Niedziela, 17 lutego 2019 r. imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza VI Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Siedmiu założycieli Zakonu Serwitów Najśw. Maryi Panny

Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej

Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej 21 września 2015 23:00 wyświetleń: 5100

Szafarskie wyciszenie

Szafarskie wyciszenie – felieton z cyklicznych dni skupienia

W klimacie przesłania zbliżającego się Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, ogłoszonego w bulli papieskiej Misericordiae vultus z 11 kwietnia 2015 r., minął krótki, dwudniowy okres skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Urokliwy czas, zarówno w odniesieniu do aury schyłku lata, obfitującej w ten weekend w słońce oraz łagodne muśnięcia orzeźwiającego wiatru, jak i sfery dotyczącej wzmocnienia duchowego kurażu uczestników, pełniących na co dzień posługę pomocników Komunii św. w różnych zakątkach diecezji. Od 11 do 13 września br. Dom św. Józefa na szczecińskim Golęcinie stał się dla nich miejscem wyciszenia i ponownego wsłuchania w głos Pana – nadawcy szafarskiego powołania. Rytm życia w zawiązanej na tę okoliczność wspólnocie odmierzały zarówno modlitwy, adoracje i nabożeństwa, jak i spotkania formacyjne obejmujące konferencje oraz tzw. czas dzielenia. Kulminacyjnym momentem każdego dnia tych swoistych rekolekcji była Eucharystia w kaplicy ośrodka. Moderatorem całości był ks. kan. dr Wojciech Zimny – diecezjalny duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Zaproszenie do wygłoszenia konferencji o istocie małżeństwa sakramentalnego przyjął ks. mgr lic. Robert Kaszak – notariusz kancelarii Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej.

 

Rozważaniom podejmowanym podczas dni skupienia towarzyszyły liczne nawiązania do przesłania papieża Franciszka zachęcającego, aby - jak czytamy w Misericordiae vultus - „nieustannie kontemplować tajemnicę miłosierdzia”. Ojciec Święty przypomina, że „jest ona […] źródłem  radości, ukojenia i pokoju”, że „miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę; to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie”; że „miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia”; że wreszcie „miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu”. Warto przyjąć tę zachętę jako źródło starań zmierzających do ciągłego oczyszczania intencji, zwłaszcza w trakcie pełnienia szczególnej posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, w którą niejako z urzędu wpisana jest troska i pomoc drugiemu człowiekowi, wypływająca z miłości nawiązującej do czystej miłości Jezusa Chrystusa.

Dopełnieniem przesłania do dalszego pełnienia szafarskiej posługi stało się słowo Boże z XXIV Niedzieli zwykłej, kończącej dni skupienia i duchowe manewry. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz wskazuje, iż Bóg wspiera swego Sługę w prześladowaniach – „Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi” (zob. Iz 50, 5-9a). Być może w obecnych realiach życia w naszym kraju nie występuje zbytnie ryzyko związane ze świadectwem pobożności, to jednak w aspekcie szafarskiej misji niesienia Najświętszego Ciała Pana Jezusa chorym lub starszym, potrzebna jest zwłaszcza duchowa determinacja, wypływająca ze zrozumienia tego szczególnego, eucharystycznego posłannictwa. W drugim czytaniu (zob. Jk 2, 14-18) św. Jakub Apostoł pisze, że wiara nie połączona z uczynkami jest martwa. Uwrażliwia, by wszelkie działania były tożsame z wiarą, nią wsparte. W tę zachętę wpisuje się także akt posługi szafarskiej godnie sprawowanej. Do apostolatu ewangelizacyjnego wezwani są wszyscy. Nadzwyczajni szafarze Komunii św. mają szczególną okazję, aby przykładem swojego życia i rozwoju duchowego świadczyć o Jezusie Zmartwychwstałym oraz pociągać do tego innych. Jednak aby do tego doszło, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie Jezus zadał swoim uczniom: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Jezus apeluje w sposób dobitny: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa” (zob. Mk 8, 27-35).

Kroczenie za Jezusem, dźwiganie krzyża, naśladowanie Go, cierpienie, być może utrata życia z Jego powodu, staje się uświęceniem i gwarancją zbawienia. Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej w swej posłudze często spotykają się z cierpieniem, niedolą. Niosąc pokrzepienie w postaci Ciała Pana Jezusa chorym lub starszym, mają okazję współuczestnictwa w ich życiu spiętym ograniczeniami chorób, kontuzji, skutków wypadków, starości, ale dającym możliwość zaczerpnięcia hartu ducha, wnoszącym pierwiastek radości z zauważanego pragnienia przyjmowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

„Bóg nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha […]” – pisze Ojciec Święty Franciszek. Modlitewną troską szafarskiej wspólnoty jest, aby taka otwartość serc na Bożą miłość i miłosierdzie była udziałem wszystkich – zarówno tych, do których są posyłani, jak i oczekujących w milczącym pragnieniu na spotkanie z Panem, a także ich samych.

Adam Szewczyk

Aby Duch Święty rozpalił u chorych potrzebę częstego przyjmowania Jezusa Chrystusa…

Świadectwo Amadeusza Szejby – nadzwyczajnego szafarza Komunii św. z parafii pw. św. Stanisława BM w Szczecinie

 

13 września 2015 r. zakończyły się 2-dniowe rekolekcje nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Tradycyjnie odbywają się one we wrześniu i mają już swoją kilkuletnią tradycję. Dla nas, szafarzy, to znak, że wakacje się zakończyły i rozpoczyna się nowy rok pracy. Każde rekolekcje to dla mnie jakby przystanek w życiu na szczególne spotkanie z Jezusem Chrystusem. Podsumowanie roku pracy i zamierzenia na rok następny. Spotkaliśmy się w Domu św. Józefa przy ul. Strzałowskiej na szczecińskim  Golęcinie. W szczytowym momencie w rekolekcjach uczestniczyło 28 szafarzy i nasz opiekun duchowy - ks. kan. dr Wojciech Zimny. Ks. Wojciech i tym razem przygotował bardzo interesujący i ciekawy program: konferencje, czas modlitewny i wymiany doświadczeń między szafarzami w pełnionej posłudze.

Niezwykle ciekawa była konferencja ks. mgr. lic. Roberta Kaszaka – notariusza kancelarii Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, który w bardzo interesujący sposób przedstawił temat małżeństw sakramentalnych, związków niesakramentalnych i wiele innych zagadnień związanych z regulacjami prawnymi związku kobiety i mężczyzny. Tematy były tak różnorodne i skomplikowane, że pomimo zdawałoby się jasności wykładu ks. Roberta, po zakończeniu konferencji okazało się, że tematy przez niektórych z nas zostały zrozumiane diametralnie odmiennie. Chylimy czoło przed ks. Robertem, dla jego wiedzy prawnej i interpretacji zgodnej z prawem kanonicznym. Ale - jak powiedział ks. Robert -, jest to dopiero mała część wiedzy. Dalszy ciąg będzie kontynuowany na następnych rekolekcjach, z czego już dzisiaj bardzo się cieszymy.

Dla mnie bardzo doniosły i cenny był czas modlitwy - adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której przeżyłem bardzo głęboki i osobisty kontakt z Panem Jezusem. Niezwykła była sama sceneria: na ołtarzu monstrancja z Jezusem Chrystusem, a głębiej, na ścianie, wisiała ikona Chrystusa. Patrząc na monstrancję widziałem jednocześnie Jezusa Chrystusa i ikonę, która też przedstawiała Chrystusa. Jak gdyby „dwa w jednym”. I ten mój kontakt z Jezusem Chrystusem był jakiś inny niż zwykle i bardziej osobisty.

W czasie dzielenia się swoją posługą, okazało się, że sytuacje jakie mają miejsce w czasie jej pełnienia, często nie mieszczą się w procedurach postępowania. Ale działa Duch Święty, który zawsze nam podpowie, jak należy postąpić, aby te procedury nie zostały wyraźnie przekroczone. Liczba chorych, którym posługują nadzwyczajni szafarze Komunii św. jest różna w każdej parafii. Niektórzy nie mają chorych i ich posługa ogranicza się do służby ołtarza. W mojej parafii sytuacja jest taka, że - parafrazując słowa Ewangelisty – „żniwo wprawdzie małe, a robotników dużo”. Dlatego zachęcam do modlitwy do Ducha Świętego o łaskę dla chorych, aby rozpalił w nich płomień potrzeby częstego przyjmowania Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. I niech się stanie tak, jak napisał Ewangelista: „żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało” (Łk 10,2). Niech tak się stanie.

 

Zdj. A.Szewczyk; opr. A.Szewczyk

aktualizowano: 2015-09-23 13:31
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Misje są sprawą całego Ludu Bożego – nadal pomagamy kenijskim przyjaciołom

6 stycznia Kościół obchodził Uroczystość Objawienia Pańskiego, która przypomina nam, że Zbawiciel przyszedł na świat nie do wybranej grupy czy narodu, ale do wszystkich ludzi bez wyjątku. Czy my, należący do Kościoła powszechnego, naprawdę o tym pamiętamy? Uczestniczymy w Eucharystii i różnych nabożeństwach w kościołach z dachami (to takie oczywiste, że nawet tego nie zauważamy), więc nie leje nam się na głowę, ani nie dostajemy udaru słonecznego. Czasami narzekamy, że mamy za daleko; że w kościele jest za zimno lub za gorąco; że ławki są niewygodne, a ksiądz mówi za długie kazania.

»

Koncert Betlejem w Szczecinie 2019

6 stycznia 2019 r., w święto Trzech Króli, w szczecińskiej hali widowiskowo-sportowej Netto Arena odbył się charytatywny koncert kolęd z różnych stron świata pt. "Betlejem w Szczecinie". Koncert był częścią ogólnopolskiej trasy koncertowej "Betlejem w Polsce". Uczestnicy koncertu wysłuchali bożonarodzeniowych utworów z Polski, Armenii, kompozycje serbskie, norweskie, niemieckie, angielskie, irlandzkie, z krajów arabskich, baskijskie, cejlońskie, ukraińskie, hebrajskie, a nawet etiopskie czy te stworzone przez kanadyjskich Indian. Kolędy i pieśni zabrzmiały w polskich wersjach językowych i nowych, współczesnych aranżacjach. 

Fot. Przemysław Kaweński (www.kawenskifotografia.pl)

»

Pasterka 2018 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie

O godz. 24:00, w Wigilię Bożego Narodzenia, Ksiądz Arcybiskupa Metropolita Andrzej Dzięga przewodniczył uroczystej Pasterce w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie

Fot.: Marek Sakowski i Roman Karwowski

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności