Wtorek, 25 czerwca 2019 r. imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma Wtorek XII tygodnia okresu zwykłego

Home

Home 19 września 2018 22:06 wyświetleń: 3092 S.Z.

II Myśliborski Kongres Miłosierdzia - Miłosierdzie Boże w dziełach bł. Michała Sopocki

Temat Miłosiedzia Bożego w dziełach bł. Ks. Michała Sopoćki stał się przedmiotem reflekcji Myśliborskiego Kongresu Miłosierdzia, który odbył się w Sanktuarium Miłosiedzia Bożego w Myśliborzu w dniach 14-16 września 2018 r.

Myślibórz w wymiarze duchowości naszej archidiecezji zajmuje niezwykle ważne miejsce z racji głoszonego tutaj od wielu lat orędzia o Miłosierdziu Bożym. Wiąże się to z wizją św. s. Faustyny, która w swoich proroczych objawieniach dostrzegła kościół z witrażem Męki Pańskiej z charakterystycznym motywem róży. Kościół ten dzięki Bożej Opatrzności odnaleziony został w Myśliborzu i stał się zaczynem istniejącego obecnie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dzieło miłosierdzia głoszone w tym miejscu po raz drugi stało się kanwą przeżywanego tutaj Kongresu Miłosierdzia Bożego.

Instytut IGNIS MISERICORDIAE im. bł. Michała Sopoćki, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Parafia p.w. Świętego Krzyża w Myśliborzu byli organizatorami II Myśliborskiego Kongresu Miłosierdzia pod hasłem „Miłosierdzie Boże w dziełach bł. Michała Sopoćki”. W tym roku obchodzimy ważne rocznice a nade wszystko 130 rocznicę urodzin oraz 10 rocznicę beatyfikacji ks. M. Sopoćki. Obecny rok jest także jubileuszem 25-lecia istnienia Sanktuarium, co jeszcze bardziej podkreślało rangę Kongresu. Program tegorocznego Kongresu obejmował najpierw, o czym już pisaliśmy zapraszając do wzięcia udziału, przygotowanie duchowe, od poniedziałku 10 września do czwartku 13 września, kiedy to w Sanktuarium o 17.00 odmawiany był Różaniec z bł. Ks. Michałem, następnie o 18.00 odprawiana była Eucharystia i codziennie dodatkowy punkt o 19.00, najpierw prelekcja o dziejach Obrazu Jezusa Miłosiernego, później o Dialogu Miłosierdzia, w środę 40 godzinna adoracja Najśw. Sakramentu a następnie emitowany był film: „Śladami bł. M. Sopoćki”, a we czwartek w Ośrodku Kultury odbył się Koncert Miłosierdzia. W piątek 14 września w dzień Odpustu Podwyższenia Św. Krzyża rano odprawiona została Msza św., w Godzinie Miłosierdzia Bożego odmówiono Koronkę, a wieczorem odpustową liturgią eucharystyczną sprawowaną przez Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego zainaugurowano obrady II Kongresu Miłosierdzia. Eucharystię koncelebrowali ks. bp Henryk Ciereszko, kapłani prelegenci Kongresu, z Kapituły Myśliborskiej oraz z dekanatu myśliborskiego. Wszystkich zgromadzonych powitał ks. Kan Janusz Zachęcki wprowadzając w atmosferę przeżywanego odpustu i Kongresu Miłosierdzia. Słowo pozdrowienia przekazał także Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski. Dostojny Celebrans zaprosił czcicieli Miłosierdzia Bożego do głębokiej modlitwy: „Dziękuję za to, że doprowadzono do beatyfikacji ks. Michała otwierając w ten sposób bramy do nowego patrzenia na głębię miłosierdzia. Teraz czas na kanonizację.  Tylko jeszcze cuda i łaski są potrzebne. Stając do modlitwy podczas tego Kongresu o te cuda, o te łaski pragnę Boga prosić”. W Słowie Bożym ks. abp A. Dzięga podjął najpierw refleksję nad tekstami biblijnymi przeznaczonymi na Święto Podwyższenia Krzyża mocno akcentując już obecną za Mojżesza tajemnicę Miłosierdzia Bożego, które w pełni objawiło się w Krzyżu Chrystusa. Przypomniał także duchowe dziedzictwo posługi miłosierdzia ks. Michała Sopoćki.

Nazajutrz uczestnicy Kongresu najpierw zgromadzili się na porannej eucharystii, którą sprawował ks. bp. prof. Henryk Wejman, który w homilii przypomniał o fundamentalnym wymiarze Miłosierdzia Bożego, wskazując na znaczenie posługi bł. Ks. Michała Sopoćki. Centralnym wymiarem Kongresu była część naukowa podczas której podjęto myśl teologiczną dotykającą szerokiego spectrum życia Ks. Michała. Na początku Kustosz Sanktuarium ks. Kan. Janusz Zachęcki zapoznał wszystkich z tematem: „Powstania, roli i zadań Instytutu Ignis Misericordiae im. Bł. Michała Sopoćki”. W bardzo uczuciowym, osobistym świadectwie przypomniał genezę zrodzenia się myśli o powstaniu Instytutu i o wszystkich ważnych prawnych procedurach, które doprowadziły do Dekretu z dn. 14 IX 2017 r. powołującego do życia tenże Instytut, jako jednostkę organizacyjną Kościoła, posiadająca osobowość prawną kościelną i cywilną. Nakreślił także zadania, jakie realizuje Instytut a więc organizacja Kongresów Miłosierdzia, sympozjów, wręczania statuetki Samarytanin Roku, prowadzenia poradni, głoszenia katechez o miłosierdziu. Przybliżył również najbliższe plany związane ze stworzeniem Hospicjum, Domu Pobytu Seniora i przestrzeni do badań naukowych we współpracy z Wydz. Teologicznym US. Kolejnym mówcą był ks. bp. prof. H. Wejman, który ubogacił zgromadzonych słowami o: „Koncepcji miłosierdzia bł. Ks. M. Sopoćki”. Przypomniał o Jego studium nad miłosierdziem, analizą tekstów biblijnych, patrystycznych, dokumentów Kościoła, czego owocem było formułowanie przez ks. Michała natury Miłosierdzia Bożego. Ks. biskup uświadomił także to, co wynika z tego nauczania dla każdego człowieka. Zaakcentował udział natury rozumnej we współodczuwaniu cudzych nieszczęść, okazywaniu pomocy, podkreślając, że miłosierdzie nie jest wzruszeniem uczuć ale wyprowadzaniem człowieka z nędzy i uzupełnianiem jego braków. Przypomniał także trzy sposoby czynienia miłosierdzia: ufność, modlitwa i czyn. Następnie głos zabrał ks. bp. H. Ciereszko, który skupił się na temacie: „Miłość Ojczyzny w życiu i nauczaniu bł. M. Sopoćki”. Usłyszeliśmy bogatą charakterystykę patriotyzmu ks. Michała ukazywaną na wielu polach działalności min. poprzez zakładanie szkół, edukację w Wojsku Polskim, pracę terapeutyczną uzależnionych od alkoholu. Przedstawił także ks. biskup źródło miłości Ojczyzny, następnie Jego życie w służbie Ojczyźnie oraz patriotyczną twórczość publicystyczną. Jako czwarty wystąpił ks. prof. Józef Zabielski z UKSW z Warszawy, który ukazał: „Miłosierdzie jako normę życia społecznego w myśli Bł. M. Sopoćki”. Ukoronowaniem bogactwa refleksji teologicznej było spojrzenie historyczne, które zaprezentował ks. dr hab. Grzegorz Wejman podejmując temat: „Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego na Pomorzu Zachodnim i Środkowym Nadodrzu”.

Po sesji plenarnej ogromnego znaczenia praktycznego nabrały poszczególne panele dyskusyjne, które odbyły się w murach Urzędu Miejskiego. W sumie odbyły się cztery takie spotkania a każde z nich poświęcone było innej optyce spojrzenia na dzieło bł. Ks. Michała. Pierwsze dwa odbyte jeszcze w sobotę poruszyły tematy: „Bł. Michał Sopoćko – Teolog Miłosierdzia” oraz „Bł. Michał Sopoćko – Wychowawca i Patriota”. Natomiast w niedzielę uczestnicy Kongresu mieli możliwość uczestniczenia w kolejnych dwóch dyskusjach, które skupiły się wokół problematyki: „Michał Sopoćko – Działacz Społeczny” oraz „Bł. Michał Sopoćko – Założyciel Zgromadzenia SJM”. Istotnym ubogaceniem przebiegu Kongresu było także Forum Kustoszów Sanktuariów Miłosierdzia Bożego, które odbyło się pod przewodnictwem bp. Henryka Ciereszki, odpowiedzialnego w Episkopacie za funkcjonowanie tych Sanktuariów. Podsumowaniem intelektualnego wymiaru obrad i paneli było podjęcie uchwały II Myśliborskiego Kongresu Miłosierdzia, którą przedstawił ks. Kan. Dr Kazimierz Półtorak. Ukoronowaniem zaś trzydniowej zadumy nad dziedzictwem dzieła miłosierdzia była dziękczynna Msza św., którą na zakończenie Kongresu sprawował ks. bp. Henryk Ciereszko z Białegostoku. Warto dodać, że niezwykłym gościem przybyłym z Białogardu a zarazem świadkiem posługi bł. Ks. Michała Sopoćki była Jolanta Grabowska, której ojciec był siostrzeńcem ks. Michała.

Myśliborski Kongres wpisuje się donośnym głosem w rozkrzewianie w całym świecie orędzia miłosierdzia głoszonego przez Św. S. Faustynę Kowalską oraz bł. Ks. Michała Sopoćkę, którego głęboko uduchowione życie stało się kanwą refleksji. Wszyscy uczestnicy zobaczyli po raz kolejny jak ważną rolę w dziele ukazaniu światu prawdy o miłości Boga do każdego człowieka odegrał ten, skromny, pokorny kapłan. Czekamy więc wszyscy z nadzieją na Jego szybką kanonizację!

Tekst i zdjęcia ks. Robert Gołębiowski

aktualizowano: 2018-10-15 16:27
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Boże Ciało w Szczecinie 2019

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga przewodniczył międzyparafialnej procesji Bożego Ciała w Szczecinie. Uroczystości rozpoczęła Msza święta w Bazylice św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył Biskup Antoni Stankiewicz, emerytowany Dziekan Roty Rzymskiej, homilię zaś wygłosił Biskup Henryk Wejman. Procesja przeszła od Bazyliki św. Jan Chrzciciela do Bazyliki Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła następującymi ulicami: Bogurodzicy, św. Wojciecha, pl. Zwycięstwa, Brama Portowa, Kard. Wyszyńskiego, Sołtysia i Grodzka. Na zakończenie procesji eucharystycznej Ksiądz Arcybiskuap Metroplita odprawił Mszę świętą w Bazylice Archikatedralnej.

Zdjęcia: Juliusz Samborski

»

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska buduje szkołę i kościół na Madagaskarze

Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ogłosiły 12 czerwca 2019 r. nowy projekt misyjny. Jest nim wotum wdzięczności za zbliżające się 50-lecie istnienia Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w postaci wybudowania szkoły i kościoła na Madagaskarze (misja Befasy, na terenie obszaru Misokitsy).

 

»

Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

W dniach 4-6 czerwca 2019 r. w Międzywodziu odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Uczestniczyli w nim dyrektorzy wydziałów diecezjalnych z całej Polski oraz członkowie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, na czele z ks. bp. Markiem Mendykiem – przewodniczącym Komisji. Spotkanie odbyło się pod hasłem "Ewangelizacyjna forma katechezy. Ewangelizacyjny program przygotowania parafialnego do sakramentu bierzmowania" i miało na celu przede wszystkim ogólnopolską debatę, dyskusję i refleksję nt. przyszłości katechezy w Polsce. W spotkaniu uczestniczyło 61 osób - przedstawicieli z wszystkich regionów i diecezji w Polsce oraz TVP 3 Szczecin. Gospodarzem spotkania był Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.

Zapraszamy do przeczytania reportażu tekstowego o wydarzeniu - można go znaleźć TUTAJ.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności