Czwartek, 22 października 2020 r. imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa Czwartek XXIX tygodnia okresu zwykłego

Katedra na żywo

wiecej ... Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Apostolat Chorych

Polecamy:

Marsz dla Życia

Marsz dla Życia 30 lipca 2008 16:08 wyświetleń: 6086 J.S.

Marsz dla Życia trwa

Są różne gwałtowne wichry, są także uderzenia naszych różnych słabości. Trzeba się zmagać! C, co żyją nad morzem, ludzie morza, którzy wypływają na morze, muszą się zmagać z wichrem, aby zwyciężać. Kiedy więc przychodzą w młodości te różne uderzenia, te wichry namiętności, kiedy bierze górę słabość, przypomnij tchnienie Ducha, które masz w sobie od chrztu, od bierzmowania nie po to, żebyś się przewracał za lada podmuchem, tylko po to, żebyś stał jak ten żeglarz i dopłynął!
 (JPII, Szczecin, 1997)

  Aby „ stanąć jak ten żeglarz i dopłynąć!”
 
W kontekście szeroko dyskutowanej kwestii „Pokolenia JPII”, za które się uważamy, wielu z nas zadaje sobie pytanie: czy znamy, pamiętamy i czy rozumiemy to, o czym mówił do nas nasz umiłowany papież? Czy umiemy żyć według jego wskazówek i jaki wpływ ma jego nauka na nasze codzienne decyzje i jakość życia? Czy istota Jego nauki jest nam w jakiś sposób bliska i czy prowadzi nas do Chrystusa? W obliczu współczesnych zagrożeń pytania te nabierają szczególnego znaczenia i domagają się od nas wszystkich weryfikacji.
Wielu z nas przyznaje, iż nie jest łatwo sięgać po lekturę dokumentów papieskich. Nie jest łatwo pochylić się nad papieską nauką, a jeszcze trudniej ją zrozumieć i przyjąć za swoją. Składa się na to bardzo wiele czynników. Trudność ta wynika między innymi z faktu, iż papieskie nauczanie wydaje się być wymagające nie tylko w swojej treści, ale i formie, tak dla osób dorosłych jak i dla młodzieży. Z tego względu pragniemy podjąć wspólny trud wieloletniej pracy formacyjnej nad spuścizną Jana Pawła II i w tym znaczeniu wypełnić to, do czego przez cały pontyfikat nas zachęcał. W tym względzie szczególną troską pragniemy otoczyć młodzież i jej poświecić najwięcej uwagi. Do tego zachęca również hasło tegorocznych obchodów Dni Papieskich: „Ojciec Święty Jan Paweł II – wychowawca młodzieży”.
Każdy z nas winien czuć się wychowawcą młodego pokolenia, wymagać od siebie, stawać się świadectwem oraz za przykładem Ojca Świętego Jana Pawła II na co dzień wspierać i kształtować chrześcijańskie postawy ludzi młodych. Do realizacji tak rozumianego programu może się czuć zaproszony każdy, dla kogo poszczególne jego elementy okażą się bliskie i ważne.
 
1. Marsz dla Życia
Centralnym punktem tego programu jest Marsz dla Życia rozumiany nie tylko jako publiczna manifestacja poglądów, ale również jako wyraz głębokiej analizy nauki Kościoła Katolickiego, współodpowiedzialności za siebie nawzajem jak i nieustannej pracy nad sobą. Sama manifestacja ma być w pewnym sensie efektem całorocznej formacji.
     Najbliższy Marsz dla Życia zaplanowany jest na dn. 19.04.2009 r. Hasło przewodnie Marszu dla Życia - Rzeka życia, wypłyń na głębię”, w swojej symbolice nawiązuje do tych wątków nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, które poruszył min. w czasie homilii na Jasnych Błoniach Szczecinie w 1997 r. i wielokrotnie powtarzał na spotkaniach z młodymi. Znamienne słowa papieża o żeglarzu i zmaganiu się człowieka z wichrami „słabości i namiętności” stały się głównym przesłaniem przyszłorocznego marszu i z nimi związane są jego główne symbole: żagiel i kajak.
„Rzeka Życia” – tak jak rzeka składa się z milionów kropel, które wszystkie razem stanowią potężną siłę żywiołu tak my wszyscy zgromadzeni w manifestacji możemy stanowić siłę. Możemy naszym udziałem i zaangażowaniem pokazać moc i potęgę miłości do Chrystusa oraz wierność nauce Kościoła Katolickiego. Manifestacja ta może być dobrą okazją do tego, aby zobaczyć ilu nas jest i jaką wielką stanowimy siłę.
Wypłynąć na głębię” oznacza pełne zaangażowanie w obronie fundamentalnych wartości człowieka, co wielokrotnie wiąże się z „pójściem pod prąd”. To nie uleganie wichrom i konsekwentne przeciwstawianie się wszelkim ideologiom uderzającym w człowieka. Obrona godności człowieka domaga się wielokrotnie ogromnego poświecenia i determinacji, a czasem przypływu nadludzkiej siły. Dlatego papież przywołuje wspomnienie Ducha, którym zostaliśmy namaszczeni przy chrzcie i bierzmowaniu, bo to ON daje siłę w tych zmaganiach. Zatem kajaki i żagle – jako główne symbole przyszłorocznego Marszu dla Życia odwołują się wprost do tych myśli Ojca Św. Jana Pawła II i zapraszają do głębokiej refleksji.
Zachęcamy do przygotowania się do tej manifestacji we własnym zakresie. Już teraz zapraszamy różne wspólnoty, grupy, parafie czy stowarzyszenia do uszycia żagla, napisania na nim jakiejś myśli Ojca Świętego Jana Pawła II ważnej z punktu widzenia osób przygotowujących dany żagiel oraz do złożenia na nim podpisu. Podpis złożony na żaglu ma mieć wymiar świadomej przemyślanej decyzji o przyjęciu postawy broniącej życia od poczęcia do naturalnej śmierci, czyli ma mieć charakter zobowiązujący. Trzy najpiękniejsze żagle zostaną złożone w darze Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI w czasie pielgrzymki do Rzymu przez autorów danego żagla.
 
2.Program Duszpasterski pt: „Stawać się sobą”
W ramach przygotowań do Marszu dla Życiajest realizowany Program duszpasterski adresowany do młodzieży szkół średnich pt.: „Stawać się sobą”. Program obejmuje zagadnienia dotyczące: tożsamości, godności, płodności, czystości przedmałżeńskiej i przygotowania do małżeństwa i rodzicielstwa. Realizowany jest pod Patronatem oraz przy udziale i merytorycznej opiece pracowników naukowych Wydziału Teologicznego US. Przewodnictwo duchowe i opiekę duszpasterską sprawują Kapłani pracujących z młodzieżą. Program realizowany jest w formie zajęć warsztatowo – edukacyjnych w każdy III piątek miesiąca w ramach „Nocnych spotkań z papieżem JP II” w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinie przy
ul. Kaszubskiej 20/3.
                 
3. Akcja „Uratuj różaniec”
W czasie „Nocnych spotkań z papieżem” młodzież będzie również „produkować” różańce na rękę dla osób, które podejmą Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Z tego względu we wszystkich parafiach naszej archidiecezji rozpoczęła się akcja: „Uratuj różaniec”. Zbieramy uszkodzone, zniszczone różańce, koraliki i paciorki, przekazujemy je przez księży proboszczów, a następnie na furtę Kurii Arcybiskupiej lub bezpośrednio do siedziby stowarzyszenia.
 
4. Konkurs wiedzy o „Evangelium Vitae”
W ubiegłym roku szkolnym młodzież naszej archidiecezji przepisała jeden z dokumentów papieskich - encyklikę „Evangelium Vitae” na 22 m materiale. W tym roku będzie miała okazję sięgnąć po jej lekturę raz jeszcze przygotowując się do Konkursu wiedzy o „Evangelium Vitae”. Konkurs będzie przeprowadzony na poziomie szkół ponad gimnazjalnych. Poza korzyścią osobistą każdego z uczestników przewidziane są ciekawe nagrody w tym dla katechetów pracujących z laureatami. Główną nagrodą dla zwycięscy konkursu będzie ufundowanie pielgrzymki do Rzymu.
 
 
5. Pielgrzymka do Rzymu
Ukoronowaniemdwuletniej pracy nad encykliką „Evangelium Vitae” będzie pielgrzymka do Rzymu – zaplanowana w terminie: 16 – 20.05.09 r. Obejmuje: spotkanie z papieżem Benedyktem XVI na modlitwie Anioł Pański na Placu św. Piotra, Eucharystię sprawowaną przy grobie Jana Pawła II w rocznicę Jego urodzin tj. 18.05 oraz audiencję środową. Młodzi zawiozą do Rzymu flagi z przepisaną przez siebie encykliką oraz żagle – symbole przyszłorocznego Marszu dla Życia z 2009 r.
 
6.Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Niezwykle ważnym owocem ubiegłorocznego Marszu oraz Niedzieli Świadectw okazała się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. W czasie Eucharystii ok. 900 osób wzięło w opiekę duchową jedno zagrożone aborcją,  nienarodzone jeszcze dziecko. Osoby te codziennie odmawiają dziesiątkę różańca, specjalną modlitwę oraz podejmują jakąś ofiarę w jego intencji. Dnia 25 każdego miesiąca wspólnota ta spotyka się na Eucharystii i wspólnej modlitwie w kościele pw. św. Jana Ewangelisty przy ul. św. Ducha. Po Mszy św. osoby te uczestniczą w spotkaniu formacyjno - edukacyjnym z liderami Ruchów Obrony Życia oraz otrzymują materiały formacyjne. Tym samym rośnie „Armia mocy modlitwy”, która już przygotowuje się już do następnej „Niedzieli Świadectw” i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
 
 
Zapraszamy wszystkich do pomocy w realizacji w/w założeń, zachęcamy do zaangażowania się we wszystkie działania na miarę swoich możliwości,
 a nade wszystko o wsparcie modlitewne i duchowe.
Szukamy także sponsorów i darczyńców, którzy wspomogą organizację
 i oprawę Marszu dla Życia oraz wesprą fundusz umożliwiający jak najliczniejszej młodzieży pojechać do Rzymu.
 Oto nr. konta:
 
 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział Zachodniopomorski
Szczecin, ul. Mariacka 6/8
PKO BP
37 1020 4795 0000 9802 0107 4491
 
z dopiskiem: MARSZ DLA ŻYCIA, PIELGRZYMKA

Marsz dla Życia 2008 r. w Szczecinie rozumiany jako manifestacja pokojowa przeszedł już do historii. Wzięło w nim udział (wg. organizatorów ) ok. 6 tys. osób w tym znacząca grupa ludzi młodych i dzieci. Publiczny wyraz swoich przekonań dali również przedstawiciele najstarszych mieszkańców Szczecina, wierni z różnych wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, duchowni, siostry zakonne, członkowie i kierownictwo PiS, Prawicy Rzeczpospolitej, delegacje instytucji i placówek pracujących na rzecz rodziny, wolontariusze, Caritas, PCK, ZHR, Maltańska Służba Medyczna, Szczeciński Zespół Gospel, Szczecin Scooters Team, osoby prywatne oraz wielu mieszkańców Szczecina i okolic. W imieniu organizatorów: Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana oraz Wspólnoty Domowego Kościoła wszystkim uczestnikom Marszu dla Życia serdecznie dziękuję. Składam serdeczne Bóg zapłać za świadectwo wiary i szacunku wobec wartości nadrzędnych dla każdego człowieka. Centralnym punktem Marszu dla Życia i obchodów ustanowionych przez Sługę Bożego Jana Pawła II - Dni Świętości Życia była jednak Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, która miała miejsce po Marszu dla Życia w czasie Eucharystii. Niedziela Świadectw, która miała miejsce 09.03.08r. w 52 szczecińskich parafiach przyczyniła się do tego, iż około 900 osób złożyło przyrzeczenie i wzięło w Duchową Adopcję jedno poczęte, a zagrożone dziecko. Do tej liczby osób należy jeszcze doliczyć tych wiernych, którzy podejmą ją lub już ją podjęli w swoich parafiach. Powstaje zatem potężna „Armia Mocy Modlitwy”, która na mocy Ducha Świętego stanowi niezwykle ważny oręż w walce z szatanem. Przez dziewięć kolejnych miesięcy, każdego dnia ponad tysiąc osób w naszej diecezji będzie otaczało swoją modlitwą (tajemnica Różańca, specjalna modlitwa do Jezusa oraz dobrowolne wyrzeczenie lub ofiara) jedno dziecko, by mogło urodzić się zdrowe w miłującej się rodzinie. Piękny owoc konkretnego zaangażowania się przedstawicieli wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, kapłanów oraz wielkie świadectwo wiary i odwagi tych, którzy się zdecydowali wziąć na siebie to niezwykle odpowiedzialne zadanie należy teraz otoczyć opieką. W związku z tym począwszy od 25 kwietnia aż do 25 grudnia 2008 r. w kościele p.w. Św. Jana Ewangelisty przy ul. Św. Ducha będzie odprawiana Msza św. wraz ze wspólnie odmówioną tajemnicą Różańca. Wspólna modlitwa przy zapalonej świecy, ofiara Eucharystyczna oraz zwykłe ludzkie spotkanie osób zjednoczonym wokół Bożego Zadania – to bardzo ważne elementy wspierające i pomagające wytrwać w tym dziele. Evangelium Vitae – przepisana encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II na materiał, zaprezentowana światu przez szczecińską młodzież w czasie Marszu dla Życia staje się w obecnej chwili programem edukacyjno - wychowawczo - duszpasterskim na najbliższe lata. Program ten choć adresowany przede wszystkim do młodzieży winien być realizowany także przez każdego, komu bliski jest człowiek rozumiany jako dzieło Samego Boga, stworzonego na Jego obraz i podobieństwo. Do tego będziemy zachęcać i w tym aspekcie możemy powiedzieć, że Marsz dla Życia trwa.

aktualizowano: 2008-10-15 11:03
Wszystkich rekordów:

Polecane:

„Różaniec do granic” – Różaniec za Polskę

Zapraszamy wszystkich na wspólny różaniec w intencji Polski w ramach inicjatywy „Różaniec do granic”, która w naszej Archidiecezji odbędzie się w środę, 7 października br., w Święto Matki Bożej Różańcowej, o godz. 15.00. Poniżej podajemy informacje o wszystkich miejscach modlitwy różańcowej nad granicą.

»

Koronacja obrazu Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie

W sobotnie, 5 września 2020 r., w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie, Ksiądz Arcybiskup Metropolita A ndrzej Dzięga przewodniczył Eucharystii, w czasie której dokonał aktu koronacji obrazu NMP Królowej Korony Polskiej. Korony są wyrazem wdzięczności za okazane łaski i nieustanną opiekę Maryi nad mieszkańcami Gryfina i całej Ojczyzny. 
Obraz autorstwa Stanisława Kaczora-Baczewskiego, powstał na przełomie 1931-1932 roku dla kościoła w Kałuszu (archidiecezja lwowska) jako wotum wdzięczności za odzyskaną niepodległość, przywiązanie do wiary, czci Bogarodzicy i jako akt głębokiej miłości do Ojczyzny. Do Gryfina przybył wraz z mieszkańcami i proboszczem ks. Janem Palicą z Kałusza. 
Zdjęcia: UMiG Gryfino
»

Dożynki Archidiecezjalne 2020 – Mieszkowice

W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przez niemal 20 lat uroczystości dożynkowe organizowano w Pyrzycach; w dwóch ubiegłych latach miały miejsce w Gryfinie. W tym roku odbyły się w liczących 3,5 tys. mieszkańców, położonych w powiecie gryfińskim Mieszkowicach. 

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności