1 Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa na niedzielę 13 lipca 2014 r. | Kościół Szczecińsko-kamieński
Wtorek, 28 listopada 2023 r. imieniny: Jakuba, Stefana, Romy Wtorek tygodnia okresu zwykłego

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

Polecamy:

INSTYTUCJE

INSTYTUCJE 12 lipca 2014 16:38 wyświetleń: 15531

Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa na niedzielę 13 lipca 2014 r.

Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przed rozpoczęciem obozu stypendystów Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – do odczytania w niedzielę, 13 lipca br., we wszystkich parafiach Archidiecezji.

Drodzy Bracia Kapłani – duszpasterze naszej Archidiecezji,
Osoby życia konsekrowanego,
Siostry i Bracia – Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a także wszyscy uczestnicy niedzielnej Liturgii.

Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje życiodajną siłę ziarna Bożego Słowa. Ukazuje także przeszkody, jakie to Słowo napotyka, zanim przyniesie plon w ludzkim sercu. Obfity plon wydaje tylko człowiek, którego serce jest jak żyzna i dobrze uprawiona rola. Taki człowiek słucha Słowa i właściwie je rozumie. Jest wytrwały i cierpliwy na drodze Słowa a jednocześnie odrzuca propozycje, które są jak duchowy chwast, czyli nie prowadzą do zbawienia. Przypowieść ewangeliczna ukazuje strategię też Bożego działania, która godzi się z tym, iż wiele ziaren nie wyda plonu z powodu słabości ludzkich serc. Bóg jednak cierpliwie czeka na ludzi otwartych na Boże Słowo. Tacy ludzie są Bożym plonem.

Przyjrzyjmy się dzisiaj organizacji, która jest przykładem dobrego owocowania Bożego Słowa, przekazanego Polakom przez świętego Jana Pawła II. Podczas pamiętnej pielgrzymki 1999 roku nasz Papież zauważył, że zmiany społeczno – gospodarcze, przeprowadzone w Polsce po 1989 roku, przyczyniły się wprawdzie do rozwoju wielu regionów, jednocześnie jednak powiększając różnice gospodarcze i kulturowe wobec innych regionów, które nie miały szans na dynamiczny wzrost. Były to przede wszystkim środowiska Państwowych Gospodarstw Rolnych, ale także wiele małych miasteczek i wiosek, a także inne miejsca, gdzie zamarła działalność przemysłowa, prowadzona wcześniej na wielką skalę. Te negatywne zjawiska społeczne niezwykle mocno dotknęły młodzież tych terenów, utrudniając jej przede wszystkim zdobycie właściwego wykształcenia, zwłaszcza na poziomie akademickim.

Aby zmniejszyć skalę tego zjawiska, w roku 2000 Konferencja Episkopatu Polski podjęła odważną decyzję o utworzeniu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która w ramach specjalnego programu zajęła się niesieniem pomocy dla szczególnie utalentowanej młodzieży, pochodzącej z terenów wyjątkowo mocno dotkniętych problemem ubóstwa. Grupę objętą programem stypendialnym od początku stanowią zdolni i utalentowani młodzi ludzie, z wiosek i miast liczących do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o bardzo niskich dochodach. Najczęściej są to rodziny wielodzietne. Wartość przekazywanego przez Fundację stypendium edukacyjnego wzmacnia dodatkowo fakt, iż jest ono przyznawane długofalowo, nawet na okres 10 lat (od gimnazjum aż do ukończenia studiów).

Stypendyści Fundacji od kilkunastu lat są żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II, budowanym dzięki ofiarności społeczeństwa podczas kwesty przy okazji Dnia Papieskiego. Rzesza stypendystów liczy dzisiaj już ponad 2500 osób z całej Polski, z czego prawie 1300 to już studenci kształcący się na renomowanych uczelniach. W naszej Archidiecezji mamy aktualnie blisko 60 stypendystów, a od wakacji będzie ich ponad 80. Podopieczni Fundacji, dzięki zaangażowaniu księży koordynatorów oraz opiekunów w poszczególnych diecezjach, objęci są gruntowną formacją, prowadzącą do dojrzałości chrześcijańskiej i obywatelskiej. Podobne cele stawiają sobie także studenci we wspólnotach akademickich. W całej Polsce jest już dzisiaj 20 takich wspólnot. Szczecińska wspólnota studentów Fundacji liczy blisko 40 osób. Na poziomie ogólnopolskim każdego roku organizowane są dla wszystkich formacyjne obozy wakacyjne.

Z radością pragnę wszystkich Was poinformować, że od czwartku 17 lipca do poniedziałku 28 lipca grupa około 1200 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z gimnazjów i liceów całej Polski, wraz z wolontariuszami, będzie przebywała w Szczecinie. Stało się to możliwe dzięki życzliwemu otwarciu władz naszego Miasta i Regionu, zaangażowaniu Archidiecezji, pomocy naszych uczelni wyższych, a także szeregu innych instytucji. Wszystkim za tę otwartość gorąco dziękujemy. Szczecin, jako Miasto papieskie, chce tym samym wyrazić wdzięczność wobec Ojca Świętego, który przebywał wśród nas 11 czerwca 1987 roku. Do dzisiaj żywa jest pamięć Jego obecności, modlitwy oraz wygłoszonej homilii. Ojciec Święty mówił do nas wtedy: „Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym. (…) Nie można "rozchwiać" tej "małej" wspólnoty, może słabej, może niewystarczającej, która jednak jest u korzenia wszystkich wspólnot, ażeby całe życie społeczne i narodowe nie doznało strat i szkód niepowetowanych. Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny. (…) Rodzina Bogiem silna – to zarazem rodzina jako siła człowieka: rodzina szlachetnych ludzi”. Na zakończenie Mszy świętej na Jasnych Błoniach Papież powiedział: „Pragnę podziękować Szczecinowi, że nas powitał taką piękną pogodą, słońcem i wiatrem od morza. (…) Ten wiatr jest też ewangelicznym znakiem Ducha, Ducha Świętego”. Następnie skierował słowo do młodzieży: „Niech dla was ten wiatr będzie także symbolem życia i zmagania się z uderzeniami, które przychodzą na człowieka od zewnątrz i od wewnątrz. Są różne gwałtowne wichry, są także i uderzenia naszych różnych słabości. Trzeba się zmagać! (…) Kiedy więc przychodzą w młodości te różne uderzenia, te wichry namiętności, kiedy bierze górę słabość, przypomnij tchnienie Ducha, które masz w sobie od chrztu, od bierzmowania, nie po to, żebyś się przewracał za lada podmuchem, tylko po to, żebyś stał jak ten żeglarz i dopłynął!”

Obecność stypendystów pośród nas będzie okazją powrotu do papieskiego wezwania. Może się też stać dodatkową szansą duchowego wzmocnienia małżeństw oraz rodzin. Mam nadzieję, że świadectwo radosnej przynależności do Kościoła, którą prezentują stypendyści, stanie się także inspiracją dla młodzieży naszej Archidiecezji. Hasłem rozpoczynającego się w Szczecinie Obozu stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia są słowa: „Szczecin Pomorz(ż)e Świętości”. Podwójna pisownia tego wyrażenia: ‘Pomorze pomoże’ przekazuje myśl, iż Pomorze, które słynęło już w przeszłości ze świętych ludzi, także dzisiaj chce ją krzewić, jako antidotum na wiele bolączek współczesności. W roku kanonizacji Jana Pawła II stypendyści podejmą ten temat, realizując wezwanie do świętości pośród nas i razem z nami.

Podczas pobytu w Szczecinie stypendyści m.in. odwiedzą uczelnie wyższe, zapoznają się z historią i kulturą naszego Miasta, pojadą też do Świnoujścia, będą także uczestniczyli we Mszy świętej w kolegiacie św. Mikołaja w Wolinie. Natomiast w przyszłą niedzielę, 20 lipca, podzieleni na małe grupy, odwiedzą wszystkie parafie Szczecina. W duchu wdzięczności pragną modlić się razem ze wspólnotami parafialnymi, które wspierają ich finansowo podczas zbiórki Dnia Papieskiego. Chcą też dzielić się radością z bycia stypendystami papieskimi, dając świadectwo swego przywiązania do świata wartości bliskich swemu Patronowi. Już dzisiaj z góry pragnę serdecznie dziękować wszystkim duszpasterzom oraz wiernym szczecińskich parafii za życzliwe przyjęcie naszych gości.

Serdecznie zapraszam też wszystkich chętnych na Eucharystię, którą – jako inaugurację Obozu - wraz ze stypendystami i wolontariuszami oraz Organizatorami Obozu będę celebrował w naszej Archikatedrze w piątek, dnia 18 lipca, o godzinie 10:00. Miłym akcentem będzie także - uwaga: ludzie młodego serca - koncert ewangelizacyjny stypendystów, wraz z muzykami Szczecina, który będzie miał miejsce w niedzielę, 20 lipca, w Amfiteatrze o godzinie 20.00. Zaproszeni są wszyscy. Zgromadźmy się na tych wydarzeniach w braterskiej radości, dzieleniu się sercem i ewangelicznym śpiewie, w duchu wdzięczności Bogu za kanonizację Jana Pawła II.

Modląc się do Boga o obfitość duchowych i społecznych owoców tego ważnego chrześcijańskiego dzieła, proszę też wszystkich Was, szczególnie chorzy i cierpiący, o dar ufnej modlitwy w intencji uczestników Obozu i całego Dzieła Fundacji. Niech stanie się to jeszcze jednym wyrazem naszej miłości do świętego Jana Pawła II. Na ten czas i na tę wspólnotę serc wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen/-/+ Arcybiskup Andrzej Dzięga   
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, dnia 11 lipca 2014 r.

aktualizowano: 2014-07-17 16:43
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Z modlitwą w Ravensbrück

W piątek, 3.11. br. w trwającej oktawie uroczystości Wszystkich Świętych  delegacja Kurii Metropolitalnej  udała się na modlitwę do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, znajdującego się w Niemczech około 120 km od Szczecina.

»

O chrystianizacji Pomorza Zachodniego

W rozmowie z KAI ks. prof. G. Wejman mówi o historii chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim i postaci św. Ottona z Bambergu. 

»

Od Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej do Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej (1945-1995)

Z okazji 50-lecia polskiej administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim pragnę ukazać dzieje tych Ziem na przykładzie jej dziesięciu rządców.

15 VIII 1945 r. kardynał August Hlond, arcybiskup Gniezna i Poznania, Prymas Polski - w oparciu o udzielone mu 8 lipca 1945 r. specjalne pełnomocnictwo zawarte w sygnowanym przez Domenico Tardiniego dokumencie Kongegacji Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych - ustanowił polskich administratorów apostolskich na przypadłych Polsce po II wojnie światowej terenach północnych i zachodnich, zwanych Ziemiami Odzyskanymi.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności