projektu poprzez zakup i rozprowadzenie dwupłytowego albumu pt. „Jak w Betlejem” (30% wartości ze sprzedaży płyty pozostaje w parafii). Każdy Ksiądz lub wyznaczona przez niego osoba, na każde zakupione 25 szt. biletów w dowolnym sektorze otrzyma jeden, nieimienny bilet gratis w sektorze VIP (sektor A4). Za zgodą i błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, całkowity dochód ze sprzedaży biletów i płyt wesprze parafialne i archidiecezjalne duszpasterstwo młodzieży. Ilość biletów i rodzaj miejscówek jest ograniczony i decyduje o nich kolejność zgłoszeń. Zamówienia indywidualne i grupowe na bilety i płyty można składać w wersji elektronicznej pod adresem mailowym p.fryszka@ichtis.info oraz pod numerem telefonu 506 413 634 (p. Paulina Fryszka). Bilety można nabywać i odbierać w Wydziale Wychowania Katolickiego od dnia 21 listopada br. do dnia koncertu.


Prosimy Czcigodnych Księży o pomoc w rozprowadzaniu biletów oraz zaproszenie wszystkich wiernych do udziału w tym wydarzeniu, a także o dołączenie do ogłoszeń duszpasterskich we wszystkie niedziele do dnia 29 grudnia 2019 r. (włącznie) następującej informacji: „Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału w wyjątkowym, charytatywnym koncercie kolęd z różnych stron świata z cyklu Betlejem w Szczecinie pt. Głośna Noc, który odbędzie się w dniu 4 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena w Szczecinie. Wystąpią wyjątkowi wokaliści i instrumentaliści z Polski. Bilety w różnych strefach dostępne są w cenie 50, 60 i 80 zł do nabycia w parafiach oraz w Kurii Metropolitalnej”.

Informujemy także, że do wszystkich parafii Archidiecezji, za pośrednictwem poczty dziekańskiej, zostały przekazane plakaty promujące to wydarzenie (format A3) – Czcigodnych Księży prosimy uprzejmie o wywieszenie ich w gablotach parafialnych. Plakaty można także przekazać katechetom do szkół i innym instytucjom. W załączniku zamieszczamy plakat koncertu – można go udostępniać w mediach społecznościowych oraz stronach internetowych parafii. Prosimy również o życzliwość i udostępnienie płotów przy kościołach i parafiach, na których będziemy mogli powiesić banery promocyjne koncert (o wymiarach ok. 1x3 m). Banery zostaną dostarczone bezpośrednio do parafii, zamontowane i zdjęte przez wolontariuszy wydarzenia.

 

Betlejem w Szczecinie w Internecie:
Teledysk do piosenki „Jak w Betlejem” promujący trasę koncertową Betlejem w Polsce: www.facebook.com/betlejemwpolsce/videos/329676120847700/
Wydarzenie na Facebook'u: www.facebook.com/events/1385990761582340/
Betlejem w Polsce na Facebook'u: www.facebook.com/betlejemwpolsce
Fotorelacja z Betlejem w Szczecinie 2019: www.ichtis.info/betlejem-w-szczecinie-2019/6317
Videorelacja z Betlejem w Szczecinie 2018: www.youtube.com/watch?v=KUQZdiiUVRw

Zapraszamy do oglądania i udostępniania materiałów promujących koncert Betlejem w Szczecinie – Głośna Noc!

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności