Sobota, 23 lutego 2019 r. imieniny: Damiana, Romana, Romany Sobota VI tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Polikarpa

Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej

Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej 27 czerwca 2017 15:36 wyświetleń: 2152

Niech sercami naszymi rządzi Jezus Chrystus!

Tradycyjnie już wierni Szczecina jak i goście z wielu innych parafii naszej archidiecezji uczestniczyli w liturgicznych obchodach uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, przypadającej w piątek po 2 niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego. 

Celebrację ku czci Serca Jezusowego rozpoczęto Nieszporami u jezuitów w parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. Modlitwom, którym przewodniczył Metropolita Szczecińsko-Kamieński Ks. Abp Andrzej Dzięga, towarzyszył obrzęd uroczystego błogosławieństwa 12 kandydatów do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, pochodzących z różnych parafii archidiecezji, w tym trojga braci z Towarzystwa Chrystusowego. Wcześniej Ksiądz Arcybiskup w krótkim słowie odniósł się do istoty uroczystości przypominając o randze Bożej miłości, jej niezmierzonej głębi. „Taki jest Bóg, który po prostu nie przestaje, nie może nie kochać, chce kochać i kocha […] Tak jak kwiat szuka słońca, tak jak dzień szuka światła, tak my szukamy miłości Boga. Serca Bożego szukają poszczególni ludzie, szukają całe wspólnoty, szukają rodziny i szukają całe narody. Także narody dzisiejszego świata i dzisiejszej Europy. To tym narodom została dana głębsza łaska poznania prawdy o miłości Serca Jezusowego i te narody Europy, które tę miłość Serca Jezusowego rozpoznają i podejmują, są umocnione Bożą mocą i Bożym życiem” – mówił ks. abp. Nawiązując do utrwalanej już latami tradycji świętowania uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościele ziemi szczecińskiej zachęcał, by poprzez ten akt głębiej wchodzić w miłość Boga i tę miłość pokazywać jako możliwą także dla człowieka: „Wstajemy i my w tej szczególnej modlitwie idąc ulicami miasta z Najświętszym Sakramentem […] Rozpoczął to doświadczenie śp. bp Marian Przykucki, który w tej tradycji w Poznaniu wyrósł, który ją niósł w sercu, i który ją wpisał w duchowość naszego miasta i tej ziemi, że w uroczystość Serca Jezusowego idąc […] dziękujemy i się zawierzamy”. Szczególny apel abp Dzięga wystosował również do grupy przyszłych szafarzy Komunii świętej zwracając się do nich słowami: „Także wy, Drodzy Bracia, którzy stajecie do posługi nadzwyczajnego szafarza Najświętszego Sakramentu pamiętajcie – dotykać będziecie miłości, miłości nieskończonej, tajemnicy obecności, tajemnicy przebaczenia, tajemnicy życia i tej tajemnicy, która jest życiem, i miłością, i przebaczeniem, i nadzieją będziecie udzielać tym, którzy o to będą was prosić, którzy zechcą z waszej ręki i waszą modlitwą umocnieni tę łaskę przyjmować!”.  

Bezpośrednio po modlitwie brewiarzowej licznie zgromadzeni wierni wraz z duchowieństwem, otuleni promiennym blaskiem płaszcza Najświętszego Sakramentu ruszyli w procesji ulicami Szczecina ku Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, by Ucztą Eucharystyczną zwieńczyć uroczystą celebrację. Najświętsze Ciało Pana Jezusa do kolejnych stacji nieśli: Metropolita Szczecińsko-Kamieński ks. abp Andrzej Dzięga, następnie Biskup Pomocniczy i Wikariusz Generalny ks. bp Henryk Wejman, po nim Proboszcz, Kustosz Bazyliki św. Jana Chrzciciela ks. prałat Aleksander Ziejewski oraz Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Bogusław Burgat.

Tuż przed Eucharystią w Sanktuarium NSPJ miał miejsce akt uroczystego poświęcenia i zawierzenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Podczas Mszy św., której przewodniczył Metropolita Szczecińsko-Kamieński, wzbogaconej we wstępnym obrzędzie serdecznymi powitaniami gospodarza Sanktuarium, Proboszcza i Kustosza ks. Jarosława Staszewskiego TChr, słowo Boże wygłosił ks. bp Henryk Wejman.

Zachęcał w nim do refleksji nad kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. „Przedmiot tego kultu – mówił bp Wejman – zawiera się w tym bardzo prostym, ale jakże nośnym i głębokim w treść pojęciu: serce. W każdej kulturze serce jest symbolem nie tylko uczuć, ale także rozumu, woli i pamięci człowieka. Oznacza po prostu całego człowieka. W języku biblijnym serce jest symbolem rozumnej i wolnej osobowości człowieka oraz miejscem podejmowania przez niego decyzji i ich oceny z jego strony. Ale jest to także miejsce, gdzie on spotyka się z Bogiem […] O ile w przypadku człowieka jego serce jest siedliskiem dobra, może też być i zła moralnego, o tyle w sytuacji Pana Boga oznacza ono wielką miłość wobec każdego z nas”. Przywołując słowa papieża Piusa XII z encykliki poświęconej kultowi NSPJ bp Wejman przypomniał, iż Serce Jezusa jest naturalnym znakiem i symbolem Jego miłości do rodzaju ludzkiego. Stąd zatem, z tej „niepojętej i bezgranicznej miłości Chrystusa do każdego z nas” wypływa „treść nabożeństwa z naszej strony do Najświętszego Serca”. Słowami św. Jana Ewangelisty zachęcał do wzbudzania w naszych sercach postaw otwartości i miłości wobec drugiego człowieka: „Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować” (1J – 4, 11). Na miłość można odpowiedzieć tylko miłością i to w stylu miłości Chrystusowej, czyli ofiarną i bezinteresowną. Bp Wejman podkreślił, że św. Jan Ewangelista w przytoczonym zdaniu „zawarł całą istotę i formę uczczenia przez nas Serca, Najświętszego Serca Pana Jezusa […] To jest miłość do Chrystusa, – mówił ks. bp – a w Nim do drugiego człowieka, który pojawi się i będzie się pojawiał w przestrzeni naszej obecności”. Gorąco zachęcał, by nie spłycać duchowości nabożeństw ku czci Serca Pana Jezusa poprzez zamykanie się na drugiego człowieka: „Umiłowanie Chrystusa, do którego prowadzi właściwe odprawianie nabożeństwa do Jego Najświętszego Serca, zawsze będzie nas kierować ku drugiemu człowiekowi w służbie jemu. To w tej postawie miłosierdzia wobec potrzebujących, bez względu na pozycję społeczną, światopogląd, kolor skóry, najbardziej przy jednoczesnym zaufaniu uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa”. Kończąc bp Wejman zaapelował, byśmy nie pozwolili aby naszymi sercami kiedyś zawładnął egoizm - „Niech rządzi nimi Jezus Chrystus, niech On wciąż staje się centrum naszego życia osobistego, rodzinnego, parafialnego, społecznego, narodowego, ale także i politycznego!”.

Adam Szewczyk

aktualizowano: 2017-06-27 15:40
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Wyszli na peryferie Kościoła i to, co zrobili przerosło ich najśmielsze oczekiwania

Wydział Wychowania Katolickiego od trzech lat angażuje katechetów Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i ludzi dobrej woli w dzieło misyjne Kościoła. Nie dzieje się to w sprzeczności z misją nauczania, gdyż dokumenty katechetyczne wskazują, że jednym z sześciu zadań katechezy jest wprowadzenie do misji oraz szkolna animacja misyjna (PDK 21, por. DOK 86-87).

»

Koncert Betlejem w Szczecinie 2019

6 stycznia 2019 r., w święto Trzech Króli, w szczecińskiej hali widowiskowo-sportowej Netto Arena odbył się charytatywny koncert kolęd z różnych stron świata pt. "Betlejem w Szczecinie". Koncert był częścią ogólnopolskiej trasy koncertowej "Betlejem w Polsce". Uczestnicy koncertu wysłuchali bożonarodzeniowych utworów z Polski, Armenii, kompozycje serbskie, norweskie, niemieckie, angielskie, irlandzkie, z krajów arabskich, baskijskie, cejlońskie, ukraińskie, hebrajskie, a nawet etiopskie czy te stworzone przez kanadyjskich Indian. Kolędy i pieśni zabrzmiały w polskich wersjach językowych i nowych, współczesnych aranżacjach. 

Fot. Przemysław Kaweński (www.kawenskifotografia.pl)

»

Od Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej do Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej (1945-1995)

Z okazji 50-lecia polskiej administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim pragnę ukazać dzieje tych Ziem na przykładzie jej dziesięciu rządców.

15 VIII 1945 r. kardynał August Hlond, arcybiskup Gniezna i Poznania, Prymas Polski - w oparciu o udzielone mu 8 lipca 1945 r. specjalne pełnomocnictwo zawarte w sygnowanym przez Domenico Tardiniego dokumencie Kongegacji Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych - ustanowił polskich administratorów apostolskich na przypadłych Polsce po II wojnie światowej terenach północnych i zachodnich, zwanych Ziemiami Odzyskanymi.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności